Samostatná operační skupina "Slezsko" [1938-1938]

Silesia Independent Operational Group
Samodzielna Grupa Operacyjna "Śląsk"
O ile sobie przypominam nie wszystko było tak jak zostało napisane. Weźmy np. wspomnianą 4 DP. Nie była to etatowa 4 DP, lecz Kombinowana Dywizja Piechoty, składająca się z pięciu kombinowanych pułków piechoty wystawionych przez pięć dywizji czasu pokojowego, bez artylerii:
–Dowództwo Dywizji – Dowództwo 4 DP,
Kombinowany Pułk Piechoty 4 DP Toruń
– I batalion – 14 pp Włocławek
– II batalion – 63 pp Toruń
– III batalion – 67 pp Brodnica
Kombinowany Pułk Piechoty 14 DP Poznań
– I batalion – 55 pp Leszno
– II batalion – 57 pp Poznań
– III batalion – 58 pp Poznań
Kombinowany Pułk Piechoty 15 DP Bydgoszcz
– I batalion – 59 pp Inowrocław
– II batalion – 61 pp Bydgoszcz
– III batalion – 62 pp Bydgoszcz
Kombinowany Pułk Piechoty 16 DP Grudziądz
– I batalion – 64 pp Grudziądz
– II batalion – 65 pp Grudziądz
– III batalion – 66 pp Chełmno
Kombinowany Pułk Piechoty 25 DP Kalisz
– I batalion – 29 pp Kalisz
– II batalion – 56 pp Krotoszyn
– III batalion – 60 pp Ostrów Wielkopolski


Przy czym warto dodać, iż pułki 21 Dywizji Piechoty Górskiej i 23 Dywizji Piechoty były dwubatalionowe, a pułki artylerii lekkiej – dwudywizjonowe.
10 Brygada Kawalerii nie miała w swej nazwie określeń ani pancerno-motorowa, ani zmotoryzowana.
Górnośląska, a nie Śląska Brygada Obrony Narodowej
Śląsko-Cieszyńska Półbrygada Obrony Narodowej, a nie 1/2 Cieszyńskiej Brygady Obrony Narodowej
Zaginął gdzieś Kombinowany Pułk Kawalerii sformowany przez 16 i 18 Pułk Ułanów, 8 Pułk Strzelców Konnych i 2 Pułk Szwoleżerów.
Dywizjon Artylerii Lekkiej powstał bazie dowództwa 32 dal oraz po jednej baterii z 4 pal, 14 pal, 15 pal, 16 pal, 25 pal, 31 pal.
Dywizjon Artylerii Ciężkiej powstał na bazie dowództwa 18 dac oraz baterii 8 pac (105 mm), 1 pac (155 mm), 10 pac (155 mm).
Dywizjon Artylerii Najcięższej z 1 pan.
Nie spotkałem w WP do wybuchu II wojny światowej takich jednostek, jak 2 i 22 Dywizjon Przeciwpancerny.
O ile się nie mylę, były dwa bataliony saperów:
Pierwszy sformowany na bazie: 4 bsap Przemyśl i 1 bsap Modlin, drugi zaś: 1 bsap Modlin, CWSap Modlin, 7 bsap Poznań i 1 bmk Kraków
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-operacni-skupina-Slezsko-1938-1938-t37310#192834 Verze : 0

Název:
Name:
Samostatná operační skupina "Slezsko"
Silesia Independent Operational Group
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Grupa Operacyjna "Śląsk"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.12.1938
Nástupce:
Successor:


Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.09.1938-11.12.1938 Generální inspektorát branné moci
21.09.1938-11.12.1938 General Inspectorate of Armed Forces
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1938-11.12.1938 Těšínské Slezsko/? 1)

