Main Menu
User Menu

Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F

TNH-P-s VI. série

     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
DD.05.1941-DD.10.1941 Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG, Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.05.1941-DD.10.1941
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
250
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
9725 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4610 1) / 4560 2) mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
2135 1) / 2150 2) mm
Celková výška:
Overall Height:
2252 1) / 2260 2) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm
Šířka pásu:
Track Width:
293 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,063 1) / 0,049 2) MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba:


čelo - 25+25 mm
boky - 15+15 mm
zadok - 10-15 mm
strop - 8-10 mm
dno - 8 mm
disky kolies - 8 mm


Veža:


čelo - 25+25 mm
boky - 30 mm
zadok - 25 mm
strop - 12 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga TNHPS/II (vodou chladený zážihový 6-valec objemu 7750 cm3
Výkon:
Power:
92 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson CV (5+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
42 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
17 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
250 1) / 210 2) km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
100 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
37 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,9 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,4 1) / 0,9 2) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
3,7cm Kw.K. 38(t) (ex. ÚV vz.38/Škoda A7 (90 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
2x ťažký guľomet MG 37(t) (ex. ZB vz.37) (2700 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Sériové čísla: 751-1000
Zdroje:
Sources:
1)Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzerkampfwagen 38(t) Ausf.A to G und S Production, Modification, and Operational history from 1939 to 1942, Panzer Tracts No.18, rok vydania 2007, ISBN: 0-9771643-6-5


2)Vladimír Francev, Chaarles K. Kliment - Praga LT vz.38, vydavateľstvo MBI, rok vydania 2002, ISBN: 80-86524-01-9
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#465825Verze : 0
MOD
Vážení,
v zaniklém podnikovém archivu VHJ ČKD n.p. Praha se nacházel okótovaný třípohledový výkres popisující toto vozidlo. V průběhu války byla pořízena fotokopie výkresu ve formátu blízkému A4. Vzhled vozidla na výkrese neodpovídá vzhledu Pz. Kpfw. 38 (t) Ausf. F. Přesto považuji tento dokument za cenný, protože jako jeden z mála uvádí rozměry tanku. Dle tradice ČKD bylo jeho kótování závazné - proto je zde předkládám.


Výkres: 1 SPE 2031 PZ. KFWG 38 (T) SERIE VI


Stav originálu:
- výkres předělán vyškrabáním z výkresu: 1 SPE 1781 nebo 1 SPE 1787,
- údaje o vzniku výkresu jsou nečitelné,
- zrcadlově převrácený pozitiv formátu A4 se nacházel v zaniklém archivu ČKD, pod číslem: 110 50 I 260,
- ve fondu negativů snímek pod tímto označením nenalezen.


Poznámky:
- okótované míry zjištěny z převráceného pozitivu.
- v skupině "A" uvedeno třicet kót, v "B" dvacetšest kót a v "C" čtyři kóty.
- nečitelné číslice jsou vyznačeny "?".
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F - TNH-P-serie VI

TNH-P-serie VI
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F - TNH-P-serie VI

TNH-P-serie VI
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F - TNH-P-serie VI

TNH-P-serie VI
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F - Rozměry TNH-P-serie VI

Rozměry TNH-P-serie VI
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#137635Verze : 0
MOD
Vážení,
přikládám fotografie Pz. Kpfw. 38 (t) Ausf. F, který je exponátem ruského tankového muzea v Kubince.


Na podzim 2002 byl tento exponát prohlédnut a shledán opravy schopným.


Začátkem roku 2003, během oprav byly z exponátu odstraněny nepůvodní díly a parta nadšenců uvedla stroj téměř do původního stavu. Pro nedostatek původních náhradních dílů bylo jen pár součástek uvnitř tanku nahrazeno obdobnými díly ruské provenience. Při opravě se například zjistilo, že karburátory Solex z tanku LT-38 jsou shodné s karburátory používanými v sovětských lehkých tancích T-70.


Fotografie převzaty i-stránek http://kubinka.ru/newindex.php
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F - Tank během rekonstrukce, stav v únoru 2003.

Tank během rekonstrukce, stav v únoru 2003.
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#301870Verze : 0
MOD
This is the only document that shows the road wheels as 780mm diameter.All other sources state 775mm. Does anyone have any thoughts on this?
This was done to help Project38.
This was done to help Project38... https://project38.net/
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F - Scaled drawing based on dimensions in the table.  Dimensions scaled are shown in red and blue.  This was done to help Project38... https://project38.net/

Scaled drawing based on dimensions in the table. Dimensions scaled are shown in red and blue. This was done to help Project38... https://project38.net/
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#638248Verze : 2
Vážený kolego,
fotokopie předlohy tohoto výkresu byla uložena v zaniklém archivu VHJ ČKD Praha s.p.
Tovární označení: 1SPE2031 Pz. Kpfwg 38 (t) serie VI. K vyhotovení tohoto výkresu použita starší verze výkresu na které byly vyškrabány původné údaje a napsány nové. Fotokopie archivní označení: 110 50 I 260.
Údaje o kótách byly na zrcadlově převráceném negativu byly špatně čitelné. Proto jsem v osmdesátých letech vypracoval tuto verzi.


Dear colleague,
photocopy of the draft of this drawing was stored in the extinct archive of VHJ ČKD Praha s.p.
Factory designation: 1SPE2031 Pz. Kpfwg 38 (t) serie VI. To make this drawing used the older version of the drawing on which the original data were scraped and new ones written. Photocopy archive designation: 110 50 I 260.
Dimension data on a mirror-inverted negative was hard to read. That's why I developed this version in the 1980s.
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F - Original look photocopy drawing.

Original look photocopy drawing.
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. F - Dimensions table.

Dimensions table.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#638250Verze : 2
MOD
Diskuse
780 vs 775
Why wonder over the deviation of six per mille?
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#638257Verze : 0
MOD
Thank you very much.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#641900Verze : 0
Thank you very much..


Accuracy.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#641901Verze : 0
Does anyone have copies of original production drawings of TNHP / Pz38t components?
eg leaf springs,, suspension mountings, bogie, axles, sprocket, idler, track links, etc.?
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#641902Verze : 0
Dear colleague,
In the defunct company archive - VHJ ČKD Praha - I did not find the production drawing documentation. To my knowledge, after the war in the fifties all technical documentation was handed over to factory in Martin in Slovakia.
As far as I know, the old production documentation was taken in the 1990s from the tank factory ZŤS Martin. Where is now located I do not know.
I will ask colleagues if they found anything in the military archives in Prague and Olomouc.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#641908Verze : 0
MOD
Many thanks
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-38-t-Ausf-F-t36580#642184Verze : 0