Main Menu
User Menu

11. čs. pěší prapor - východní [1940-1942]

11th Czechoslovak Infantry Battalion - Eastern

     
Název:
Name:
11. čs. pěší prapor - východní
Originální název:
Original Name:
11. čs. pěší prapor - východní
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
I. prapor 4. čs. pěšího pluku
Datum zániku:
Disbanded:
21.05.1942
Nástupce:
Successor:
200. čs. lehký protiletadlový pluk - východní
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1940-21.05.1942 Čs. vojenská skupina na Středním východě
Dislokace:
Deployed:
01.11.1940-21.05.1942 středomořské válčiště

Velitel:
Commander:
01.11.1940-07.03.1942 Klapálek, Karel (podplukovník pěchoty)
07.03.1942-21.05.1942 Klapálek, Karel (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenské jednotky na Středním východě
Brod, T.: Tobrucké krysy. Praha 1966.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 4. Praha 1988.
URL : https://www.valka.cz/11-cs-pesi-prapor-vychodni-1940-1942-t37511#593542Verze : 5
MOD