Velitel:
Commander:
21.09.1938-11.12.1938 Bortnowski, Władysław (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
21.09.1938-11.12.1938 Izdebski, Ignacy (pułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
2) 21.09.1938-11.12.1938 21. horská pěší divize 3)
21.09.1938-11.12.1938 23. pěší divize 4)
DD.09.1938-11.12.1938 Kombinovaná 4. pěší divize 5)
26.09.1938-06.12.1938 Odřad 25. pěší divize 6)
21.09.1938-01.12.1938 10. jezdecká brigáda 7)
21.09.1938-11.12.1938 Velkopolská jezdecká brigáda 8)
21.09.1938-11.12.1938 Hornoslezská brigáda Národní obrany 9)
21.09.1938-11.12.1938 Slezsko-těšínská polobrigáda Národní obrany 10)
DD.09.1938-DD.MM.1938 Pohotovostní prapor 11)
21.09.1938-03.11.1938 3. střelecký prapor 12)
DD.09.1938-DD.MM.1938 18. těžký dělostřelecký oddíl 13)
DD.09.1938-DD.MM.1938 Oddíl nejtěžšího dělostřelectva 14)
DD.09.1938-DD.MM.1938 1. prapor lehkých tanků 15)
DD.09.1938-DD.MM.1938 Těžký obrněný vlak č. 260 16)
DD.09.1938-DD.MM.1938 1. ženijní prapor 17)
DD.09.1938-DD.MM.1938 2. protitanková rota 18)
DD.09.1938-DD.MM.1938 22. protitanková rota 19)
DD.09.1938-DD.MM.1938 9 baterií protiletadlového dělostřelectva 20)
DD.09.1938-DD.MM.1938 Skupina stíhacího letectva 21)
DD.09.1938-DD.MM.1938 Peruť průzkumně-bombardovacího letectva 22)
DD.09.1938-DD.MM.1938 23. průzkumná letka 23)
DD.09.1938-DD.MM.1938 23. a 26. doprovodná letka 24)
DD.09.1938-DD.MM.1938 II. četa 29. doprovodné letky 25)
DD.09.1938-DD.MM.1938 Školní pluk Sboru ochrany pohraničí 26)
21.09.1938-11.12.1938 Jednotky Hraniční stráže 27)
21.09.1938-11.12.1938 Legie „Zaolží“ 28)
21.09.1938-11.12.1938 Bojové skupiny Organizace „B“ 29)
21.09.1938-11.12.1938 21st Mountain Infantry Division
21.09.1938-11.12.1938 23rd Infantry Division
DD.09.1938-11.12.1938 Combined 4th Infantry Division
26.09.1938-06.12.1938 Detachment of the 25th Infantry Division
21.09.1938-01.12.1938 10th Cavalry Brigade
21.09.1938-11.12.1938 Wielkopolska Cavalry Brigade
21.09.1938-11.12.1938 Upper Silesian National Defence Brigade
21.09.1938-11.12.1939 Silesian-Teschen National Defence Half-Brigade
DD.09.1938-DD.MM.1938 Manoeuvre Battalion
21.09.1938-03.11.1938 3rd Rifles Battalion
DD.09.1938-DD.MM.1938 18th Heavy Artillery Battalion
DD.09.1938-DD.MM.1938 Heavy Mortar Battalion
DD.09.1938-DD.MM.1938 1st Light Tank Battalion
DD.09.1938-DD.MM.1938 Heavy Armored Train no. 260
DD.09.1938-DD.MM.1938 1st Sapper Battalion
DD.09.1938-DD.MM.1938 2nd Anti-Tank Company
DD.09.1938-DD.MM.1938 22nd Anti-Tank Company
DD.09.1938-DD.MM.1938 9 Anti-Aircraft batteries
DD.09.1938-DD.MM.1938 Pursuit Group
DD.09.1938-DD.MM.1938 Reconnaissance and Bombing Wing
DD.09.1938-DD.MM.1938 23rd Reconnaissance Squadron
DD.09.1938-DD.MM.1938 23rd and 26th Spotting Squadron
DD.09.1938-DD.MM.1938 2nd Platoon of the 29th Spotting Squadron
DD.09.1938-DD.MM.1938 Border Protection Corps School Regiment
21.09.1938-11.12.1938 Border Guard Units
21.09.1938-11.12.1938 Legion „Zaolzie“
21.09.1938-11.12.1938 Battlegroups of the Organization „B“
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Původně měl být štáb skupiny rozvinut u obce Pastwiska, ale po přijetí polského ultimáta sídlil ve Skočově.
2) Stav k 01.10.1938
3) Podle Deszczyńského měla divize 9 pěších praporů, ze kterých pouze tři měly přibližné válečné stavy. Lehký děl. pluk doplnila baterie 14. ldp a houfnicová baterie 31. ldp. Celkový stav divize je odhadován na cca 7 400 mužů. Podle Piwowarského (viz post kolegy M-i) měly její tři pěší pluky pouze po dvou praporech a ldp pouze dva oddíly.
