Main Menu
User Menu

>> Nasadenie vojakov OS SR v misiách NATO

Vojaci OS SR v misiách NATO


prebiehajúce operácie
ukončené operácie
NATO HQ Sarajevo
Resolute Support
NTCB-I
AFOR
SFOR
KFOR
ISAF
NTM-INATO používa pre svoje aktivity pojem operácie na podporu mieru (Peace Support Operations). Sú definované ako operácie mimo článku 5 Severoatlantickej zmluvy s využitím vojenských štruktúr aliancie spolu so zapojením krajín programu Partnerstvo za mier. Ide o mnohonárodné operácie vedené nestranne na základe mandátu OSN s použitím ozbrojených síl, diplomatických a humanitárnych prostriedkov. Podľa obsahu sa operácie NATO delia na:
- operácie na udržanie mieru (Peacekeeping),
- operácie na vynútenie mieru (Peace Enforcement),
- operácie na prevenciu konfliktu (Conflict Prevention),
- operácie na nastolenie mieru (Peacemaking),
- operácie na budovanie mieru (Peacebuilding),
- humanitárne operácie (Humanitarian Operations).
O operáciách rozhoduje Severoatlantická rada NATO (North Atlantic Council), ktorá predtým zváži ich ciele, pravdepodobnosť úspechu a možné riziká. K základným podmienkam na začatie operácií patrí:
- súhlasné stanovisko hostiteľskej krajiny s rozmiestnením vojenských jednotiek NATO,
- súhlas členských krajín NATO s účasťou na operácii,
- vhodná štruktúra ponúkaných jednotiek,
- jasne stanovené podmienky na skončenie operácie,
- efektívna spolupráca a koordinácia vojenských jednotiek, civilných inštitúcií, humanitárnych organizácií a pod., s ohľadom na rôznorodosť plnených úloh.
Severoatlantická rada rozhoduje tiež o pozvaní partnerských krajín do operácie.


zdroje:
www.mod.gov.sk
www.un.org
www.nato.int
www.mosr.sk
www.army.cz
mesačník Obrana
magazín Slovak armed forces
kniha V službách mieru
ročenky ministerstva obrany
www.bleskovky.sk
archív autora
wade
kpt. Peter Garaj

>> Nasadenie vojakov OS SR v misiách NATO - celkový počet vojakov OS SR (ASR) nasadených v operáciách NATO

celkový počet vojakov OS SR (ASR) nasadených v operáciách NATO
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-NATO-t37536#141458Verze : 2
MOD
     
názov misie: NATO Headquarters Sarajevo
(Veliteľstvo NATO v Sarajeve)
     
miesto pôsobenia: Bosna a Hercegovina
typ jednotky: štábni dôstojníci
termín pôsobenia: 02.12.2004 - trvá
popis misie: Štyria štábni dôstojníci slúžiaci na veliteľstve operácie SFOR v Sarajeve pokračovali v službe aj po ukončení operácie SFOR v decembri 2004 na veliteľstve NATO. Činnosť vojakov sa zameriavala na plnenie úloh v oblastiach logistiky, vzdušných operácii, civilno-vojenskej spolupráce a v oblasti evidencie, kontroly vývozu a dovozu zbraní a munície. Začiatkom roku 2007 došlo k zníženiu počtu nasadených dôstojníkov na jedného. Slováci na veliteľstve dlhodobo obsadzujú pozíciu staršieho dôstojníka oddelenia logistiky.
výzbroj:
veliteľ: DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR kpt. Viliam ŠTENKO
DD.MM.RRRR-DD.12.2014 kpt. Peter BARAN
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR kpt. Miroslav MARIK
fotografia:

straty: -
fotogaléria: -
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-NATO-t37536#229543Verze : 2
MOD
     
názov misie: Resolute Support
     
miesto pôsobenia: Afganistan
typ jednotky: špeciálne sily, štábni dôstojníci, NSE7), zdravotníci, DCM20), AAT24)
termín pôsobenia: 05.12.2014 - trvá
popis misie: Do operácie RS (Resolute Support) bolo koncom roku 2014 vyslaných 35 príslušníkov OSSR. Kontingent bol tvorený najmä 21 príslušníkmi 5. pluku špeciálneho určenia, ktorí zabezpečujú výcvik, poradenstvo a asistenciu špeciálnym silám Afganskej armády. Koncom roka 2016 sa ich počet znížil na 17.
Ďalší 7 vojaci zabezpečujú národné velenie, riadenie a koordináciu plnenia operačných úloh ako príslušníci NSE7).
Ďalší 7 Slováci boli zaradení do veliteľských štruktúr operácie. Neskôr sa ich počet znížil na 5.
Vo februári 2015 boli do operácie vyslaní dvaja vojenskí zdravotníci, neskôr sa ich počet zvýšil na troch.
Od februára do decembra 2015 bol do operácie nasadený 12-členný slovenský príspevok DCM20). Od septembra 2016 boli do operácie opäť vyslaní štyria príslušníci DCM20) a začiatkom roka 2017 sa ich počet zvýšil až na 15. V misii slúžili do mája 2017.
Koncom februára 2016 boli dvaja slovenskí vojaci vyslaní do operácie do tímu AAT24). Ich úlohou je výcvik príslušníkov lietajúceho a technického personálu Afganskej národnej armády.
Od júna 2017 bolo v misii celkovo nasadených 38 vojakov.
výzbroj:
veliteľ: 01.01.2015-DD.06.2015 pplk. Pavel ŠVELKA
DD.06.2015-DD.MM.2015 mjr. Richard BENIAK
DD.MM.RRRR-30.11.2016 pplk. Ľubomír RAPCO
01.12.2016-DD.MM.2017 pplk. Oliver TODERIŠKA
fotografia:

