Main Menu
User Menu

Pěchotní srub MO-S 2 "U školy"

Pěchotní srub MO-S 2 "U školy"
Oboustranný jednopodlažní srub III. třídy odolnosti francouzského typu. Dva zvony a jedna kopule. Ze srubů stavených v podúseku Bohumín byl vybetonován jako poslední ve dnech 10.-16. srpna 1936. Objem srubu - 2 601 M3, pevnost zkušebních kostech po 28 dnech byla 440 kg/cm2. Celkem bylo při betonáži odpracováno 14 342 hodin z toho u pěchů 2 706 h, u vibrátorů 1 423 h a u betonářů 10 213 h.
Ventilace byla nainstalována v lhůtě 45 pracovních dnů (provedla fa Janka a spol. a. c., Radotín) z S-2 byla odmontována s tím, že bude předělána na ruční pohon. Elektroinstalační práce začaly k 10. září 1936 - doba k dokončení prací byla 40 dní (provedla fa J.K. Rudolf, Plzeň). Vodoinstalace (zadána fa J.K. Rudolf, Plzeň) s první pracovním dnem pro svěřené objekty 3.12. 1936 s 30 pracovními dny.
Výzbroj sestávala v pravé střílně - 4cm pevnostní kanon vz. 36 sólo a 2x TK vz. 35 sólo, v levé byla stejná, pro ochranu vchodu a střílen 3x kulomet vz. 26. Ve zvonech a kopuli 2x vz. 26 a 1x TK vz. 35(37).


URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-2-U-skoly-t36271#135995Verze : 1
Současný stav objektu


Objekt se dnes nachází na rozhraní 2-3 pozemků, vchod je zabezpečen dokonale rezatým a ohnutým šroubem, interiér je tedy nepřístupný. Levý diamantový příkop je zatopený zkalenou vodou, pravý je zavezen bordelem a sutí. po odstoupení pohraničí byli z objektu vytrženy oba pancéřové zvony, kopule pro sólo těžký kulomet vz.37 a střílny pro zbraň Q.


Objekt je fotitelný pouze v období vegetačního klidu.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-2-U-skoly-t36271#142272Verze : 0
Evidenční číslo ŘOP MO-S 2
Výzbroj vlevo-beton Q, D, D
Krycí název U školy
Výzbroj vlevo-pancíř ZN 3-4
Stavební podúsek 1./II. Bohumín
Výzbroj vpravo-beton -
Odolnost III
Výzbroj vpravo-pancíř ZN 3-4
Tvrz -
Čelní výzbroj-beton -
Osádka 42
Čelní výzbroj-pancíř KD 5-2
Objem betonu 2 601
Pomocné střílny N 3
Průměrná pevnost zkušeb. kostek440 kg/cm2
Granátově skluzy 5
Datum výkresu 1935
Vytržené střílny hl. zbraní 2
Datum betonáže 10.-16.8.1936
Zvony osazené/vytržené 3/3
Cena objektu bez vybavení -
Levá intervalová překážka PÚV + A
Studna (hloubka) K 7,35
Pravá intervalová překážka PÚV + A
Lomení objektu -
Obvodová překážka typ A
Poloha objektu (GPS)
Nadmořská výška (m.n.m.) 209,6
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-2-U-skoly-t36271#146966Verze : 0
Foceno květen 2015, obecně je i z větší venkovní části pro focení nepřístupný. Na druhou stranu se dá předpokládat, že většina vnitřního vybavení zůstala zachována, jelikož do objektu není již delší dobu volný přístup. Fotitelná bez větších problémů je jen pravá strana objektu. Diamantový příkop je zaplaven zakalenou vodou s žabincem, úroveň zanesení jiným materiálem či odpadem není zřejmá.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-2-U-skoly-t36271#532904Verze : 1