Main Menu
User Menu

Pěchotní srub MO-S 21 "Jaroš"

Pěchotní srub MO-S 21 "Jaroš"


Tento oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub byl vybetonován v III. třídě odolnosti ve dnech 16.-24. září 1936. Pevnost zkušebních kostek po 28 dnech 424 kg/cm².
Osazen 2x pěchotním zvonem s LK vz. 26 a ZM (?)
Levá střelecká místnost:
zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spražený s TK v. 37(35) ) a zbraň "M" (dvojče TK vz. 37 (35) )
Pravá střelecká místnost:
zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spražený s TK v. 37(35) )
Pro ochranu střílen a vchodu 4x LK vz. 26


URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-21-Jaros-t37001#138761Verze : 0
Bohužel objekt je v poli a je proto těžko fotitelný - tak jde vidět od polní cesty.
Pěchotní srub MO-S 21 Jaroš - Pohled na levou část objektu - opravdu je dosti zarozstlý.

Pohled na levou část objektu - opravdu je dosti zarozstlý.
Pěchotní srub MO-S 21 Jaroš - Tady jsem popošel trochu blíž polem ale šlo to blbě.

Tady jsem popošel trochu blíž polem ale šlo to blbě.
Pěchotní srub MO-S 21 Jaroš - Bohužel objekt je v poli a je proto těžko fotitelný - tak jde vidět od polní cesty.

Bohužel objekt je v poli a je proto těžko fotitelný - tak jde vidět od polní cesty.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-21-Jaros-t37001#163594Verze : 0
informační tabule na naučne stezce
zdroj:vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-21-Jaros-t37001#286417Verze : 0
stav v Září 2006
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-21-Jaros-t37001#286418Verze : 0
Diskuse
Tak od roku 2006 je pevnost uzavřena a dostává novou opravenou podobu.Bude zde vznikat nové muzeum, pod patronátem zdejších kluků.Zatím se nám povedlo uvést střeleckou místnost do původního stavu, pomocí dvou naších kopíí střílny M, L1.Práce je zde ještě hodně.Pokud by měl někdo zájem a chtěl pomoci, tak se může samozřejmě přidat.Náš web http://mo-s21.mzf.cz/
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-21-Jaros-t37001#335909Verze : 0