straty: -
fotogaléria: https://galerie.valka.cz/showgallery.php/cat/115124) AAT - Air Advisory Team - Letecký poradný tím
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-NATO-t37536#531517Verze : 14
MOD
     
názov misie: NTCB-I - NATO Training and Capacity Building in Iraq
(Misia NATO v Iraku pre výcvik a budovanie spôsobilostí)
     
miesto pôsobenia: Irak
typ jednotky: výcvikoví dôstojníci
termín pôsobenia: 11/2017 - trvá
popis misie: Od novembra 2017 pôsobia v priestore Bashmaya v Iraku 15 špecialisti na odmínovanie v rámci NTCB25). Ich úlohou je príprava inštruktorov irackých ozbrojených síl v oblasti odmínovania.
výzbroj:
veliteľ: DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
fotografia:
straty: -
fotogaléria: -25) NTCB - NATO Training and Capacity Building - Misia NATO pre výcvik a budovanie spôsobilostí
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-NATO-t37536#588017Verze : 4
MOD
     
názov misie: AFOR - Albania Force
(Sily v Albánsku)
     
miesto pôsobenia: Albánsko
typ jednotky: ženijná jednotka
termín pôsobenia: 15.07.1999 - 31.08.1999
popis misie: 40-členný slovenský kontingent, ktorý sa začlenil do operácie Allied Harbour (Spojenecký prístav) v rámci mierových síl AFOR bol zostavený z príslušníkov martinského Práporu okamžitej reakcie, ktorí sa pripravili na budovanie a údržbu ubytovacích zariadení a komunikácií v tejto balkánskej krajine. Po ukončení pôsobenia v operácii jednotka pokračovala v činnosti v rámci operácie KFOR.
výzbroj:
veliteľ: 07/1999 - 08/1999 mjr. Ján JURKEMÍK
fotografia: -
straty: -
fotogaléria: -
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-NATO-t37536#141487Verze : 0
MOD
     
názov misie: SFOR - Stabilization Force
(Sily pre stabilizáciu situácie)
     
miesto pôsobenia: Bosna a Hercegovina
typ jednotky: štábni dôstojníci
termín pôsobenia: 27.06.1998 - 01.12.2004
popis misie: V štábnych štruktúrach misie SFOR slúžilo osem slovenských dôstojníkov. Zastávali viaceré dôležité posty - napríklad kpt. Ing. Dušan Valovics, mjr. Ing. Roman Lackovič a mjr. Ing. Ľubomír Mrváň pôsobili v pozícii vedúceho MICC10) na hlavnom veliteľstve SFOR, čo bolo pre dôstojníkov z nečlenskej krajiny NATO vysokým vyznamenaním. Po ukončení operácie v decembri 2004 zostali štábni dôstojníci OSSR slúžiť na veliteľstve NATO v Sarajeve (NATO HQ).
výzbroj:
veliteľ: 08/1998 - 08/1999 pplk. Karol PAPP
08/1999 - 08/2000 pplk. Ľubomír MIČÁTEK
08/2000 - 08/2001 pplk. Mikuláš HUDÁK
08/2001 - 08/2002 pplk. Daniel ZOLLER
08/2002 - 09/2003 pplk. Slavomír MILAN
09/2003 - 09/2004 pplk. Tibor TATÁR
09/2004 - 12/2004 pplk. Ján BUDA
fotografia:

typ jednotky: vrtuľníková jednotka
termín pôsobenia: 01.09.2002 - 19.12.2003
popis misie: 27. augusta 2002 preletela prvá letecká jednotka OSSR na bosniansku základňu Bugojno. Od 1. septembra 2002 v silách SFOR pôsobilo 21 príslušníkov našich vzdušných síl s príslušnou vojenskou technikou, ktorej základom boli dva vrtuľníky Mi-17M. Slovenská vrtuľníková jednotka bola začlenená v mnohonárodnej brigáde Juhovýchod so sídlom v Banja Luke, ktorá pozostávala predovšetkým z príslušníkov armád Veľkej Británie, Kanady a Holandska. Slováci zabezpečovali mesačne okolo 40 letových hodín, v rámci ktorých prepravovali osoby, materiál, výzbroj i muníciu. Naše stroje umožňovali aj prepravu materiálu v podvese do váhy 1,5 tony. Jeden vrtuľník bol pripravený v technickej zálohe, až do tragickej nehody osudného 24. decembra 2002, keď sa jeden stroj Mi-17M zachytil o vedenie vysokého napätia, následne narazil do betónového stĺpa a potom sa zrútil neďaleko lokálnej cesty pri Novom Travniku. Zranili sa pri tom traja príslušníci OSSR, z toho dvaja ťažko. Osádky vrtuľníkov sa striedali vždy po troch mesiacoch. Celkovo jednotka vykonala tri rotácie všetkých príslušníkov po 6 mesiacoch. Plnené úlohy: Preprava materiálu v nákladnej kabíne; preprava materiálu na vonkajšom podvese; vykonávanie vzdušného prieskumu; preprava zdravotníckeho materiálu ako krvné deriváty a orgány pre transplantácie; vykonávanie pozemných výsadkov; monitoring; preprava osôb.
výzbroj: Mi-17M, Talet 30
veliteľ: 09/2002 - 02/2003 kpt. Ladislav MALÁK
03/2003 - 09/2003 mjr. Petr KORBA
09/2003 - 12/2003 mjr. Peter KRÍŽ
fotografia:

straty: -
fotogaléria: https://galerie.valka.cz/showgallery.php/cat/93110) MICC - Mine Information Coordination Centre - Mínové informačné a koordinačné centrum
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-NATO-t37536#141491Verze : 0
MOD
     
názov misie: KFOR - Kosovo Force
(Sily v Kosove)
     
miesto pôsobenia: Kosovo
typ jednotky: ženijná jednotka
termín pôsobenia: 07.09.1999 - 21.03.2002
popis misie: Od 7. septembra 1999 40-členná slovenská ženijná jednotka, ktorá predtým pôsobila v misii AFOR v Albánsku, prešla do Kosova a stala sa súčasťou síl KFOR. Jej základňou sa stal tábor Casablanca v nemeckom sektore neďaleko okresného sídla Suva Reka, kde v mnohonárodnom prápore spolupracovala s rakúskymi a švajčiarskymi vojakmi. Až do marca 2002 Slováci vo svojom sektore opravovali cesty i ďalšie komunikácie a vykonávali odmínovacie práce, aby zabezpečili mierový život v oblasti. V meste a jeho blízkom okolí spoločne s Rakúšanmi a Švajčiarmi postavili i niekoľko detských ihrísk, športovísk a ďalších objektov, ktoré dnes slúžia občanom. Slovenskí ženisti slúžili v Kosove do marca 2002.
výzbroj: Božena 3, VV 110, SHM 5-200
veliteľ: 09/1999 - 09/2000 pplk. Ondřej NOVOSAD
09/2000 - 08/2001 pplk. Miroslav ČIČMAN
08/2001 - 01/2002 pplk. Štefan IVAN
fotografia:

typ jednotky: mechanizovaná jednotka a štábni dôstojníci
termín pôsobenia: 07.02.2002 - 16.11.2010
popis misie: Takmer 400 českých a 100 slovenských profesionálov prevzalo 19. februára 2002 priestor svojej zodpovednosti - územie s rozlohou 120 km2, vrátane 42 km dlhej provinčnej srbsko-kosovskej hranice. Južný priestor zodpovednosti spoločného práporu sa 27. februára rozšíril o časť prevzatú od britského práporu, čím sa operačný priestor zväčšil na 248 km2. Odvtedy sa priestor zodpovednosti rozrástol ešte niekoľkokrát až na 880 km2. Začiatkom roku 2006 sa slovenská jednotka posilnila o zabezpečovaciu čatu, čím sa počet nasadených Slovákov zvýšil na 135. Jednotka bola dislokovaná v česko-slovenskej základni Šajkovac. Slovenskí vojaci vykonávali v priestore zodpovednosti pravidelné monitorovanie priestorov a objektov miestneho obyvateľstva formou patrolovania, zaisťovali lokálnu infraštruktúru, zabezpečovali postupný a bezpečný návrat Srbov ktorým boli počas nepokojov vypálené domovy a ktorí ich boli nútení opustiť, zabezpečovali nepretržité stráženie srbskej minority ktorá síce opustila svoje bydliská ale neopustila mesto a bola nútená žiť v provizórnych podmienkach, poskytovali pomoc humanitárnym organizáciám v ich aktivitách na území Kosova, vytvárali podmienky na obnovu mierového spolužitia kosovských Srbov a Albáncov v operačnom priestore. V júli 2008 boli do veliteľských štruktúr misie nasadení ďalší dôstojníci, čím sa počet nasadených vojakov zvýšil až na 139. Vo veliteľských štruktúrach MNTF-C KFOR11) slúžili desiati dôstojníci OSSR. 6. marca 2010 sa v obci Trudna stala tragická dopravná nehoda vojenského vozidla UAZ-469 s civilným vozidlom, ktorá sa skončila smrťou dvoch kosovských civilistov a zranením 4 slovenských vojakov. V októbri 2010 sa počet nasadených Slovákov znížil na 35 a v novembri došlo k ich úplnému stiahnutiu. V operácii dovedna slúžilo viac ako 2000 Slovenských vojakov.
výzbroj: samopal vz. 58, Aligator PVS, UAZ-469, Mercedes triedy G, sanitka Mercedes G 290, BVP-1, Tatra 815 VVN 8x8
veliteľ: 07/2002 - 02/2003 mjr. Alexander KOLLÁRIK
02/2003 - 10/2003 mjr. Vojtech MOJZES
10/2003 - 12/2004 mjr. Ján PARIMUCHA
12/2004 - 07/2005 mjr. Jozef ŠÚRY
07/2005 - 01/2006 pplk. Ľuboš BALUCHA
01/2006 - 07/2006 pplk. Gabriel KEREKEŠ
07/2006 - 01/2007 pplk. Ján JASENOVEC
01/2007 - 07/2007 pplk. Bartolomej HOBĽÁK
07/2007 - 01/2008 pplk. Milan SLEZÁK
01/2008 - 07/2008 pplk. Zoltán IBOŠ
07/2008 - 01/2009 pplk. Alexander KOLLÁRIK
01/2009 - 07/2009 pplk. Vojtech MOJZES
07/2009 - 03/2010 mjr. Vladimir GRIŠLO
03/2010 - 11/2010 pplk. Jozef ZEKUCIA
fotografia:

