Main Menu
User Menu

FCM F1

     
Název:
Name:
FCM F1
Originální název:
Original Name:
FCM F1
Kategorie:
Category:
supertěžký tank
Výrobce:
Producer:
Fo.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Société Anonyme des Forges et Chantiers de la Méditerranée, La Seyne-sur-Mer /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
0
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
139000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
10530 mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
3100 mm
Celková výška:
Overall Height:
4210 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Šířka pásu:
Track Width:
? mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
max. 120 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x Renault V12 KGM (vodou chladený zážihový 12-valec)
Výkon:
Power:
2x 410.1 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
24 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
200 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1x kanón ráže 90 mm (v hlavnej veži)
Vedlejší:
Secondary:
1x kanón SA 37 ráže 47 mm (v sekundárnej veži)
6x guľomet
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Francois Vauvillier - The encyklopedia of French tanks and Armoured vehicles 1914-1940, Histoire & Collections, vydané v roku 2014, ISBN: 978-2-35250-322-4
https://en.wikipedia.org/wiki/FCM_F1
Ivo Pejčoch – Obrněná technika 7, Francie 1919-1945, vydavateľtvo Ares, Praha 2007, ISBN 978-80-86158-47-1
François Vauvillier, Jean-Michel Touraine, Jean-Gabriel Jeudy - L´automobile sous l´uniforme, 1939-1940, vydavateľstvo Massin, rok vydania 1992, ISBN-10: 2707201979, ISBN-13: 978-2707201973
URL : https://www.valka.cz/FCM-F1-t37384#541225Verze : 0
MOD
Vývoj ťažkého tanku francúzskej armády možno vysledovať až do 20.rokov 20.storočia. Vzhľadom na politickú situáciu po 1.svetovej vojne nebola potreba tanku ťažkej hmotnostnej kategórie akútna a preto rôzne návrhy nedostávali takú prioritu vo vývoji. Nakoniec práce na projektoch ťažkých tankov ustal na niekoľko rokov. 4.5.1936 však bola myšlienka na ťažký tank obnovená na požiadavku Conseil Consulatif de l'Armement pod vedením generála Julien Claude Marie Sosthène Dufieux. Prvé špecifikácie zadané 12.11.1936 by viedli k vývoju tanku podobných charakteristík aké mal B 1, len celková hmotnosť mala byť vyššia (okolo 45 ton). V roku 1937 predložili svoje návrhy firmy ARL (Atelier de Construction de Rueil), FCM (Forges et Chantiers de la Méditerranée) a AMX (Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux), no ich projekty by presahovali hmotnostný limit 45 ton. Požiadavky Conseil Consulatif de l'Armement sa 26.3.1937 zásadne zmenili, kedy vydali nariadenie vyrábať malé, lacné no mohutne obrnené tanky (s pancierom hrubým až 60 mm). V 2/1938 sa chaotické požiadavky opäť radikálne zmenili a požiadavky boli na mohutný stroj so 75 mm kanónom bez limitu na hmotnosť. Špecifikáciám najviac vyhovoval návhr firmy FCM, ktorý mal vážiť okolo 60 ton. 6.4.1938 firma FCM získala kontrakt na vývoj takéhoto tanku, ktorý niesol už označenie F 1. Vojenskí predstavitelia si však uvedomili, že by tento projekt mohol vyústiť do novej kategórie ťažkých tankov. Vznikla tak komisia pod vedením tankového inšpektora generála Julien François René Martina, ktorá oživila ako program 45 tonového tanku, tak i vytvorila nový program kategórie Char d'Attaque des Fortifications (útočný tank proti opevneniam). Požiadavky zneli na 75 mm kanón a 120 mm hrubé pancierovanie po celom obvode tanku. Hmotnostný limit 45 ton by však bol v takomto projekte vysoko prekročený. Ak chceli zachovať mobilitu akú mal FCM 2 C, tak by to viedlo k vývoju stroja s hmotnosťou 150-200 ton. To bolo zavrhnuté a komisia mala ďalej skúmať možnosti