Main Menu
User Menu

Pěchotní srub MO-S 18 "Obora"

Pěchotní srub MO-S 18 "Obora"


Tento dvoupodlažní jednostranný pěchotní srub II. třídy odolnosti byl vybetonován ve dnech 27. července až 3. srpna 1936, objem 1 193 m³ dosažená pevnost na zkušebních kostkách byla po 28 dnech 388 kg/cm².
Byl osazen pěchotním zvonem pro LK vz. 26
Levá střelecká místnost (směr k S-19 ):
Zbraň "L1" - 4cm pevnostní kanon vz. 36 spražený s TK vz 37(35) a dvojče TK vz.37(35) - zbraň "M".
Pro ochranu vstupu a střílen 2x LK vz. 26


V současné době je srub po rekonstrukci kdy zvenčí vypadá jako po dostavbě (omítnut, uprava terénu, nechybí zvon ani střílna pro zbraň "L1") a navíc ve vstupu umístěna pamětní deska, ovšem stav vnitřku mi není znám.


URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-18-Obora-t36998#138758Verze : 0
V S-18 jako zázrakem dochovali střílny zbraní L1 a M, v střílně pro zbraň L1 je osazen ruský kanón, který je kopií náší slavné L1, druhá střílna má již klasickou výzbroj kterou byli dva těžké kulomety vz.37 na slpolečné lafetě. Zvon byl přivezen z Opavského S-28 Mezicestí. Ve srubu je funkční kopie čerpadla Royal, je osazen novodobý agregát a v horním patře kompletní filtrovna. Objekt je otevřen ve stejných dnech jako MO-S 19 "Alej"


A teď trochu o jednom členovi posádky


"Tak jako hranničářský pluk v Červené Vodě má ve svém podvědomí sebevraždu četaře Arnošta Hrada, příslušníka 12.roty z pěchotního srubu K-S 14 U cihelny, má i hraničářský pluk 4 svůj pomník, který stvárnil poddůstojník 5. roty Jaroslav Švarc. Jaroslav Švarc narozdíl od Arnošta Hrada, jehož sebevražda je v posledních letech značně zveličována a zneužívána jako ukázka naprostého odhodlání a neústupnost v tragických dnech na podzim 1938, položil svůj život proti skutečnému nepříteli v průběhu druhé světové války. Jaroslav Švarc je uváděn v několika publikacích jako velitel pěchotníhu srubu MO-S 18 Obora a je mu takě navíc přičítána hodnost četaře. Velmi nešťastně byl zvolen i text na pamětní desku, která byla odhalena v květnu 1994 v již zmiňovaném pěchotním srubu, a došlo tak k pozměnění historie.
Ale pokud se na celou věc podíváme blíže, dojdeme k úplnému zjištění. Jaroslav Švarc se narodil 11. května 1914 ve Velkém Üjezdu v okrese Hranice. Vyučil se cukrářem a na prezenční vojenskou službu nastoupil 1. října 1936 k pěšímu pluku 15 do Hranic. Zde byl zařazen do přijímacího výcviku a posléze do poddůstojnické školy s poznámkou ZU. Na jaře 1937 byl vyřazen v hodnosti svobodníka. Po převelení do Hlučína k hraničářskému pluku 4 je řazen k II. praporu, 5. rotě, kde slouží až do ústupu z opevnění v říjnu 1938. To znamená, že nikdy nebyl četařem ke dni 1. března 1939, kdy je propuštěn z činné vojenské služby, podepisuje svůj vojenský list jako desátník v záloze.
Velmi často je poddůstojníkům základní vojenské služby přičítána funkce velitele těžkého objektu. Ale to zcela odporovalo organizaci jednotlivých hraničářských pluků. Velitelem pěchotního srubu mohl být jen nižší důstojník nebo délesloužící četař. Takže i když 5. rota hraničářského pluku 4 měla jen pět důstojníků, včetně velitele roty na šest přidělených objektů, měli pro chybející důstojníky na místa velitelů dostatek délesloužících poddůstojníků. Takže desátník Švarc nemohl nikdy být velitelem pěchotního srubu MO-S 18 Obora. Při své hodnosti mohl plnit funkci velitele střelecké místnosti nebo velitele obsluhy u některých zezbrání v pevnosti.
Touto opravou jeho historie však nechci zastínit jeho skutečný odvážný čin, když se pak později po zániku republiky dostal do Anglie a jako parašutista z výsadkové skupini Tin padl 18.6.1942 v nerovném boji v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze."


Z knihy Hraničáři od Hlučína, autor Martin VaňourekTak snad už se semnou nikdo nebude hádat Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-18-Obora-t36998#143484Verze : 1
...
Pěchotní srub MO-S 18 Obora - Pamětní deska ve vstupu do objektu.

Pamětní deska ve vstupu do objektu.
Pěchotní srub MO-S 18 Obora - Pohled na pravou část objektu.

Pohled na pravou část objektu.
Pěchotní srub MO-S 18 Obora - Pohled na čelní stranu objektu.

Pohled na čelní stranu objektu.
Pěchotní srub MO-S 18 Obora - Pohled na levou stranu objektu.

Pohled na levou stranu objektu.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-18-Obora-t36998#163439Verze : 0
foto objektu (c) KVH 1.prapor

kliknutím sa obrázok zväčší


URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-18-Obora-t36998#235746Verze : 0
MOD
Popis na naučné stezce
zdroj:vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-18-Obora-t36998#286406Verze : 0
stav v Září 2006
zdroj:vlastní foto
Pěchotní srub MO-S 18 Obora - pohled ze strany MO-S 19 Alej

pohled ze strany MO-S 19 Alej
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-18-Obora-t36998#286407Verze : 0