Šapošnikov, Boris Michajlovič

Boris Mikhailovich Shaposhnikov
Борис Михайлович Шапошников
     
Příjmení:
Surname:
Šapošnikov Shaposhnikov
Jméno:
Given Name:
Boris Michajlovič Boris Mikhailovich
Jméno v originále:
Original Name:
Борис Михайлович Шапошников
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál Sovětského svazu Marshal of the Soviet Union
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.04.1882 Zlatoust /
02.04.1882 Zlatoust /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.03.1945 Moskva /
26.03.1945 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Generálního štábu Dělnicko-rolnické rudé armády - Chief of General Staff of the Red Workers' and Peasants' Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
http://www.opoccuu.com/021012.htm
URL : https://www.valka.cz/Saposnikov-Boris-Michajlovic-t36622#571390 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Šapošnikov Shaposhnikov
Jméno:
Given Name:
Boris Michajlovič Boris Mikhailovitch
Jméno v originále:
Original Name:
Борис Михайлович Шапошников
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.08.1903 podporučík
20.11.1908 poručík
26.05.1910 štábní kapitán
06.12.1912 kapitán
06.12.1915 podplukovník
15.08.1917 plukovník
20.11.1935 armádní velitel 1. stupně
07.05.1940 maršál Sovětského svazu
10.08.1903 Junior Lieutenant
20.11.1908 Lieutenant
26.05.1910 Staff Captain
06.12.1912 Captain
06.12.1915 Lieutenant Colonel
15.08.1917 Colonel
20.11.1935 Army Commander 1st Rank
07.05.1940 Marshal of Soviet Union
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
http://www.opoccuu.com/021012.htm
URL : https://www.valka.cz/Saposnikov-Boris-Michajlovic-t36622#571394 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více