Main Menu
User Menu

200. čs. lehký protiletadlový pluk - východní [1942-1943]

200th Czechoslovak Light Antiaircraft Regiment - East

     
Název:
Name:
200. čs. lehký protiletadlový pluk - východní
Originální název:
Original Name:
200. čs. lehký protiletadlový pluk - východní
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
11. čs. pěší prapor - východní
Datum zániku:
Disbanded:
26.08.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.05.1942-05.07.1943 Čs. vojenská skupina na Středním východě
Dislokace:
Deployed:
21.05.1942-05.07.1943 středomořské válčiště
05.07.1943-11.08.1943 lodní přesun
11.08.1943-26.08.1943 západoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
21.05.1942-26.08.1943 Klapálek, Karel (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenské jednotky na Středním východě
Brod, T.: Tobrucké krysy. Praha 1966.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 4. Praha 1988.
URL : https://www.valka.cz/200-cs-lehky-protiletadlovy-pluk-vychodni-1942-1943-t37510#593546Verze : 1
MOD