Main Menu
User Menu

Rotmistrov, Pavel Alexejevič

Rotmistrov, Pavel Alexeyevich

Павел Алексеевич Ротмистров

     
Příjmení:
Surname:
Rotmistrov
Jméno:
Given Name:
Pavel Alexejevič
Jméno v originále:
Original Name:
Павел Алексеевич Ротмистров
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
hlavní maršál tankového vojska
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Doktor vojenských věd
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.06.1901 Skorovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.04.1982 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 5. gardové tankové armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.peoples.ru
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rotmistrov.jpg
URL : https://www.valka.cz/Rotmistrov-Pavel-Alexejevic-t36574#422429Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rotmistrov
Jméno:
Given Name:
Pavel Alexejevič
Jméno v originále:
Original Name:
Павел Алексеевич Ротмистров
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1936 major
DD.MM.1937 plukovník
21.07.1942 generálmajor tankového vojska
29.12.1942 generálporučík tankového vojska
20.10.1943 generálplukovník tankového vojska
21.02.1944 maršal tankového vojska
28.04.1962 hlavný maršál tankového vojska
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
17.04.1942-29.12.1942 Velitel : 7. tankový sbor
29.12.1942-22.02.1943 Velitel : 3. gardový tankový sbor
25.02.1943-20.10.1943 Velitel : 5. gardová tanková armáda
20.10.1943-21.02.1944 Velitel : 5. gardová tanková armáda
21.02.1944-08.08.1944 Velitel : 5. gardová tanková armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1921 -

Řád Rudý prapor RSFSR /1918-1924/
Order Red Banner RSFSR
Орден Красное Знамя РСФСР
-

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

07.03.1940

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

05.05.1942

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
-

22.12.1942

Medaile Za obranu Stalingradu
Medal for Defense of Stalingrad
Медаль За оборону Сталинграда
-

09.01.1943

Řád Suvorova 2. stupeň /1942-1943/
Order of Suvorov 2nd Class /1942-1943/
Opден Суворова II степени
-

27.08.1943

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
-

21.02.1944

Hvězda maršála Sovětského svazu
Marshal's Star
Маршальская Звезда
-

22.02.1944

Řád Suvorova 1. stupeň /1943-1991/
Order of Suvorov, 1st Class /1943-1991/
Opден Суворова I степени
-

01.05.1944

Medaile Za obranu Moskvy
Medal for Defence of Moscow
Медаль За оборону Москвы
-

22.07.1944

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

03.11.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
- za výsluhu rokov v armáde

21.02.1945

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
- za výsluhu rokov v armáde

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1947

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

DD.MM.1947

Medaile Na paměť 800 let Moskvy
Medal for Commemoration of 800 Years of Moscow
Медаль В память 800-летия Москвы
-

20.06.1949

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
- za výsluhu rokov v armáde

DD.MM.1958

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

22.06.1961

Leninův řád /1956-1991/
Order of Lenin /1956-1991/
Opден Ленина
-

07.05.1965

Leninův řád /1956-1991/
Order of Lenin /1956-1991/
Opден Ленина
- s titulom Hrdinu Sovietskeho zväzu

07.05.1965

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
č. 10 688

DD.MM.1965

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

22.02.1968

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

DD.MM.1968

Jubilejní medaile 50 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 50 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1970

Jubilejní medaile Za hrdinnou práci (Za vojenské hrdinství). Na oslavu 100. výročí narození V. I. Lenina
Jubilee Medal for Heroic Labor (for Military Valor). In Commemoration of 100th Birthday of V. I. Lenin
Юбилейная медаль За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
-

22.06.1971

Řád říjnové revoluce
Order of October Revolution
Орден Октябрьской Революции
-

DD.MM.1975

Jubilejní medaile 30. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 30th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
-

DD.MM.1975

Řád Za službu vlasti v ozbrojených silách SSSR, 3. stupeň
Order for Service to the Homeland in the Armed Forces of the USSR, 3rd Class
Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР 3 степени
-

