Main Menu
User Menu

Voronov, Nikolaj Nikolajevič

Voronov, Nikolay Nikolayevich

Николай Николаевич Воронов

     
Příjmení:
Surname:
Voronov
Jméno:
Given Name:
Nikolaj Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Николай Николаевич Воронов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
hlavní maršál dělostřelectva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.05.1899 Sankt-Petěrburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.02.1968 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel dělostřelectva Rudé armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Hrdina Sovětského svazu
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Voronov
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Voronov-Nikolaj-Nikolajevic-t36616#683318Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Voronov
Jméno:
Given Name:
Nikolaj Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Николай Николаевич Воронов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.11.1935 brigádní velitel
20.06.1937 sborový velitel
18.02.1940 armádní velitel 2. stupně
04.06.1940 generálplukovník dělostřelectva
18.01.1943 maršál dělostřelectva
21.02.1944 hlavní maršál dělostřelectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1941-DD.07.1941 Velitel : Hlavní správa protivzdušné obrany Rudé armády
19.07.1941-18.01.1943 Velitel : Hlavní správa velitele dělostřelectva Rudé armády
18.01.1943-21.02.1944 Velitel : Hlavní správa velitele dělostřelectva Rudé armády
21.02.1944-DD.02.1946 Velitel : Hlavní správa velitele dělostřelectva Rudé armády

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

16.08.1936

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

03.01.1937

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

21.06.1937

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády (1938)
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army (1938)
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

17.11.1939

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

21.03.1940

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

22.12.1942

Medaile Za obranu Leningradu
Medal For Defence of Leningrad
Медаль За оборону Ленинграда
-

22.12.1942

Medaile Za obranu Stalingradu
Medal for Defense of Stalingrad
Медаль За оборону Сталинграда
-

28.01.1943

Řád Suvorova 1. stupeň /1942-1943/
Order of Suvorov 1st Class /1942-1943/
Opден Суворова I степени
-

27.02.1943

Hvězda maršála Sovětského svazu
Marshal's Star
Маршальская Звезда
-

01.05.1944

Medaile Za obranu Moskvy
Medal for Defence of Moscow
Медаль За оборону Москвы
-

29.07.1944

Řád Suvorova 1. stupeň /1943-1991/
Order of Suvorov, 1st Class /1943-1991/
Opден Суворова I степени
-

03.11.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

18.11.1944

Řád Suvorova 1. stupeň /1943-1991/
Order of Suvorov, 1st Class /1943-1991/
Opден Суворова I степени
-

21.02.1945

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

30.09.1945

Medaile Za vítězství nad Japonskem
Medal for Victory over Japan
Медаль За победу над Японией
-

DD.MM.1947

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

DD.MM.1947

Medaile Na paměť 800 let Moskvy
Medal for Commemoration of 800 Years of Moscow
Медаль В память 800-летия Москвы
-

24.06.1948

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

05.05.1949

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

DD.MM.1957

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1957

Medaile Na paměť 250 let Leningradu
Medal for Commemoration of 250 Years of Leningrad
Медаль В память 250-летия Ленинграда
-

04.05.1959

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

07.05.1965

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
-

07.05.1965

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

DD.MM.1965

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1967

Jubilejní medaile 50 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 50 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР
-

02.03.1968

Řád říjnové revoluce
Order of October Revolution
Орден Октябрьской Революции
in memoriam

DD.MM.RRRR

Řád partyzánské hvězdy 1. třídy
Order of Partisan Star 1st Class
Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem
-

DD.MM.RRRR

Řád národního osvobození
Order of National Liberation
Orden narodnog oslobodenja
-

DD.MM.RRRR

Řád Süchbátara
Order of Suche Bator
Сүхбаатарын одон
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé bojové zástavy
Order of the Red Combat Banner
Цэргийн гавьяаны улаан туг одон
-

DD.MM.RRRR

Řád grunwaldského kříže 1. třída
Order of the Grunwald Cross 1st Class
Order Krzyża Grunwaldu I klasy
-