vývoja tanku hmotnostnej kategórie 65 ton. Na druhom zasadnutí komisie boli preberané technické problémy spojené s projektom. Išlo o zistenie, že väčšina mostov ma nedostatočnú nosnosť, ktorá bola okolo 35 ton, preto pri prekonávaní vodných prekážok musel byť použitý špeciálny pontón. Ďalším problémom bolo to, že nemecké protitankové zákopy mali na šírku až 7 metrov, preto by na prekonanie tejto prekážky bolo potrebné mimoriadne dlhé vozidlo. Otázna bola i preprava po železnici, po ktorej sa dali prepravovať len náklady do 100 ton. Otázna bola i samotná pancierová ochrana hrubá 120 mm, ktorá nemusela byť dostatočná. Výkonné nemecké 88 mm protilietadlové kanóny vedeli takýto pancier preraziť. Predložený návrh futuristického kĺbového tanku ing. Boiraulta (120 ton) bol zamietnutý. Bol vypracovaný návrh 89 tonového tanku rozložiteľného na dva kusy a "char squelette" (110 ton), ktorý dokázal prekonať zákop široký až 8 metrov. Uvažovalo sa i nad konštrukciou podobnou americkému tanku Skeleton, modifikovaný ale tak, aby sa dal bojový priestor posúvať a tým meniť ťažisko tanku.
Po vypuknutí 2.svetovej vojny 1.9.1939 bol vývoj superťažkého tanku apelovaný, plány rátali s týmto tankom pri francúzskej ofenzíve v roku 1941. Konštrukcia podobná Skeletonu bola zavrhnutá. Firmy ARL, FCM a AMX mali postaviť každá po dve rozdielne prototypy, celkovo teda šesť modelov. 22.12.1939 boli zadané presnejšie špecifikácie. Firma FCM mala vypracovať projekt so 75 mm kanónom vo veži. Zároveň mala vypracovať návrh pre lafetovanie 90 a 105 mm kanóny v nadstavbách, petože 75 mm kanón by bol s najväčšou pravdepodobnosťou nedostatočne výkonný. V zadnej časti mala byť sekundárna veža so 47 mm kanónom. Hrúbka čelného panciera mala byť zvýšená na 120 mm. Firmy AMX a ARL mali vypracovať projekty tankov s 90 a 105 mm kanónmi vo vežiach a so sekundárnymi vežami so 47 mm kanónom. Predpokladaným termínom dodania prototypov firiem ARL a FCM bolo leto roku 1940. Firma AMX nevedela uviesť termín, meškala s projektami a jej Tracteur C mal byť dokončený až v lete roku 1941. Preto bolo na zasadanutí komisie zo 4.3.1940 rozhodnuté o zastavení projektu firmy AMX. Drevená maketa firmy ARL bola predstavená 11.4.1940 a o deň neskôr 12.4.1940 bola predstavená drevená maketa firmy FCM (v starších publikáciách bol udávaný dátum 6.4.1940 ?).
Už na prvý pohľad bol projekt a maketa firmy FCM na oveľa vyššej úrovni ako konkurenčný návrh firmy ARL. Mala šikmý čelný pancier, v zadnej časti bola väčšia veža, v ktorej bol lafetovaný výkonnejší 90 mm kanón (podľa špecifikácií tam mala firma zabudovať 75 mm kanón). Na strope prednej časti korby bola namontovaná sekundárna veža so 47 mm kanónom.
Komisia sa celkom jednoznačne rozhodla pre projekt firmy FCM a 27.4.1940 bola armádou objednaná séria 12 tankov. Požadovala však navýšenie hrúbky pancierovnaia na 120 mm po celom obvode tanku, i za cenu zvýšenia hmotnosti na 145 ton a zníženie maximálnej rýchlosti na 20 km/hod. Staršie zdroje (Vauvillier) tvrdili, že u sériových strojov mala byť sekundárna veža nahradená 75 mm a 25 mm kanónmi lafetovaných v kazematách. Prvé sériové stroje mali byť dodávané o 5/1941. Vzhľadom na to, že čoskoro bolo Francúzsko okupované nemeckými jednotkami plány neboli naplnené, priemysel sa mal koncentrovať na produkciu ťažkých B 1 a preto bol 15.5.1940 projekt zrušený. Technicko-taktické údaje uvedené v tabuľke sú teda len vypočítané a projektované.


*zdroj:
Francois Vauvillier - The encyklopedia of French tanks and Armoured vehicles 1914-1940, Histoire & Collections, vydané v roku 2014, ISBN: 978-2-35250-322-4
https://en.wikipedia.org/wiki/FCM_F1
https://www.chars-francais.net/archives/fcm_f1.htm
FCM F1 -


URL : https://www.valka.cz/FCM-F1-t37384#140561Verze : 8
MOD