typ jednotky: vrtuľníková jednotka
termín pôsobenia: 16.12.2007 - 16.06.2008
popis misie: Od 16. decembra 2007 do 16. júna 2008 slúžili vrámci KFOR aj dva modernizované slovenské transportné vrtuľníky Mi-17M spolu s 35 členmi lietajúceho a zabezpečujúceho personálu. Vrtuľníky zabezpečovali prepravu osôb a materiálu, vykonávanie prieskumných a monitorovacích letov, či v prípade potreby hasenie požiarov. Spolu splnili 222 operačných úloh, vykonali 1021 letov, počas ktorých prepravili 3789 osôb a 67,32 ton materiálu.
výzbroj: Mi-17M
veliteľ: 12/2007 - 06/2008 - mjr. Ladislav MALÁK
fotografia:

straty: 15.05.2002 čat. Miroslav HAJDÚCH
19.01.2006 plk. Martin HABER, pplk. Ľuboš BALUCHA, pplk. Igor ANGELOVIČ, pplk. Josef BIGAS, mjr. Róbert TULIPÁN, mjr. Ľuboš MARTINČEK, kpt. Igor SCIGEĽ, kpt. Dominik OCELKA, npor. Ján BALOG, npor. Marián ILLÉŠ, npor. Jana PEŠTOVÁ, npor. Peter ORLOVSKÝ, npor. Adriana JOPPOVÁ, npor. Alexander GAÁL, por. Dušan PAĽUCH, por. Ľudovít ORLICKÝ, npráp. Róbert LETKO, práp. Vlastimil ČEPIČAN, nrtm. Daniel GUMENICKÝ, rtm. Peter KRIŠTAN, rtn. Marek KIČINKO, čat. Peter KOMORA, des. Rastislav NOVÁK, des. Juraj ŽUBOR, slob. Pavol ČIGÁŠ, slob. Peter COGAN, voj. Tomáš KARDOŠ
fotogaléria: https://galerie.valka.cz/showgallery.php/cat/883
fotografie nasadenia slovenského vrtuľníka Mi-17 HipPoznámka:
V januári 2010 bol zo štruktúr NATO do operácie nasadený brigádny generál Miroslav Kocian do funkcie veliteľa JLSG18) na dobu 6 mesiacov.


11) MNTF-C - Multinational Task Force - Centre - Mnohonárodné účelové zoskupenie síl KFOR - Stred
18) JLSG - Joint Logistics Support Group - Spoločná logistická podporná skupina
ďalšie informácie o Slovákoch v ženijnej jednotke KFOR
ďalšie informácie o Slovákoch v mechanizovanej jednotke KFOR
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-NATO-t37536#141532Verze : 4
MOD
     
názov misie: ISAF - International Security Assistance Force
(Medzinárodné bezpečnostné asistenčné sily)
     
