Main Menu
User Menu

Československá samostatná brigáda [1941-1943]

Czechoslovak Separate Brigade

     
Název:
Name:
Československá samostatná brigáda
Originální název:
Original Name:
Československá samostatná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Československá smíšená brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1943
Nástupce:
Successor:
Československá samostatná obrněná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1941-01.09.1943 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.07.1941-01.09.1943 západoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
01.07.1941-DD.01.1943 Neuman, Bedřich (Brigádní generál)
DD.01.1943-DD.03.1943 Kratochvíl, Jan (Plukovník)
DD.03.1943-DD.07.1943 Liška, Alois (Plukovník)
DD.07.1943-01.09.1943 Liška, Alois (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.1941-DD.09.1941 Lukas, Karel (Podplukovník)
DD.09.1941-01.09.1943 Ondráček, Karel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-samostatna-brigada-1941-1943-t37508#545645Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-samostatna-brigada-1941-1943-t37508#613550Verze : 0
MOD