Main Menu
User Menu

Anna Jagellonská

královna Anna Jagellonská



* 23.07.1503, Praha
+ 27.01.1547, Praha



Otcem byl Vladislav Jagellonský, matkou Anna de Foix a Candale. Anna Jagellonská byla sestrou Ludvíka Jagellonského.


Byla uherská, česká a římská královna. Roku 1507 byli spolu s bratrem uznáni dědici českého království pod podmínkou, že se naučí česky.


Manželka Ferdinanda I. Sňatek uzavřen dne 26. května 1521 v rakuoském Linzi.


Po Ludvíkově smrti v bitvě u Moháče roku 1526, Ferdinand, coby manžel Ludvíkovi nejbližší příbuzné, nárokuje si český a uherský trůn a je 23. října téhož roku zvolen českým králem (korunován je 24. února 1527). Za jeho nepřítomnosti spravovala Anna českou zemi. Zasloužila se o opravu Svatovítského chrámu po požáru v roce 1541 a o získání částečných sympatií pro Habsburky. Na její počest dal Ferdinand postavit Letohrádek královny Anny. Zemřela po porodu patnáctého dítěte, dcery Johany.




Použité zdroje:
zivotopisyonline.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Jagellonsk%C3%A1
URL : https://www.valka.cz/Anna-Jagellonska-t36707#188364Verze : 0