Main Menu
User Menu

Schirach, Baldur Benedikt von

     
Příjmení:
Surname:
von Schirach
Jméno:
Given Name:
Baldur Benedikt
Jméno v originále:
Original Name:
Baldur Benedikt von Schirach
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SA-Obergruppenführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.05.1907 Berlin /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.07.1974 Kröv an der Mosel /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
župní vedoucí a říšský guvernér Vídně
30.10.1931-07.08.1940 říšský vůdce Hitlerovy mládeže; Reichsjugendführer
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
uznán vinným ze zločinů proti lidskosti, odsouzen k 20 letům vězení
Související články:
Related Articles:

Norimberské soudy s válečnými zločinci

👤Michal Šimůnek 🕔01.05.2006

Podrobněji k norimberským soudům s válečnými zločinci nacistického Německa.

Zobrazit celý článek

Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Baldur_von_Schirach
URL : https://www.valka.cz/Schirach-Baldur-Benedikt-von-t36659#542903Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Schirach
Jméno:
Given Name:
Baldur Benedikt
Jméno v originále:
Original Name:
Baldur Benedikt von Schirach
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR SA-Obergruppenführer
DD.MM.RRRR HJ-Reichsjugendführer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

DD.MM.RRRR

Medaile na pamět 13. března 1938
Anschluss Medal
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 2. třída (1938)
War Merit Cross 2nd Class (1938)
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse (1938)
-

DD.MM.RRRR

Zlatý stranický odznak
Golden Party Badge
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
-

DD.MM.RRRR

Odznak Hitlerjugend - zlatý
Hitler Youth Badge - Gold
Hitler-Jugend-Abzeichen - Goldene
-

DD.MM.RRRR

Útočný odznak pěchoty bronzový
Infantry Assault Badge Bronze
Infanterie-Sturmabzeichen Bronze
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž 1. třída (1938)
War Merit Cross 1st Class (1938)
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse (1938)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Baldur_von_Schirach
URL : https://www.valka.cz/Schirach-Baldur-Benedikt-von-t36659#542904Verze : 0
MOD
Reichsleiter, Reichsjugendführer, Gauleiter und Reichsstatthalter, SA-Obergruppenführer, M.d.R.:
Baldur von Schirach

nar.
: 9.3.1907, Berlin
zomr.: 8.8.1974, Kröv an der Mosel
Baldur Benedikt von Schirach sa narodil v spoločensky význačnej a váženej rodine. Jeho otec, Friedrich Karl Bailey-Norris von Schirach slúžil v hodnosti Oberleutnant v pluku Garde-Kurassier cisára Wilhelma II a v čase Baldurovho narodenia bol generálnym intendantom weimarského dvorného divadla (Hoftheater). Jeho matka Emma bola Američanka pochádzajúca zo zámožnej rodiny, pričom dvaja z jej predkov boli dokonca signatármi Deklarácie nezávislosti a jej starý otec padol ako dôstojník Severu počas občianskej vojny v USA v bitke pri Bull Run. Aristokratické prostredie, v ktorom mladý von Schirach vyrastá, kde sa dôraz kladie najmä na hudbu, literatúru, divadlo a poéziu teda ani v najmenšom nenasvedčuje, že to bude práve nacistická ideológia, uprednostňujúca svalovú hmotu pred duchom, ktorej Baldur podľahne a ktorá ovplyvní celý jeho ďalší život.