miesto pôsobenia: Afganistan
typ jednotky: ženijná jednotka
termín pôsobenia: 01.04.2004 - DD.12.2012
popis misie: Od 1. apríla 2004 pôsobila vrámci operácie ISAF na letisku KAIA1) v Kábule slovenská ženijná odmínovacia jednotka v počte 17 vojakov. Jednotka vykonávala odmínovacie práce na otvorených priestoroch letiska. Počet nasadených vojakov sa zvýšil v januári 2006, keď sa k nim pripojili stavební ženisti predtým slúžiaci v operácii Trvalá sloboda (operácia koaličných síl) čím došlo k vytvoreniu multifunkčnej 57-člennej ženijnej jednotky s mandátom pôsobenia v operačnom priestore ISAF. 19. mája 2007 sa jednotka presunula na základňu KAF2) v Kandaháre, kde vykonávala ženijné práce v priestore základne (budovanie a rekonštrukcia pristávacích dráh, cestných stavieb a letiskových plôch a odmínovanie - mechanické i ručné). V septembri 2012 došlo k zníženiu počtu nasadených vojakov na 47 a koncom roka k úplnému stiahnutiu jednotky z misie. Počas svojho nasadenia jednotka odmínovala pomocou odmínovacích systémov priestor o rozlohe 725 440 m2 a ďalších 575 173 m2 ručne.
výzbroj: UAZ 469, PAD-2, Tatra 815 VVN 8x8, Tatrapan ZASA, Božena 4, Locust 750, UDS-114, TATRA 815 S3 6x6, TATRA 815 AM
veliteľ: 05/2004 - 11/2004 mjr. Ivan KOVÁČ
11/2004 - 01/2005 mjr. Ján GAJDOŠ
02/2005 - 08/2005 mjr. Zoltán FARKAS
08/2005 - 04/2006 mjr. Ladislav KISEL
05/2006 - 10/2006 pplk. Michal ROHLEDER
11/2006 - 06/2007 mjr. Tomáš BOBKO
06/2007 - 12/2007 mjr. Daniel DRAGANOVSKÝ
12/2007 - 06/2008 kpt. Štefan VARGA
06/2008 - 12/2008 kpt. František MIHALOVIČ
MM/RRRR - MM/RRRR mjr. Dalibor JELÍNEK
MM/RRRR - MM/RRRR kpt. Róbert DLUGOŠ
fotografia:

typ jednotky: vojaci pôsobiaci na veliteľstvách misie
termín pôsobenia: 01.02.2008 - DD.MM.2014
popis misie: Od 1. februára 2008 pôsobili na veliteľstve misie v Kábule traja slovenskí dôstojníci. Neskôr v apríli 2008 sa ich počet zvýšil na 4. Traja pôsobili na veliteľstve RC(S)5) na základni KAF2) a jeden na ISAF HQ4) v Kábule. V roku 2009 sa počet vojakov pôsobiacich vo veliteľských štruktúrach misie zvýšil na 5, v marci 2010 na 6 a v decembri 2010 na 12. 3 slovenskí štábni dôstojníci pôsobili na veliteľstvách ISAF HQ4) a IJC15) v Kábule a ďalší 9 v Kandaháre na veliteľstvách KAF2), RC(S)5) a TF13) Paladin-Juh. Medzi týchto vojakov slúžiacich od decembra 2010 patrili aj 3 vojenskí policajti zaradení do IMP16). Od septembra 2012 sa počet vojenských policajtov slúžiacich v IMP16) zvýšil na 5. Vojenskí policajti majú k dispozícii i dvoch služobných psov. Od roku 2013 sa celkový počet slovenských vojakov slúžiacich na veliteľstvách misie zvýšil na 19, neskôr 20 a začiatkom roku 2014 takto slúžilo 17 príslušníkov OSSR.
výzbroj:
veliteľ: 08/2007 - 02/2008 brig. gen. Pavel MACKO
06/2010 - 05/2011 plk. Jaroslav BIELENÝ
06/2011 - MM/2012 plk. Martin STOKLASA
MM/2012 - MM/RRRR plk. Svetozár BOHUŠ
MM/RRRR - MM/RRRR plk. Marian KURILLA
fotografia:

typ jednotky: provinčný rekonštrukčný tím (PRT)
termín pôsobenia: 16.05.2007 - 24.06.2013
popis misie: Od 16. mája 2007 sa OS SR zapojili do operácie aj podporou PRT3) vyslaním dôstojníka CIMIC 8) do maďarského PRT3) v Pol-e-Khomri v provincii Baghlan. V auguste 2007 sa k tímu pripojil druhý príslušník OS SR a ich prítomnosť v operácii trvala do marca 2009. Ďalší dvaja slovenskí dôstojníci slúžili od 17. marca 2008 vrámci holandského PRT3) v meste Tarin Kowt v provincii Uruzgan. Od 25. mája 2010 mal PRT3) austrálske velenie. S stiahnutiu príslušníkov OS SR z PRT3) došlo koncom júna 2013.
výzbroj:
veliteľ: ?
fotografia:

typ jednotky: operačný výcvikový a styčný tím (OMLT)/ vojenský poradný tím (MAT)
termín pôsobenia: 02.12.2008 - 14.07.2013
popis misie: Od 2. decembra 2008 pôsobili na základni Holland v meste Tarin Kowt v provincii Uruzgan 4 slovenskí vojaci ako súčasť OMLT6). Títo vojaci sa podieľali na výcviku a školení afganskej národnej armády. Pracujovali priamo v afganských jednotkách a podieľali sa na vykonávaní ich operácií, vrátane nasadenia v teréne. V júni 2009 sa ich počet zvýšil na 5. V rámci rotácie v júni 2011 bol do operácie vyslaný slovenský OMLT6), ktorý bol tvorený 15 príslušníkmi OS SR. Od mája 2012 bol tím premenovaný na MAT17), pričom úloha nasadených vojakov sa zmenila skôr na poradenstvo a zdokonaľovanie afganských vojenských inštruktorov v školení vlastných vojakov. Koncom septembra 2012 bol poradný tím rozšírený o skupinu 6 opravárov špecializovaných na údržbu húfnic D-30, čím sa celkový počet slovenských vojakov nasadených v MAT17) zvýšil na 21. Od roku 2013 MAT17) spolu so skupinou opravárov húfnic D-30 pozostával opäť zo 16 slovenských vojakov. V júni 2013 bolo pôsobenie príslušníkov OS SR v MAT17) ukončené a slovenskí vojaci sa z misie postupne stiahli v polovici júla 2013.
výzbroj: PAD-2
veliteľ: MM/2011 - 06/2012 pplk. Miloš MATYAS
06/2012 - 12/2012 pplk. Ferdinand MURÍŇ
12/2012 - 07/2013 mjr. Štefan ZEMANOVIČ
fotografia:

