Main Menu
User Menu

Chanžin, Michail Vasiljevič

Khanzhin, Mikhail Vasilyevich

Михаил Васильевич Ханжин

General ot artillerii Michail Vasilijevič Chanžin
(1871 - 1961)

Michail Vasilijevič Chanžin se narodil 17. října 1871 v Samarkandu.
1893 absolvoval Michailovské dělostřelecké učiliště
1899 absolvoval Michailovskou dělostřeleckou akademii
1904-1905 účastní se rusko-japonské války. Je vyznamenán řádem sv. Jiří 4. stupně.
14.5.1909-9.8.1910 velitel 1. divizionu 42. dělostřelecké brigády
19.2.1914 velitel 19. dělostřelecké brigády. S ní zahájí 1. sv.válku. Během války se osvědčí nejen jako schopný dělostřelecký velitel, ale také jako velitel pěších jednotek.
7.7.1915 vyznamenán řádem sv. Jiří 3. stupně
31.7.1915 velitel 12. pěší divize
18.4.1916 Inspektor dělostřelectva 8. armády
Sehrál důležitou roli při organizaci útoku Jihozápadního frontu v r. 1916.
19.12.1916 Inspektor dělostřelectva Rumunského frontu.
14.4.1917 Polní generální inspektor dělostřelectva.
Po VŘSR odjel na Sibiř.
Začíná formovat protibolševické jednotky na jihu Uralu.
4.7.1918 dostal rozkaz zformovat ze 7. uralské pěší divize Uralský sbor - velitel Uralského armádního sboru (od 14.7.1918 sam. uralský sbor; od 26.8.1918 III. sam. uralský sbor; od 30.9.1918 III. uralský armádní sbor)
1.1-20.6.1919 velitel sam. Západní armády
6.10.1919-4.1.1920 ministrem války v Kolčakově vládě.
V lednu 1920 odjíždí do Číny.
29.8.1928-19.6.1930 velitel Dálněvýchodního oddílu РОВС (Русского общевоинского союза)-Ruského vševojskového svazu.
15.9.1945 zajat SMERŠem.
10 let byl zavřený v táborech
1955 ve vzhnanství v Uchtě.
Poté žil v Kazachstánu.
14.12.1961 zemřel v Džamblu.
URL : https://www.valka.cz/Chanzin-Michail-Vasiljevic-t37499#141210Verze : 1