Ale nepredbiehajme udalosti. Píše sa rok 1925. Vo Weimare sa v malej sále koná zhromaždenie, na ktorom vystupuje ako rečník istý Adolf Hitler, krátko predtým prepustený z väzenia. Toto mesto si pre svoje vystúpenia nevyberá náhodou. Je to totiž jedno z mála miest, kde ešte môže verejne vystupovať, keďže v Bavorsku i v Prusku to má oficiálne zakázané. Na zhromaždení sa zo zvedavosti zúčastňuje aj vtedy 17-ročný Baldur a je Hitlerovym prejavom uchvátený. Jeho nadšenie ešte vzrastie potom, čo sa s ním Hitler po skončení schôdze osobne zoznamuje. Len čo dovŕši 18 rokov vstupuje mladý von Schirach dňa 29.3.1925 do NSDAP (NSDAP-Nr.: 17 251) a Hitler ani netuší, že práve získal jedného zo svojich najzapálenejších ctiteľov. Ani von Schirachovi rodičia nekladú prekážky jeho zápalu pre myšlienky národného socializmu. Stále totiž len ťažko nesú samovraždu ich staršieho syna Karla, ktorý nezniesol hanbu po porážke Nemecka, a preto skutočnosť, že Baldur našiel zmysel života, ich napĺňa radosťou. Preto ani nebránia synovi, aby po maturitách odišiel študovať do Mníchova, ktorú možnosť mu navrhol Hitler. Tu ho však viac ako štúdium anglistiky, germanistiky a dejín umenia zaujíma to, ako získať pre stranu čo najviac svojich spolužiakov.


V roku 1931 vymenúva Hitler v tom čase ešte len 24-ročného von Schiracha do funkcie ríšskeho vodcu mládeže NSDAP (Reichsjugendführer der NSDAP), ktorá funkcia bola vytvorená špeciálne pre neho. Po prevzatí moci nacistami v roku 1933 sa von Schirach stáva mládežníckym vodcom nemeckej ríše (Jugendführer des deutschen Reiches) a pod jeho vedením sa Hitlerjugend ešte viac primyká k NSDAP a stáva jednou zo základných zložiek nemeckej propagandy a jednou z najmasovejších organizácií Nemecka tej doby. Zapálenosť von Schiracha pre myšlienky čo nabližšieho priblíženia mládeže k svojmu „führerovi“ je zrejmá o.i. i z prudkého nárastu členskej základne HJ. V čase, kedy Baldur von Schirach preberal vedenie tejto organizácie mala zhruba 108 000 členov. Po jeho ročnom pôsobení na jej čele sa tento počet zvýšil na 2 300 000 (!) členov. Samozrejme, že tento prudký vzostup členskej základne nebol spôsobený charizmou nového vodcu von Schiracha ale najmä zlúčením mnohých mládežníckych organizácií s Hitlerjugend. Najvýznamnejšou bola Evangelische Jugend so zhruba 600 000 členmi, ale tiež tradičné mládežnícke spolky ako nemecký skauti (Wandervogel) alebo Bündischen Jugend, po ktorých v HJ zostali už len vlajky, uniformy, výlety a táboráky.


Ďalším prelomovým rokom v rozvoji HJ sa stáva rok 1936, kedy bol prijatý zákon o Hitlerjugend (Gesetz über die Hitlerjugend) a rok 1939, kedy je prijatý zákon o služobnej povinnosti mladých (Jugenddienstpflicht). Vďaka nim počet členov HJ dosahuje v roku 1940 8 000 000 (!). Všetky tieto úspechy sú pripisované práve vodcovi HJ – Baldurovi von Schirach.


Aj v súkromnom živote má von Schirach štastnú ruku. Sobáš s Henriette Hoffmann, dcérou Hitlerovho osobného fotografa Heinricha Hoffmann mala na jeho kariéru jednoznačne priaznivý vplyv. Pre Henriettu bol Hitler dobrým strýčkom, ktorý za ňou chodieval do domu jej rodičov, kam jej nosieval nemecké hrdinské povesti a dozeral na ich čítanie. Preto neprekvapí, že Hitler bol na ich svadbe za svedka a mladomanželom ako svadobný dar daroval ovčiarskeho psa. Manželstvo Henriette a Baldura bolo plodné - Henriette porodila štyri deti (troch synov a jednu dcéru), ako sa to nakoniec od správnych Nemcov očakávalo.


V decembri/prosinci 1939 sa von Schirach dobrovoľne hlási do armády. Po absolvovaní základného výcviku v Berlin-Döberitz je v apríli/dubnu 1940 prevelený k Inf.Rgt. "Großdeutschland", , aby tak dal osobný príklad mládeži, ktorú viedol. Počas bojov vo Francúzsku si zrejme vedie statočne a ostáva nám veriť, že Rytiersky kríž mu nebol udelený len pre propagandistické účely.