DD.MM.1978

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

03.07.1981

Leninův řád /1956-1991/
Order of Lenin /1956-1991/
Opден Ленина
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za Odru, Nisu, Balt
Oder, Neisse and Baltic Medal
Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za Varšavu 1939-1945"
Medal "For Warsaw 1939-1945"
Medal za Warszawę 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Válečný řád Virtuti Militari - 5. třída
War Order of Virtuti Militari - 5th Class
Order Wojenny Virtuti Militari
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství a svobody 1945
Victory and Freedom Medal 1945
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.peoples.ru
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/Rotmistrov-Pavel-Alexejevic-t36574#422431Verze : 0
MOD
Hlavní maršál tankového vojska Pavel Alexejevič Rotmistrov
Гла́вный ма́ршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров

* 23. 06. 1901
+ 06. 04. 1982

Narodil sa 23.06.1941 v dedine Skorovo, Seližarský rajón Tverskej oblasti v roľníckej rodine. Prvé vzdelanie dostal v 4-ročnej dedinskej škole.

Do RKKA vstúpil v roku 1919, kedy bol zaradený ako radový vojak do Samarského robotníckeho pluku, s ktorým sa zúčastnil bojov pri Bugulme proti vojskám admirála Kolčaka. Neskôr bol poslaný do vojensko-inžinierskych kurzov. Po ich absolvovaní bol zaradený do 42. etapového (doplňovacieho?) práporu 16. armády Západného frontu. Zúčastnil sa potlačenia Kronštadtskej vzbury, kde bol zranený.

Po absolvovaní Smolenskej pechotnej školy pôsobil vo funkcii politruka roty pri 149. streleckom pluku a potom vo Vladimire ako politruk divízneho jazdeckého prieskumu.

V roku 1924 ukončil štúdium na Vojenskej škole Všeruského ústredného výkonného výboru ( имени ВЦИК). Bol zaradený k 31. pluku 11. streleckej divízie ako veliteľ čaty, neskôr velil rote, batérii a pôsobil ako zástupca veliteľa práporu. V roku 1928 nastúpil k štúdiu na Frunzeho vojenskej akadémii (Vojennaja akademia imeni M.V. Frunze), ktorú ukončil v roku 1931. Od tohto roku pôsobil na Ďalekom východe najprv ako náčelník 1. oddelenia štábu Zabajkalskej streleckej divízie v Čite, od roku 1934 náčelník sektoru a náčelník operačného oddelenia OKDVA (Osobaja krasnoznamennaja daľnevostočnaja armia - ОКДВА). Od júna roku 1937 velil 63. streleckému pluku 21. Prímorskej divízie.
Bol vyšetrovaný v súvislosti s perzekúciami v armáde, ale mal šťastie. Bola mu znížená hodnosť a bol prevelený do Vojenskej akadémie mechanizácie a motorizácie RKKA, kde prednášal na katedre taktiky obrnených vojsk, pričom v roku 1939 obhájil dizertačnú prácu a stal sa docentom a kandidátom vied.

Počas Zimnej vojny najskôr velil tankovému práporu (od novembra 1939), potom bol náčelníkom štábu tankovej brigády. V decembri 1940 roku sa stal zástupcom veliteľa 5. tankovej divízie a od mája 1941 roku náčelníkom štábu 3. mechanizovaného zboru.
V tejto funkcii ho zastihol začiatok Veľkej vlasteneckej vojny.

Štáb zboru sa dostal do obkľúčenia, odkiaľ sa skupine vojakov spolu s Rotmistrovom podarilo prebiť. Zbor bol rozpustený a plukovník Rotmistrov sa stal v septembri 1941 veliteľom
8. tankovej brigády, ktorá pôsobila v rámci Severozápadného frontu. V októbri brigáda zvádzala ťažké boje o mesto Kalinin.

Začiatkom roku 1942 sa začalo formovanie 7. tankového zboru a Rotmistrov bol menovaný jeho veliteľom. V júni 1942 zbor v zostave 5. tankovej armády bojoval pri Jeľci. Neskôr sa Rotmistrovov zbor zúčastnil bojov pri Stalingrade. Mal zásluhy pri zastavení Mansteinovho pokusu o uvoľnenie obkľúčenej 6. armády.

V polovici februára 1943 sa Rotmistrov stal veliteľom novoformovanej 5. gardovej tankovej armády. A samozrejme nasleduje všeobecne známe nasadenie tejto armády pri Prochorovke v rámci bitky u Kurska. Neskôr sa armáda generálplukovníka Rotmistrova angažovala pri prechode Dnepra, oslobodila Krivoj Rog a Kirovograd.
Dňa 21.02. 1944 bol Rotmistrov povýšený do hodnosti maršala tankových vojsk. V auguste t.r. bol uvedený do funkcie zástupcu veliteľa tankových a mechanizovaných vojsk RKKA.

