Main Menu
User Menu

Leichttraktor Krupp

     
Název:
Name:
Leichttraktor Krupp
Originální název:
Original Name:
Leichttraktor Krupp
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1930-DD.MM.1930 Fried. Krupp Grusonwerk AG, Magdeburg-Buckau /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
27.03.1930
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
8700 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4350 mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
2370 mm
Celková výška:
Overall Height:
2350 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
305 mm
Šířka pásu:
Track Width:
266 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,07 MPa
Pancéřování:
Armour:
5-14mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Daimler M 36 (4-valec objemu 7,8 litra)
Výkon:
Power:
73,5 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
4+R
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
30 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
137 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
3,7cm TaK L/45 (150 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
koaxiálny guľomet ráže 7,92mm (3000 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Pásy:
72 článkov v jednom páse
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzerkampfwagen III Ausf. A, B, C und D, Development and production from 1934 to 1938 plus Leichttraktor and Krupp´s M.K.A., Panzertracts No-3-1, ISBN 0-9771643-4-9
URL : https://www.valka.cz/Leichttraktor-Krupp-t36251#484290Verze : 0
MOD
14.3.1928 bol na základe požiadavky Wehramtu v tajnosti zahájený program na vývoj a výrobu ľahkých bojových tankov. Z dôvodu reštrikcií uvalených na Nemecko a zakotvených vo Versailskej zmluve, tajný vojenský programy na vývoj tankov niesol skryté označenie "Kleintraktor" (neskôr zmenený na "Leichttraktor").

Projektové práce vychádzali zo skúseností pri vývoji ľahkých tankov LK I a LK II z 1.svetovej vojny.
Zo stretnutia zástupcov armády a výrobcov z 25.4.1928 vznikli predbežné požiadavky na plne pásový stroj s plne otočnou vežou, ktorá mala byť vybavená výzbrojou v podobe poloautomatického kanónu ráže 37 mm a jedného spriahnutého guľometu ráže 7,92 mm. Stroj mal byť poháňaný motorom výkonu 60 koní.

Dňa 26.5.1928 boli upresňované ďalšie špecifikácie. Zásoba munícia mala byť aspoň 100-200 ks kanónového a 3000 ks guľometného streliva, maximálna rýchlosť sa mala pohybovať okolo 40 km/hod (v teréne aspoň 20 km/hod). Stroj mal niesť 150 litrov paliva, čelné pancierovanie malo mať hrúbku 14 mm a hmotnosť stroja nemala prekročiť 6 000 kg. Podľa plánov mali prototypy vzniknúť do 10/1929, testy mali prebehnúť v roku 1930 a v roku 1931 mali byť dodané prvé stroje. Rátalo sa s predbežnou výrobou 17 ks tankov v hodnote 50.000 mariek/ks. Stroj mal byť vybavený zadýmovacím zariadením, filtračným zariadením proti otravným plynom a mal byť vybavený rádiostanicou. Požiadavky armády vznikali v úzkej spolupráci s konštruktérmi firmy Krupp, ktorá mala byť jedným z výrobcov v programe Kleintraktor. Súťaže sa mali zúčastniť i firmy Daimler-Benz a Rheinmetall-Borsig. Každá firma mala do 1.6.1929 postaviť po dve prototypy.

Okrem bojových tankov mala byť platforma využiteľná i pre zásobovacie, muničné vozidlá a vozidlá využiteľné v rôznych odvetviach priemyslu. Projekty mali byť vypracované neskôr. Pre problémy s uzatvorením kontraktu s firmou Daimler-Benz bolo do budúcnosti rozhodnuté, že jedna z firiem vypracuje 3. prototyp ako zásobovacie vozidlo (Nachschubfahrzeug) a druhá ako samohybný stíhač tankov (3,7 cm Kampfwagen-Abwehr-Selbstfahrlafette).

10.6.1928 vyhotovil In6(K) záverečné špecifikácie:
- Zmenil sa názov projektu z Kleintraktor na Leicht-Traktor.
- Od projektu sa požadoval vývoj viacúčelovej platformy, ktorá mala tvoriť základ nielen pre bojový tank, ale i pre zásobovacie vozidlo, muničné vozidlo, ťahač pre ľahký, prípadne stredný náklad a stíhač tankov.
- Požadovalo sa adaptovanie platformy i pre stroje využiteľné pre priemyselné užívanie.
- Výzbroj mal tvoriť poloautomatický kanón ráže 37 mm, ktorý mal byť spolu s ťažkým guľometom lafetovaný v plne otočnej veži. Zásoba munície mala byť min. 150 ks nábojov pre kanón a 3000 nábojov pre guľomet.
- Posádku mali tvoriť štyria muži (veliteľ, vodič, strelec, rádiooperátor)
- Pancierovanie malo odolávať priebojnému puškovému strelivu.
- Max. rýchlosť na ceste sa mala pohybovať okolo 25-30 km/hod, v teréne 20 km/hod, dojazd mal byť 150 km/6 hod
- Stúpanie 60% (31°) - stroj mal byť schopný prekonávať takéto stúpanie najmenej 1 km úsek pri min. rýchlosti 3 km/hod. Stroj mal prekonávať prekážky vysoké 0,6m, brod 0,6 m, priekopu šírky 1,5 m.
- Merný tlak na pôdu mal byť maximálne 0,5 kp/cm2.
- Stroj mal byť vybavený rádiostanicou s dosahom 2-3 km pre fónické spojenie a pre vysielanie morseovkou až 7 km.
- Stroj mal byť vybavený ochranou proti otravným plynom, zadýmovacím systémom a mal byť po namontovaní príslušného pomocného zariadenia schopný plavby po hladine.
- Nemal byť prekročený hmotnostný limit 7,5 tony.