DD.MM.RRRR

Řád polského znovuzrození - komandér
Order of Polonia Restituta - Commander
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Voronov
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Voronov-Nikolaj-Nikolajevic-t36616#683319Verze : 0
MOD
Hlavný maršal delostrelectva Nikolaj Nikolajevič Voronov
Главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов


*23. 04. 1899
+28. 02. 1968Voronov sa narodil 23. apríla 1899 v Peterburgu. Prvé vzdelanie dostal vo všeobecnovzdelávacej škole. Jeho otec pracoval
ako kancelársky pomocník, ale po udalostiach v 1905 roku bol ako "nespoľahlivý" prepustený a Nikolajova matka si v bezvý-
chodiskovej situácii siahla na život. Otec získal novú prácu až v roku 1908. Voronov chcel študovať na gymnáziu, ale ako syna
"nespoľahlivého" ho neprijali. Začal študovať na reálnom učilišti, ale jeho otec nevládal uživiť rodinu a syna na škole, preto
musel Voronov vzdať štúdium a po skončení 4. ročníka nastúpil do zamestnania ako tajomník jedného úspešného advokáta.
Stredné vzdelanie si Voronov dokončil externe popri zamestnaní.


Po októbrovej revolúcii v 1917 roku bol Voronov bez práce, pretože advokát musel svoju prax zrušiť, no po krátkom
čase sa na výzvu boľševikov prihlásil na prácu v banke.


V roku 1918 sa prihlásil do novovznikajúcej RKKA. Bol zaradený do Petrohradských delostreleckých kurzov, ktoré
ukončil v septembri toho istého roku a v hodnosti kraskom (krasnyj komandir) ako veliteľ čaty húfnicovej batérie
odišiel na front. Bojoval proti vojskám generála Judeniča a Poľskej armáde. V čase útoku na Varšavu pôsobil ako
veliteľ batérie 83. pluku 28. streleckej brigády 10. streleckej divízie.


Po "zázraku na Visle", keď poľské vojská prešli do protiútoku, boli Rusi prinútení ustupovať. Voronovova batéria
kryla ústup peších jednotiek 28. streleckej brigády 10. streleckej divízie. V bojoch o dedinu Jozefovo, kde sa 28.
brigáda dostala do obkľúčenia, bol Voronov zranený a padol do zajatia. Pri výmene zajatcov bol po 8 mesiacoch
zajatia repatriovaný a dlho sa doliečoval v nemocnici. Po uzdravení bol opäť veliteľom batérie najskôr v 2. a po-
tom v 27. omskej streleckej divízii.


Na jeseň 1924 roku bolo delostrelectvo divízie prevelené do Vitebska, kde bolo reorganizované na delostrelecký pluk.
Voronov sa po absolvovaní Vyššej delostreleckej školy stal najprv zástupcom a potom veliteľom delostre-
leckého oddielu. Od roku 1926 velil delostreleckému pluku 27. omskej streleckej divízie.


V roku 1927 nastúpil na štúdium na Vojenskej akadémii M. V. Frunzeho, ktoré ukončil v roku 1930. Stal sa velite-
ľom delostreleckého pluku Moskovskej proletárskej streleckej divízie. Určitý čas pôsobil aj vo funkcii náčelníka de-
lostrelectva divízie. V tomto zaradení sa aktívne zúčastňoval skúšobných strelieb, vojskových skúšok nových typov
zbraní a neskôr pôsobil v komisii pri koncipovaní "Bojového predpisu delostrelectva" ( časť druhá - bojové použitie
delostrelectva divízie a zboru). V auguste roku 1932 sa ako člen vojenskej misie zúčastnil vojenských manévrov v Taliansku.


Na jar roku 1934 sa stal náčelníkom 1. Leningradskej delostreleckej školy. Za úspešné velenie školy bol vyznamena-
ný "Radom Červenej zástavy" a bol povýšený do hodnosti kombriga (ekvivalent generálmajor).


Ku koncu roka 1936 bol na vlastnú žiadosť poslaný do Španielska, kde získal bojové skúsenosti a ďalšie 2 vyzname-
nania.