typ jednotky: zdravotnícky tím
termín pôsobenia: 03.04.2008 - 02.12.2008
20.07.2009 - 11.12.2009
popis misie: Od 3. apríla 2008 pôsobil v Kábule na letisku KAIA1) v českej poľnej nemocnici ROLE 2+ 7-členný slovenský zdravotnícky tím, ktorý sa skladal z dvoch chirurgov, jedného rádiodiagnostika, jedného anestéziológa a troch zdravotných sestier. V auguste 2008 sa ich počet zvýšil na 8 keď pribudol lekár - internista. Tím bol schopný poskytnúť urgentnú chirurgickú starostlivosť, základnú pooperačnú starostlivosť, chirurgickú ambulantnú starostlivosť, starostlivosť v oblasti intenzívnej medicíny a rádiodiagnostiku vojskám ISAF, Afganskej národnej armáde, Afganskej polícii a v prípade potreby aj afganskému obyvateľstvu. Slovenskí zdravotníci pôsobili v operácii do decembra 2008, kedy došlo k ich stiahnutiu.
20. júla 2009 opätovne došlo k vyslaniu vojenského lekára a dvoch zdravotných špecialistov na holandskú základňu Hadrian v meste Deh Rawood v provincii Uruzgan. Vojaci poskytovali zdravotnícke zabezpečenie na úrovni ROLE 1, išlo najmä o poskytovanie prvej pomoci v podobe lekárskeho ošetrenia miestnych obyvateľov prevažne po úrazoch, popáleninách, po dopravných nehodách a triedenie ranených. Počas svojho pôsobenia do 11. decembra 2009 ošetrili viac ako 200 miestnych obyvateľov.
výzbroj:
veliteľ: 04/2008 - MM/2008 mjr. Ján BEREC
fotografia:

typ jednotky: strážne jednotky
termín pôsobenia: 11.09.2008 - DD.12.2012 (základňa Holland, Tarin Kowt, Uruzgan)
02.12.2008 - 22.09.2014 (KAF2), Kandahár)
20.03.2009 - 12.09.2010 (základňa Hadrian, Deh Rawood, Uruzgan)
popis misie: Úlohou strážnych jednotiek je zabezpečenie vonkajšej ochrany základne patrolovaním a vykonávaním fyzických previerok osôb a techniky na vstupno/výstupných bodoch základne. Od septembra 2008 do konca decembra 2012 pôsobila v misii slovenská strážna jednotka o sile 45 vojakov, ktorá zabezpečovala ochranu základne Holland v meste Tarin Kowt v provincii Uruzgan. V marci 2009 sa počet nasadených vojakov zvýšil na 50 a koncom roku 2010 na 53.
Ďalšia strážna jednotka o sile 50 vojakov sa pripojila k misii v decembri 2008 a slúžila na základni KAF2). Táto jednotka bola niekoľko ráz posilnená - v júli 2009 sa počet nasadených príslušníkov OS SR zvýšil na 61 vojakov, v júni 2010 na 118 vojakov a v septembri 2010 na 165 vojakov, ktorí boli navyše poverení novou úlohou patrolovať v okolí základne na vozidlách so zvýšenou balistickou ochranou. Od júna 2013 slúžilo v jednotke až 178 slovenských vojakov. K stiahnutiu jednotky došlo koncom septembra 2014.
Na treťom mieste - na základni Hadrian v Deh Rawoode v provincii Uruzgan - strážila ďalšia 50-členná slovenská jednotka od marca 2009 do septembra 2010.
výzbroj: samopal vz. 58, guľomet vz. 59, SVD Dragunov, AGS-17 Plamja, HUMVEE, Toyota 4Runner
veliteľ: KAF:
MM/RRRR - MM/RRRR npor. Marek HUŠEK
MM/RRRR - MM/RRRR kpt. Tibor GRIGEREK
MM/RRRR - MM/RRRR kpt. Roland DAŇUŠ
základňa Holland:
09/2008 - MM/2009 npor. Michal MÓRES
MM/2009 - MM/RRRR npor. Michal SOLIAR
MM/RRRR - 12/2012 npor. Roman ĎURIAK
základňa Hadrián:
03/2009 - 09/2009 por. Ivan PETRÍK
09/2009 - 03/2010 por. Slavomír KÁČER
03/2010 - 09/2010 npor. Matej MIKULÁŠ
fotografia:

typ jednotky: národný podporný prvok (NSE)
termín pôsobenia: 11.09.2008 - 19.12.2014
popis misie: Od 11. septembra 2008 pôsobili v misii siedmi príslušníci NSE7). Ich cieľom bolo zabezpečenie národného velenia, riadenia a logistickej podpory pre príslušníkov OS SR v misii. Operačne pôsobili zo základne KAF2). V decembri 2008 sa ich počet zvýšil na 11, počas roku 2009 na 12, od decembra 2010 až na 16 a od roku 2013 až na 22 príslušníkov. Časťou NSE7) bol aj jeden vojenský policajt s pôsobnosťou voči príslušníkom slovenského kontingentu. Začiatkom roku 2014 bolo v NSE7) nasadených 19 vojakov. NSE7) v misii pôsobil až do stiahnutia slovenských vojakov v decembri 2014.
výzbroj:
veliteľ: 09/2008 - 12/2008 mjr. Adrián MELEGA
12/2008 - 06/2009 pplk. Jozef KOTAS
06/2009 - 12/2009 pplk. Jozef ŠEVČÍK
12/2009 - 06/2010 pplk. Alexander SCHOBER
06/2010 - 12/2010 pplk. Marián MJARTAN
12/2010 - 06/2011 pplk. Peter ŠVRLO
06/2011 - 12/2011 pplk. Štefan ACSAI
12/2011 - 06/2012 pplk. Róbert PLÁVKA
06/2012 - 12/2012 pplk. Marián MAKAY
12/2012 - 06/2013 pplk. Zoltán FARKAS
06/2013 - 11/2013 pplk. Peter ONDREJKA
11/2013 - 06/2014 plk. Svetozár BOHUŠ
06/2014 - 09/2014 plk. Zoltán IBOŠ
09/2014 - 12/2014 pplk. Vladimír GRIŠLO
fotografia:

typ jednotky: tím na likvidáciu výbušnín (EOD)
termín pôsobenia: 09.12.2010 - DD.12.2013
popis misie: Od 9. decembra 2010 v misii pôsobil štvorčlenný slovenský EOD14) tím na základni KAF2) v rámci TF13) Paladin. K úlohám tímu patrila detekcia, identifikácia, vyhodnocovanie situácie a možných hrozieb, neutralizácia, zaistenie, vyslobodenie a finálna likvidácia nevybuchnutých výbušných prostriedkov. Slúžili pod americkým velením ako samostatný tím americkej 749. roty EOD14) do decembra 2013.
výzbroj:
veliteľ: ?
fotografia:

typ jednotky: jednotka špeciálnych síl
termín pôsobenia: 12.09.2011 - DD.04.2013
DD.12.2013 - DD.MM.2014
popis misie: Už v polovici augusta 2011 bola do misie vyslaná štvorčlenná prípravná skupina, ktorá pripravovala podmienky na nasadenie SOTU21) o sile 20 vojakov, ktorá slúžila od 12. septembra 2011. Členovia jednotky pozostávali z príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia a slúžili pod americkým velením. Náplňou ich práce bolo školenie afganských špeciálnych policajných síl spolu s účasťou na bojových operáciách. SOTU21) ukončila pôsobenie v operácii v priebehu apríla 2013.
V decembri 2013 bola do misie vyslaná prípravná skupina obsahujúca 5 vojakov predurčených pre nasadenie SOAG22) v januári 2014 o sile 30 vojakov. Úlohou SOAG22) bolo poradenstvo a podpora jednotkám Afganských špeciálnych síl, pričom mohli byť nasadení v celom priestore operácie ISAF. Jednotka sa z misie stiahla koncom roka 2014.
výzbroj:
veliteľ: ?
fotografia:

typ jednotky: výcviková jednotka vojenskej polície
termín pôsobenia: 28.09.2012 - DD.03.2013
popis misie: Od septembra 2012 do konca marca 2013 boli do misie nasadení dvaja vojenskí policajti ako súčasť českej výcvikovej jednotky vojenskej polície vykonávajúcej dohľad nad organizáciou a prípravou výcviku ako aj mentorovanie inštruktorov vyučujúcich v stredisku NPTC9) v provincii Wardak. Jeden zo slovenských inštruktorov bol priamo zodpovedný za výučbu taktiky a manipulácie so zbraňami, druhý bol členom spravodajskej bunky, ktorá vyhodnocovala spravodajské informácie o možných hrozbách voči výcvikovému centru.
výzbroj:
veliteľ: kpt. Martin MARKO
fotografia:

typ jednotky: nasaditeľný komunikačný modul (DCM)
termín pôsobenia: DD.12.2012 - DD.05.2013
DD.04.2014 - DD.09.2014
popis misie: Od decembra 2012 do konca mája 2013 boli do misie nasadení traja slovenskí vojaci ako súčasť DCM20) plniaceho úlohy v prospech veliteľstva misie v Kábule. Príslušníci DCM20) boli v misii opätovne nasadení od apríla do septembra 2014.
výzbroj:
veliteľ: ?
fotografia:
typ jednotky: poradenský tím manévrových síl (SFAT)
termín pôsobenia: DD.12.2013 - DD.09.2014
popis misie: V decembri 2013 bola do misie vyslaná prípravná skupina obsahujúca 15 vojakov predurčených pre nasadenie SFAT23) v januári 2014 o sile 48 vojakov. Úlohou SFAT23) bolo poradenstvo manévrovému práporu rýchlej reakcie Afganskej národnej armády v oblasti velenia a riadenia operácií. Poradenský tím ukončil svoje pôsobenie v operácii v septembri 2014.
výzbroj:
veliteľ: 01/2014 - 06/2014 pplk. Štefan ACSAI
07/2014 - 09/2014 pplk. Peter MICHLÍK
fotografia:

straty: 09.07.2013 čat. Daniel KAVULIAK
27.12.2013 npor. Edmund MAKOVNÍK, rtn. Patrik FRAŠTIA
fotogaléria: https://galerie.valka.cz/showgallery.php/cat/892Poznámka:
Okrem vyššie uvedeného boli do operácie ISAF nasadení aj príslušníci OS SR zo spojeneckých veliteľstiev NATO. Títo vojaci pôsobili vo veliteľských štruktúrach operácie, PSYOPS19) tímoch a v PRT3). Od 25. januára 2007 do februára 2008 takto v Afganistane slúžilo dovedna 14 slovenských vojakov. Začiatkom roku 2011 takýmto spôsobom opäť slúžilo v misii 5 slovenských dôstojníkov, neskôr v apríli už len dvaja. Od septembra 2011 do septembra 2012 takto slúžil opäť jeden slovenský dôstojník. Ďalší príslušník OS SR takto pôsobil v Kábule i v rokoch 2013 a 2014.


1) KAIA - King Abdulaziz International Airport - Medzinárodné letisko Kráľa Abdula Aziza (Kábul)
2) KAF - Kandahar Airfield - Letecká základňa Kandahár
3) PRT - Provincial Reconstruction Team - Provinčný rekonštrukčný tím
4) ISAF HQ - ISAF Headquarters - Veliteľstvo operácie ISAF
5) RC(S) - Regional Command - South - Regionálne veliteľstvo - Juh
6) OMLT - Operational Mentor and Liaison Team - Operačný výcvikový a styčný tím
7) NSE - National Support Element - Národný podporný prvok
8) CIMIC - Civil-Military Co-operation - Civilno-vojenská spolupráca
9) NPTC - National Police Training Center - Národné policajné výcvikové stredisko
13) TF - Task Force - Účelové zoskupenie síl
14) EOD - Explosive Ordnance Disposal - Tím na zneškodňovanie výbušnej munície
15) IJC - ISAF Joint Command - Spoločné velenie operácie ISAF
16) IMP - International Military Police - Medzinárodná vojenská polícia (operácie ISAF)
17) MAT - Military Advisory Team - Vojenský poradný tím
19) PSYOPS - Psychological Operations - psychologické operácie
20) DCM - Deployable Communication Module - nasaditeľný komunikačný modul
21) SOTU - Special Operations Task Unit - jednotka síl pre špeciálne operácie
22) SOAG - Special Operation Advisory Team - poradenský tím pre špeciálne operácie
23) SFAT - Security Forces Advisory Team - poradenský tím manévrových síl
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-NATO-t37536#229529Verze : 4
MOD
     
názov misie: NTM-I - NATO Training Mission in Iraq
(Výcviková misia NATO v Iraku)
     
miesto pôsobenia: Irak
typ jednotky: výcvikoví dôstojníci
termín pôsobenia: 13.02.2005 - 23.04.2007
popis misie: Od februára 2005 pôsobili v operácii dvaja dôstojníci OSSR. Úlohou operácie bolo pomôcť vybudovať, vycvičiť a vybaviť nové Iracké ozbrojené sily. Počet slovenských dôstojníkov v operácii sa koncom februára 2006 zvýšil až na 5 (dvaja výcvikoví dôstojníci pre KIS12), dvaja logistickí výcvikoví inštruktori a operačný výcvikový dôstojník). Slovenskí vojaci pôsobili v Bagdade pod talianskym JFC16). Slovensko svoju účasť v operácii ukončilo v apríli 2007.
výzbroj: samopal vz. 58, pištoľ vz. 82
veliteľ: 09/2005 - 03/2006 pplk. Igor ŠPERKA
03/2006 - 10/2006 mjr. Ferdinand MURÍŇ
11/2006 - 04/2007 pplk. Ivan PÁNIS
fotografia:

straty: -
fotogaléria: -12) KIS - Komunikačné a informačné systémy
16) JFC - Joint Forces Command - Veliteľstvo spoločných síl
URL : https://www.valka.cz/Nasadenie-vojakov-OS-SR-v-misiach-NATO-t37536#229542Verze : 0
MOD