Main Menu
User Menu
Reklama

Vrchní velitelství branné moci [1938-1945]

Supreme Command of the Armed Forces

Oberkommando der Wehrmacht [OKW]

     
Název:
Name:
Vrchní velitelství branné moci
Originální název:
Original Name:
Oberkommando der Wehrmacht
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.02.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Úřad branné moci
Datum zániku:
Disbanded:
23.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přednosta / náčelník:
Chief:
04.02.1938-01.11.1938 Keitel, Wilhelm (General der Artilerie)
01.11.1938-19.07.1940 Keitel, Wilhelm (Generaloberst)
19.07.1940-13.05.1945 Keitel, Wilhelm (Generalfeldmarschall)
13.05.1945-23.05.1945 Jodl, Alfred (Generaloberst)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.02.1938-08.05.1945 Abwehr
04.02.1938-23.05.1945 Hlavní velitelství letectva
04.02.1938-22.07.1945 Hlavní velitelství námořnictva
04.02.1938-08.05.1945 Hlavní velitelství pozemního vojska
11.09.1939-23.10.1939 Vojenské velitelství Gdaňsk-Západní Prusko
09.04.1940-19.12.1940 Hlavní velitelství operací proti Dánsku a Norsku
09.04.1940-28.08.1943 Velitelství německých jednotek v Dánsku
24.04.1940-08.05.1945 Velitelství branné moci Norsko
20.05.1940-28.05.1940 Vojenské velitelství Belgie
28.05.1940-07.04.1945 Velitelství branné moci Nizozemsko
28.05.1940-16.07.1944 Vojenské velitelství Belgie-Severní Francie
01.06.1940-20.11.1942 Instrukční pluk ke zvláštnímu použití 800
21.07.1940-15.07.1942 Vojenské velitelství Generální gouvernement
10.10.1940-22.04.1945 Hlavní velitelství Západ
16.10.1940-04.10.1944 Vojenské velitelství Francie
16.02.1941-21.02.1941 Velitelství německých jednotek v Libyi
DD.03.1941-DD.09.1941 Německý africký sbor
09.06.1941-31.12.1942 Velitelství branné moci Jihovýchod
19.06.1941-08.09.1943 Velitelství Jižní Řecko
01.07.1941-30.08.1944 Velitelství branné moci Ostland
01.09.1941-21.07.1944 Velitelství branné moci Ukrajina
02.12.1941-20.11.1943 Hlavní velitelství Jih
DD.12.1941-DD.07.1944 Velitelství záložního vojska
29.11.1942-01.04.1943 Zvláštní jednotka Brandenburg
01.01.1943-08.05.1943 Hlavní velitelství Jihovýchod
01.04.1943-15.09.1944 Divize Brandenburg
19.07.1943-26.11.1943 Skupina armád B
08.08.1943-08.09.1943 Velitelství branné moci na Sardinii a Korsice
28.08.1943-08.05.1945 Velitelství branné moci Dánsko
08.09.1943-05.10.1943 Velitelství branné moci Korsika
08.09.1943-15.10.1944 Vojenské velitelství Řecko
21.11.1943-02.05.1945 Hlavní velitelství Jihozápad
DD.05.1944-DD.06.1944 1. tanková divize SS Leibstandarte SS Adolf Hitler
DD.05.1944-DD.06.1944 12. tanková divize SS Hitlerjugend
DD.05.1944-DD.06.1944 17. divize tankových granátníků SS Götz von Berlichingen
DD.05.1944-DD.05.1944 Tanková instrukční divize
DD.05.1944-DD.06.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.06.1944-DD.09.1944 1. výsadková armáda
16.07.1944-13.09.1944 Velitelství branné moci Belgie-Severní Francie
22.09.1944-31.01.1945 Velitelství armádní oblasti Generální gouvernement
09.10.1944-DD.01.1945 5. paradesantní divize
02.12.1944-22.01.1945 Hlavní velitelství Horní Rýn
27.03.1945-08.05.1945 38. granátnická divize SS Nibelungen
07.04.1945-01.05.1945 Hlavní velitelství Severozápad
28.04.1945-08.05.1945 Armáda Východní Prusko
DD.04.1945-DD.04.1945 Výsadkový tankový sbor Hermann Göring
DD.04.1945-08.05.1945 XX. armádní sbor
DD.04.1945-22.04.1945 XXXXI. tankový sbor
02.05.1945-08.05.1945 Hlavní velitelství Jih
02.05.1945-07.05.1945 Hlavní velitelství Sever

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1938-DD.MM.1945 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Hlavní velitelství letectva
DD.MM.1938-DD.MM.1945 Hlavní velitelství námořnictva
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Müller-Hillebrand, Burkhart: Das Heer 1933–1945. Entwicklung des organisatorischen Aufbaues. Band I: Das Heer bis zum Kriegsbeginn, Verlag von E. S. Mittler & Sohn GmbH, Darmstadt, 1954
www.geocities.com
www.geocities.com
www.verfassungen.de
www.dhm.de
www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-velitelstvi-branne-moci-1938-1945-t36838#434393Verze : 0
MOD
en.wikipedia.org

Vrchní velitelství branné moci [1938-1945] - Organizační struktura Luftwaffe.

Organizační struktura Luftwaffe.
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-velitelstvi-branne-moci-1938-1945-t36838#726658Verze : 1
MOD