Main Menu
User Menu

Velitelství letectva Armády "Pomořany" [1939-1939]

Dowództwo Lotnictwa Armii "Pomorze"/Aviation Command of the Pomerania Army

     
Název:
Name:
Velitelství letectva Armády „Pomořany“
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Lotnictwa Armii „Pomorze“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
07.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Velitelství pozorovacího letectva Armády „Pomořany“
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-07.09.1939 Armáda „Pomořany“
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-06.09.1939 Toruň/Mokre /
06.09.1939-07.09.1939 Brześć Kujawski/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-07.09.1939 Stachoń, Bolesław Jerzy (pułkownik pilot) 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-07.09.1939 Skarżyński, Stanisław Jakub (podpułkownik pilot) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-07.09.1939 42. průzkumná letka
24.08.1939-31.08.1939 43. pozorovací letka
24.08.1939-30.08.1939 46. pozorovací letka
24.08.1939-06.09.1939 III/4 stíhací peruť
24.08.1939-03.09.1939 Kurýrní četa 7
24.08.1939-03.09.1939 Kurýrní četa 8
01.09.1939-05.09.1939 I. četa 43. pozorovací letky
04.09.1939-06.09.1939 46. pozorovací letka

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Plné znění názvu je Velitelství letectva a protiletecké obrany Armády „Pomořany“ (Dowództwo Lotnictwa i Obrony przeciwlotniczej Armii „Pomorze“, Aviation and Anti Aircraft Command of the Pomerania Army). Ve většině polské historiografie je název uváděn jako zde.
2) Rozkazem Vrchního velitelství letectva a protiletecké obrany byly bojové jednotky (kromě pozorovacích letek) odveleny k dispozici Vrchního velitele letectva a protiletecké obrany. Tím došlo k rozdělení velitelství a pokračovatelem v rámci Armády „Pomořany“ bylo Velitelství pozorovacího letectva Armády „Pomořany“. Dosavadní velitelství se mělo hlásit ve Varšavě k dispozici Vrchního velitele letectva a PVO. Tam byl vydán rozkaz k přesunu do Rumunska a převzetí letadel Morane-Saulnier MS 406 a Fairey Battle Mk 1 zakoupených ve Francii a Velké Británii. Tyto stroje však do Rumunska nikdy nedorazily.
3) Do 24.08.1939 byl velitelem 4. leteckého pluku v Toruni. Pravděpodobně měl pravomoci velitele brigády.
4) Do 24.08.1939 byl zástupcem velitele 4. leteckého pluku.
Zdroje:
Sources:
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
Sławiński, Kazimierz: Lotnictwo Armii „Pomorze″, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Pomorany-1939-1939-t37294#468300Verze : 0
MOD
Další jednotky: Kompania balonów obserwacyjnych nr.1 ( rota pozorovacích balónů č.1)
pododział parkowy nr 4 (parková jednotka č.4)
Kompania lotniskowa nr 5 ( letištní rota č.5 ve složení tří strážních a dvou letištních čet)
Stacja meteorologiczna nr 81 ( meteorologická stanice č.81)
Drużyna radiokorespondencyjna nr 4 ( radiokorespondenční družstvo č.4)


Velitelství:
velitel - płk.pil.Bolesław Stachoń
náčelník štábu - ppłk pil.Stanisław Skarżyński
operační důstojník - mjr.obs.Stanisław Olszewski
důstojníci štábu - kpt.dypl.obs.Tadeusz Kasprzyk
kpt.obs.Stanisław Doliński
kpt.obs.Stanisław Łojasiewicz
kpt.obs.Romuald Stelmach
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Pomorany-1939-1939-t37294#163937Verze : 0
MOD