Onedlho po návrate bol mimoriadne povýšený do hodnosti komkor (ekvivalent generálplukovník) a nastúpil do funkcie
náčelníka delostrelectva Červenej armády. Túto funkciu zastával do roku 1940, kedy bola zrušená a Voronov bol menovaný
1. námestníkom "Hlavného delostreleckého velenia RKKA"


Aktívne sa zúčastnil vojenských ťažení pred rokom 1941: bol pri Chalchin-Gole, pri obsadzovaní Bieloruska
a Západnej Ukrajiny, absolvoval aj Zimnú vojnu proti Fínsku. V júni 1940 pri zavedení generálskych hodností
bola Voronovovi priznaná hodnosť generálplukovníka delostrelectva. Niekoľko dní pred Veľkou vlasteneckou
vojnou sa Voronov stal náčelníkom Hlavného velenia PVO a 19.07.1941 znova obsadil post náčelníka delostrelectva
Červenej armády.


Bol autorom myšlienky vybudovania silných delostreleckých záloh sústredených v rezerve Stavky. Za týmto účelom
očesal delostrelectvo bojujúcich armád prakticky o všetky jednotky, ktoré mali vo výzbroji delá kalibru 203 mm
a viac. V roku 1943, keď priemysel začal byť schopný plniť požiadavky vojenskej výroby, sa začalo na Voronovov
podnet s budovaním silných prielomových divízií a zborov.


Od začiatku vojny cestoval ako predstaviteľ Stavky po všetkých frontoch a zúčastňoval sa (v zmysle svojej funkcie
náčelníka a neskôr veliteľa delostrelectva) plánovania a riadenia všetkých veľkých operácií Červenej armády.


Dňa 18.01.1943 bol Voronov povýšený do hodnosti maršala delostrelectva, ktorá bola udelená vôbec po prvý raz
v histórii ZSSR. No a 21.04.1944 dosiahol ešte vyššie, keď mu bola udelená hodnosť "Hlavný maršal delostrelectva".


Od marca roku1943 do roku 1950 pôsobil Voronov vo funkcii veliteľ delostrelectva Ozbrojených síl ZSSR.


Po vojne sa stal v rokoch 1950-1953 prezidentom Akadémie delostreleckých vied a rokoch 1953-1958 bol náčelníkom
Vojenskej delostreleckej veliteľskej akadémie.


Od roku 1958 pôsobil v "Skupine generálnych inšpektorov ministerstva obrany ZSSR".


Rozkazom Najvyššieho sovietu ZSSR zo 07.05.1965 bol Voronovovi udelený titul "Hrdina Sovietskeho Zväzu".


Nikolaj Nikolajevič Voronov zomrel 28.02.1968. Jeho popol je pochovaný na Červenom námestí pod Kremeľskou
stenou.Vyznamenania:
"Hrdina Sovietskeho Zväzu" zo zlatou hviezdou
Rad Lenina - 6x
Rad Októbrovej revolúcie
Rad Červenej zástavy - 4x
Rad Suvorova 1. stupňa - 3x
Rad Červenej hviezdy
a iné


Bibliografia:
Советская артиллерия в Великой Отечеств, войне. М., 1946
На службе военной. М., 1963Zdroje:
http://www.hrono.info/biograf/voronov_nn.html
http://militera.lib.ru/bio/commanders1/03.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1869
www.peoples.ru
URL : https://www.valka.cz/Voronov-Nikolaj-Nikolajevic-t36616#248321Verze : 0
xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai

Voronov, Nikolaj Nikolajevič - Generálplukovník dělostřelectva Nikolaj Nikolajevič Voronov v roce 1940 přibližně v době, kdy působil 1. náměstkem náčelníka hlavní dělostřelecké správy.

Generálplukovník dělostřelectva Nikolaj Nikolajevič Voronov v roce 1940 přibližně v době, kdy působil 1. náměstkem náčelníka hlavní dělostřelecké správy.
URL : https://www.valka.cz/Voronov-Nikolaj-Nikolajevic-t36616#694197Verze : 0
MOD