Po návrate s frontu ho na mieste vodcu HJ strieda Arthur Axmann a on sám je Hitlerom vymenovaný dňa 7.8.1940 za ríšskeho župného vedúceho (Reichsgauleiter) vo Viedni. Tým sa stáva jedným z troch najvýznamnejších gauleiterov v ríši. Prvým bol Joseph Goebbels, ktorý „šéfoval“ Berlínu, druhým Adolf Wagner v Mníchove a tretím von Schirach vo Viedni.


Pre von Schiracha sa Viedeň stáva jeho svetom. Viac ako pri táborákoch zdržiava sa v opernej lóži a zmysel života nachádza v organizovaní osláv, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani cisárska rodina. Veideň však nebola len centrom európskej kultúry ale aj metropolou európskeho židovstva. V čase nástupu von Schiracha do funkcie Gauleitera bolo vo Viedni stále ešte 60 000 židov. Hoci predtým odmietal pogromy proti židovskému obyvateľstvu a svojim podriadeným v HJ zakázal účasť na takýchto „nekultúrnych“ akciách teraz ochotne podpísal príkaz na deportáciu Židov z jeho župy ako „aktívny príspevok k európskej kultúre“.


Dňa 13.4.1945 ocitá sa Viedeň v rukách Červenej armády. Keď sa von Schirach z rozhlasu dozvedá, že aj Hitlerjugend je vyhlásená za zločineckú organizáciu vzdáva sa Američanom. Hoci spoločne s Albertom Speerom priznáva vinu a odvracia sa od Adolfa Hitlera, je ako obžalovaný v Norimberskom procese 1.10.1946 odsúdený na 20 rokov väzenia a ako jednému z mála nemeckých pohlavárov nie je mi trest zmiernený a vykoná ho v celom rozsahu vo väznici v Berlíne-Spandau. Spoločne s ním vykonávajú trest i Hess, Dönitz a Speer.


Jeho manželstvo túto skúšku nevydrží a v roku 1950 je rozvedené. Z väzenia je prepustený 1.10.1966 ako chorý muž. Ešte vo väzení absolvuje úspešnú operáciu rohovky, ktorá mu zachráni zrak. Po prepustení však postupne slepne a zomiera opustený a osamelý v roku 1974 v penzióne v Kröv, kde píše svoje pamäte. Vydané sú v roku 1967 po názvom „Ich Glaubte an Hitler“ (Veril som Hitlerovi).
Vyznamenania:
- Železný kríž II. triedy (Eisernes Kreuz II. Klasse) - jún/červen 1940
- Vojnový záslužný kríž II. triedy bez mečov (Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ohne Schwertern) - ?
- Vojnový záslužný kríž I. triedy bez mečov (Kriegsverdienstkreuz I. Klasse ohne Schwertern) - ?
- Bronzový pechotný útočný odznak (Infanterie-Sturmabzeichen in Bronze) - 8.9.1940
- Pamätná medaila na 1. október 1938 (Medaille zur Erinnerung an den 1. Okt. 1938) - ?
- Pamätná medaila na 13. marec 1938 (Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938) -?
- Zlatý stranícky odznak (Goldenes Parteiabzeichen) - ?
- Zlatý čestný odznak Hitlerjugend s dubovými ratolesťami, osobitný stupeň (Goldenes HJ Ehrenzeichen mit Eichenlaub, Sonderstufe) - 9.5.1942
- Vyznamenania za dlhú službu v NSDAP – strieborné a bronzové (Dienstauszeichnungen der NSDAP in Silber und Bronze) - ?


zdroje:
www.trial-ch.org
fotka : history1900s.about.com
https://www.shoa.de/content/view/77/202/
Butler, R.: SS-Hitlerjugend, Svojtka 2005
Ralph-Lewisová, B.: Hitlerova mládež, Svojtka 2001

Schirach, Baldur Benedikt von - Baldur von Schirach (úplne vpravo) zdraví svoje HJ

Baldur von Schirach (úplne vpravo) zdraví svoje HJ
URL : https://www.valka.cz/Schirach-Baldur-Benedikt-von-t36659#169762Verze : 0
MOD
...
URL : https://www.valka.cz/Schirach-Baldur-Benedikt-von-t36659#169772Verze : 1