4) Její 3 pěší pluky měly pouze po 2 prapory. Celkový stav divize je odhadován na cca 5 500 mužů.
5) Podle Deszczyńského divizi tvořilo 9 praporů tří sloučených pěších pluků utvořených z částí 4., 14., 15. pěší divize a bateriemi z částí 4., 14., 15. a 16 ldp. Podle Piwowarského (viz post kolegy M-i) divizi tvořilo velitelství 4. pěší divize a sloučené pěší pluky 4., 14., 15., 16. a 25. pěší divize. Baterie od 4., 14., 15. a 16 ldp (po jedné baterii) měly tvořit divizní lehký děl. oddíl.
6) Rozkaz k jeho utvoření byl vydán 26.09.1938 a přesun do operačního prostoru byl zahájen 28.09.1938. Odřad tvořily tři sloučené prapory (po jednom z 29., 56., a 60. pěšího pluku) a jedna baterie 25. lehkého dělostřeleckého pluku. Jeho početní stavy jsou odhadovány na cca 2 000 lidí. Dne 06.12.1938 se sběrný prapor 60. pp vrátil do své mírové posádky.
7) Brigáda byla plně motorizována. Součástí brigády byly 2 motorizované jezdecké pluky, protitanková korouhev, průzkumná korouhev a dodatečně přidělené 2 oddíly od 1. pluku motorizovaného dělostřelectva s kanony ráže 75 mm (dvě baterie), ráže 120 mm (dvě baterie) a houfnicemi ráže 100 mm (jedna baterie). Její početní stavy jsou odhadovány na cca 4 100 lidí.
8) Byla tvořena velitelstvím Velkopolské jezdecké brigády, sběrnými korouhvemi 15., 17. hulánského pluku, 7. pluku jízdních střelců z mírového stavu této brigády a sloučenými korouhvemi 16., 18. hulánského pluku, 8. pluku jízdních střelců ze stavu Pomořanské JB. Dělostřelectvo bylo zastoupeno po jedné baterii ze 7. a 11. oddílu jízdního dělostřelectva. Součástí brigády byly spojovací a zákopnická eskadrona a obrněná eskadrona od 1. obrněného praporu o síle 7 obrněných automobilů wz. 34, 6 průzkumných tanků TKS nebo TK-3, 8 automobilů a 6 motocyklů. Početní stavy brigády jsou odhadovány na cca 2 800 lidí. Do operačního prostoru byla přesunována od 22. září.
9) Byla tvořena prapory Národní Obrany „Katowice“, „Rybnik“, „Sosnowiec“, „Tarnowskie Góry“ a „Zawiercie“. Její početní stavy jsou odhadovány na cca 1 900 lidí.
10) Byla tvořena prapory Národní Obrany „Bielsko“, „Cieszyn“ a „Oświęcim″. Její početní stavy jsou odhadovány na cca 1 300 lidí.
11) Byl zformován Skolícím střediskem záloh pěchoty ve městě Różan. Jeho početní stav je odhadován na cca 700 lidí. V polských zdrojích je uváděn rovněž jako prapor „Różan″. Přesné datum zahájení a ukončení podřízenosti není ve zdrojích uvedeno.
12) Rozkaz k přesunu obdržel 22. září. Kolem 3. listopadu byl vystřídán 2. mořským střeleckým praporem a vrátil se do svého posádkového města. Jeho početní stav je odhadován na cca 750 lidí.
13) Byl tvořen velitelstvím 18. těžkého dělostřeleckého oddílu a po jedné baterii od 1. a 11. těžkého děl. pluku (houfnice ráže 155 mm) a od 8. tdp (kanony vz. 13 nebo vz. 29 ráže 105 mm).
14) Byl vyzbrojen československými moždíři wz. 32 v počtu 6 kusů.
15) Byl tvořen dvěma rotami 3. obrněného praporu z Varšavy a jednou rotou Školícího střediska útočné vozby v Modlinu. Ve výzbroji měl 49 jednověžových i dvouvěžových lehkých tanků 7TP a Vickers E.
16) Obrněný vlak č. 260 se v polské historiografii neobjevuje. Podle jména velitele vlaku (kpt. Bronisław Korobowicz) se jednalo pravděpodobně o obrněný vlak č. 11 „Danuta“.
17) Podle Deszczyńského se jednalo o jeden prapor vystavený 1. ženijním praporem. Podle Piwowarského (viz post kolegy M-i) byly v operační skupině dva ženijní prapory. Jeden byl zformován z částí 1. a 4. ženijního praporu a druhý z částí 1. a 7. ženijního praporu, Výcvikového střediska ženistů v Modlinu a 1. železničního mostního pluku. Ve stavu praporu byla rovněž četa plamenometů, která měla být použita proti čs betonovým opevněním.