Po skončení vojny pôsobil vo funkcii veliteľa tankových a mechanizovaných vojsk pri Skupine okupačných sovietskych vojsk v Nemecku a od roku1947 v tej istej funkcii na Ďalekom východe.
V rokoch 1948 - 1956 bol náčelníkom katedry tankových a mechanizovaných vojsk a v rokoch 1956 - 1958 zástupca náčelníka katedry stratégie a operačného umenia na Vyššej vojenskej akadémii.
V roku 1953 Rotmistrov ukončil štúdium na Vojenskej akadémii generálneho štábu. V 1956 roku sa stal doktorom vojenských vied a v 1958 profesorom.

V rokoch 1958 až 1964 bol náčelníkom Vojenskej akadémie tankových vojsk.

Hodnosť hlavného maršala tankových vojsk mu bola udelená v roku 1962 a k 07.05.1965 sa stal držiteľom radu Hrdina Sovietskeho zväzu.
Od roku 1964 bol Rotmistrov pomocníkom ministra obrany ZSSR pre vyššie vojenské inštitúcie a od roku 1968 pôsobil v Skupine generálnych inšpektorov Ministerstva obrany ZSSR.

Zomrel 06.04.1982. Je pochovaný na Novodevičjom cintoríne v Moskve.

Vyznamenania:
Leninov rad - 6x
Rad Októbrovej revolúcie
Rad Červenej zástavy - 4x
Rad Suvorova 1. a 2. stupňa
Rad Kutuzova 1. stupňa
Rad Červenej hviezdy
Rad "Za službu vlasti v Ozbrojených silách ZSSR" 3. stupňa

Bibliografia:
Doba a tanky - Praha : Naše vojsko, 1974
Танковое сражение под Прохоровкой. М., 1960;
Танки на войне. М., 1975
Стальная гвардия. М., 1984


Zdroje:
www.hronos.km.ru
www.peoples.ru
wwii-soldat.narod.ru
https://www.weltkrieg.ru/persons/Rotmistrov/
https://ru.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Rotmistrov-Pavel-Alexejevic-t36574#245324Verze : 3
Několik portrétů Hrdiny Sovětského svazu, sovětského vojevůdce, Hlavního maršála obrněných a tankových vojsk, Doktora vojenských věd Pavla Alexejeviče Rotmistrova
(Герой Советского Союза, советский военачальник, Главный маршал бронетанковых войск, доктор военных наук)

https://bse.sci-lib.com/particle024042.html
https://www.hrono.ru/biograf/bio_r/rotmistrov.html

Rotmistrov, Pavel Alexejevič - Oficiální portrét

Oficiální portrét
Rotmistrov, Pavel Alexejevič - Póza pro vojenského fotografa - Rotmistrov v brýlích
oblast Prochorovky, červenec 1943

Póza pro vojenského fotografa - Rotmistrov v brýlích
oblast Prochorovky, červenec 1943

Rotmistrov, Pavel Alexejevič - Velitelem čety 31. pluku 11. střelecké divize - r. 1926

Velitelem čety 31. pluku 11. střelecké divize - r. 1926
Rotmistrov, Pavel Alexejevič - Malý oficiální portrét

Malý oficiální portrét
Rotmistrov, Pavel Alexejevič - Velký oficiální portrét Maršála tankových vojsk SSSR

Velký oficiální portrét Maršála tankových vojsk SSSR
URL : https://www.valka.cz/Rotmistrov-Pavel-Alexejevic-t36574#245332Verze : 3
Diskuse
Jen drobná jazyková a technická poznámka:
"Malý oficiální portrét" a "Velký oficiální portrét" ("oficielní" není správně ani česky, ani slovensky).
A nikoliv "Maršála SSSR", ale "maršála tankových vojsk SSSR". Je to patrné i z nárameníků, nehledě na text výše.
Děkuji za případnou opravu.
URL : https://www.valka.cz/Rotmistrov-Pavel-Alexejevic-t36574#666255Verze : 0