Main Menu
User Menu

Pěchotní srub MO-S 24 "Signál"

Pěchotní srub MO-S 24 "Signál"


Tento oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub byl vybetonován v III. třídě odolnosti ve dnech 17.-24. října 1936. Pevnost zkušebních kostek po 28 dnech 470 kg/cm².
Osazen 2x pěchotním zvonem s LK vz. 26 a jednou kopulí pro TK vz. 37 (35) sólo
Levá střelecká místnost:
2x TK vz.37 (35) sólo
Pravá střelecká místnost:
zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spražený s TK v. 37(35) )
V pravé části se také nacházel 9cm kasematový minomet (nebyl instalován).
Pro ochranu střílen a vchodu 3x LK vz. 26
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-24-Signal-t37004#138765Verze : 0
Objekt je v péči KVH Signál a KVH Hraničářský pluk 4. Objekt je vyčištěn a postupně prochází rekonstrukcí. V Objektu lze shlédnout expozici 'vykopávek', brzy i funkční dieselagregát s originálním výfukem, stojany na filtry, střílnu L1 a mnoho dalšího. Nyní probíhá výroba filtroventilačního zařízení. Vše je možno shlédnout na našich stránkách www.hranicarskypluk4.unas.cz

Pěchotní srub MO-S 24 Signál - Nynejší stav objektu .

Nynejší stav objektu .
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-24-Signal-t37004#293005Verze : 0