18) Byla složena z protitankových čet pěších pluků 2. legionářské pěší divize a byla vyzbrojena protitankovými kanony wz. 36 ráže 37 mm.
19) Byla složena z protitankových čet pěších pluků 22. horské pěší divize a byla vyzbrojena protitankovými kanony wz. 36 ráže 37 mm.
20) Z těchto baterií byla utvořena speciální pohotovostní skupina rozmístěna ve městě Dziedzice, kde byla důležitá železniční křižovatka. Jednotlivé baterie pocházely z 1. protiletadlového děl. pluku, 6. a 8. protiletadlového děl. oddílu (po dvě baterie), 2. a 7. pldo (po jedné baterii) a byly vyzbrojeny pl kanony Bofors wz. 36 ráže 40 mm. Baterie 8 pldo dorazily do Dziedzic 23. a 24. září a do své mírové posádky se vrátily začátkem prosince.
21) Byla složena z pěti stíhacích letek (č. 111., 112., 121., 122. a 123) a měla 36 stíhacích letounů P.11a, P.11c a 9 strojů P.7a
22) Byla složena ze dvou řadových letek (č. 21 a 24) a vyzbrojena 18 stroji PZL.23B „Karaś“.
23) Ve výzbroji měla 9 letounů PZL.23B „Karaś“.
24) Letky byly vyzbrojeny letouny Lublin R-XIIID
25) Četa byly vyzbrojena letouny Lublin R-XIIID
26) Bylo to 16 čet vystavených Ústřední poddůstojnickou školu Sboru ochrany pohraničí. Jeho početní stavy jsou odhadovány na cca 400 lidí.
27) Jednalo se o 6 komisařství a 28 služeben Hraniční stráže podřízených velitelství okruhu HS v Bílsku. Jejich početní stavy jsou odhadovány na cca 350 lidí.
28) Byly to diverzní skupiny Polské armády utvořené na základě tajného rozkazu náčelníka polského Hlavního štábu ze dne 17. září a měly za úkol v případě odporu provádět diverzní činnost v týlu čs. jednotek. Ve 14 rotách bylo 1 400 až 1 700 lidí vyzbrojených 59 kulomety, puškami a ručními granáty,
29) V některých polských zdrojích uváděna jako „Organizacja Bojowa“ (Bojová organizace). Více než tucet bojových družstev zformovaných Ekspoziturou č. 2 II. oddělení (zpravodajského) Hlavního štábu Polské armády z polských dobrovolníků na čs. i polské straně hranice. V období před říjnem 1938 prováděli na Těšínsku diverzní bojové akce. Jejich početní stav je odhadován na cca 150 lidí.

Zdroje:
Sources:
Deszczyński, Marek Piotr: Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2003
Długajczyk, Edward: Tajny front na granicy cieszyńskiej. Wywiad i dywersja w latach 1919-1939
Dymek, Przemysław: 25 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Warszawa 2012, str. 32-34
Dymek, Przemysław: 8 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2016, str. 13
Majka, Jerzy: Brygada motorowa płk. Maczka. 10 Brygada Kawalerii 1937-1939, Wydanie III, poprawione i uzupełnione, Libra, Rzeszów 2016, str. 53-65
Prokopiuk, Dariusz: 3 Batalion Strzelców, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2013
Tym, Juliusz S.: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris, Warszawa 2006, str. 425-430

URL : https://www.valka.cz/Samostatna-operacni-skupina-Slezsko-1938-1938-t37310#624463 Verze : 3
Zobacz: Eugeniusz Piwowarski, Wnioski z formowania Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk", "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2005, nr 3, s. 5-36, zwłaszcza załącznik 1.
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-operacni-skupina-Slezsko-1938-1938-t37310#192932 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více