Main Menu
User Menu

Jan Jindřich

Jan Jindřich


(12. 2. 1322 - 12. 11. 1375)


- vévoda korutanský a tyrolský, markrabě moravský z dynastie Lucemburků, bratr Karla IV.


(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Jan-Jindrich-t36936#138648Verze : 0
Jan Jindřich Lucemburský


Vévoda korutanský a tyrolský (1335-1341), markrabě moravský (1349-1375)


Narodil se 12. února 1322 v Mělníku jako syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Byl mladším bratrem Karla IV. Zemřel 12. listopadu 1375.


Roku 1327 byl poslán na výchovu ke dvoru korutanského vévody Jindřicha jako budoucí manžel jeho dcery Markéty. Po smrti Jindřicha Korutanského v roce 1335 vznikl spor o jeho nástupnictví. Císař Ludvík Bavorský uzavřel smlouvu s Habsburky, kde zbavuje Jana Jindřicha a jeho ženu Markétu dědičného práva a Jan Lucemburský roku 1339 tuto smlouvu potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí se postavil jak Jan Jindřich, tak jeho bratr Karel IV.a také i české stavy. Karel IV. usiloval roku 1347 o navrácení Tyrolska bratru Janovi ,ale bezúspěšně. Markéta veřejně označila Jana Jindřicha za impotentního a roku 1349 se s ním rozvedla. Hned nato se provdala za Ludvíka Braniborského, syna německého císaře Ludvíka Bavorského.
26. prosince 1349 dává Karel IV. svému bratru jako léno Moravu pod podmínkou, že jeho potomci nebudou usilovat o český trůn, dokud budou žít potomci Karlovi.
Na přelomu 1349-1350 se Jan Jindřich znovu žení, a to s Markétou Opavskou, dcerou vévody Mikuláše II. Opavského. S touto měl šest dětí. Po její smrti v roce 1363, se ještě dvakrát oženil. Jeho další manželky byly , v únoru 1364 Markéta Rakouská( dcera vévody Albrechta II. Rakouského) a po roce 1366 Alžběta Oettingenská. Legitimní potomky měl pouze z druhého manželství mimo nemanželského syn Jana, pozdějšího vyšehradského probošta.
Za svého života působil Jan Jindřich jako věrný diplomat ve službách svého staršího bratra Karla IV. Za své působiště si zvolil Brno.Založil zde augustiniánský klášter coby budoucí hrobku příslušníků moravské rodové větve.( Podle archeologických výzkumů je tam pohřben pouze jeho nejstarší syn Jošt )
4.prosince 1359 založil město Štramberk, zakládací listina se dochovala dodnes.
30. listopadu 1361 vydal statuta cechu nožířů. Ustanovil že nikdo nesměl v Brně prodávat nože, kdo je vlastní rukou nevyrobil.Zároveň nesměl nože prodávat ani nožíř ,který nebyl přijat do cechu a nezískal měšťanské právo.
Podobná statuta vydal i pro cech zlatníků.
13. srpna 1375 krátce před smrtí, založil s manželkou Alžbětou Oettingenskou a svými syny kartuziánský klášter v Králově Poli.
Ve svém testamentu rozdělil markraběcí majetek mezi své tři syny a nejstarší, Jošt, se mněl stát jeho nástupcem. Jeho synové Jošt, Prokop a Jan Soběslav však o dědictví rozpoutali velké spory.
Použité zdroje:
encyklopedie.brna.cz
encyklopedie.brna.cz
https://www.stramberk.cz/historie/index.php
encyklopedie.seznam.cz
encyklopedie.seznam.cz
URL : https://www.valka.cz/Jan-Jindrich-t36936#190344Verze : 0