Main Menu
User Menu

Pěchotní srub MO-S 17 "Štipky"

Pěchotní srub MO-S 17 "Štipky"


Tento oboustraný, dvoupodlažní pěchotní srub byl vybetonován ve dnech 3. až 9. září 1936 ve II. třídě odolnosti. Dosažená pevnost na zkušebních kostkách byla po 28 dnech 453 kg/cm².
Byl osazen dvěma pěchotnímy zvony pro LK vz. 26
Levá střelecká místnost:
2x TK vz.37 (35) sólo
Pravá střelecká místnost:
zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spražený s TK v. 37(35) a dvojče TK vz. 37(35) - zbraň "M"
V pravé části se také nacházel 9cm kasematový minomet (nebyl instalován).
Pro ochranu vstupu a střílen 4x LK vz. 26


URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-17-Stipky-t36997#138757Verze : 0
Tento objekt byl jako jediný v celém systhemu pevnostního pásma nakamuflován standardními maskovacími barvami a zastřen maskovacími sítěmi tak, jak počítala čs. generalita s maskováním všech objektů. Pro nedostatky jak časové tak materiální bylo nakonec maskování ponecháno na vůli velitelů ŽSV.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-17-Stipky-t36997#144928Verze : 0
Toto není tak uplně přesné, z časovích důvodů to nebylo, bylo to kuli vysoké pořizovací ceně maskovací sítě, kerá byla vyrobena z ocelovích ok a čímsi propletena ( nechtějte po mě co to bylo za material... Confused ) , stejně byl zamaskován i objekt MO-6.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-17-Stipky-t36997#144999Verze : 0
...
Pěchotní srub MO-S 17 Štipky - Pohled na levou část objektu docela dobře jde vidět stupeň demolice objektu a síla stropu.

Pohled na levou část objektu docela dobře jde vidět stupeň demolice objektu a síla stropu.
Pěchotní srub MO-S 17 Štipky - Pohled na střílny levé části.

Pohled na střílny levé části.
Pěchotní srub MO-S 17 Štipky - Revizní šachta.

Revizní šachta.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-17-Stipky-t36997#163542Verze : 0
stav v Září 2006
zdroj:vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-17-Stipky-t36997#286405Verze : 0