16.6.1928 boli špecifikácie s návrhmi na kontrakt odoslané firmám Krupp, Daimler Benz a Rheinmetall. Firmy mali po prijatí kontraktu vyrobiť po dva prototypy z nepancierovanej ocele. Firma Daimler Benz neprijala ponuku zúčastniť sa na projekte.
Firma Krupp pripravila predbežné výkresy vzhľadu svojeho tanku veľmi rýchlo. Výkresy SK.99 a podrobné návrhy konštrukčných uzlov boli datované už k 3.7.1928. Okrem návrhu tanku vznikli návrhy i na komerčné civilné využitie platformy označované ako leichte Zugmaschine (L.Z.) (konštrukčné výkresy s označením SK.99a). Platforma mohla byť vybavená pluhmi, navijákmi, či mohla poslúžiť ako nákladné vozidlo. Okrem toho vznikli návrhy na muničné a zásobovacie vozidlo (výkresy SK.112). Malo sa jednať o vozidlo vychádzajúce z tanku Leichttraktor bez nejakých väčších úprav, okrem absencie veže. Vozidlo mohlo okrem vodiča prepraviť i ďalších 15 vojakov. Ďalšou modifikáciou platformy malo vzniknúť delostrelecké pozorovacie a navádzacie vozidlo (Beobachtungswagen). Vozidlo malo mať plne opancierovanú nadstavbu. Zo strechy vozidla mali byť vysúvateľné pozorovacie optické prístroje. Táto modifikácia mohla byť využitá i ako sanitné vozidlo, ktorého posádku mali okrem dvoch vodičov tvoriť i lekár a dvaja pomocníci.
Ďalšou modifikáciou, na špecifikáciách sa ešte len pracovalo, mal byť stíhač tankov (3,7 cm kanón) a samohybné delo (7,5 cm poľný kanón). Zámer na vývoj samohybného dela so 7,5 cm poľným kanónom sa javil ako nepravdepodobný, z dôvodu malého bojového priestoru, v ktorom nebol priestor pre posádku a muníciu.
Návrhy a posudzovania prebiehali až do 31.10.1928, kedy bolo rozhodnuté o použitom motore, umiestnení chladiča a prevodovke. Rozhodlo sa i o použití niektorých konštrukčných častí podvozku, ktoré mali byť rovnaké ako pri projekte Grosstraktor. V predstihu t.j. 9.10.1928 bolo firmou Krupp hlásené, že práce na drevenom modeli boli ukončené. Samozrejme, keďže neboli dodané špecifikácie, nemal model vežu a detaily interiéru.

Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzerkampfwagen III Ausf. A, B, C und D, Development and production from 1934 to 1938 plus Leichttraktor and Krupp´s M.K.A., Panzertracts No-3-1, ISBN 0-9771643-4-9
https://pedg.org/panzer/public/website/neu.htm
https://www.ioh.pl/forum/viewforum.php?f=18
https://militariafuchs.de/kuckuck-71.jpg
cgi.ebay.de

Leichttraktor Krupp -


Leichttraktor Krupp -


Leichttraktor Krupp -


Leichttraktor Krupp - Modifikovaný Kruppov prototyp (Beobachtungswagen ?). Zmenená nadstavba a doplnená rámová anténa.

Modifikovaný Kruppov prototyp (Beobachtungswagen ?). Zmenená nadstavba a doplnená rámová anténa.
Leichttraktor Krupp -


Leichttraktor Krupp -


Leichttraktor Krupp -


Leichttraktor Krupp -


URL : https://www.valka.cz/Leichttraktor-Krupp-t36251#135808Verze : 1
MOD
V priloženom dokumente sú mimoriadne informácie a raritné fotografie prvej podoby Leichtraktora firmy Krupp.

Ren Hanxue
https://tanks.mod16.org/pdf/leichttraktor.pdf

Leichttraktor Krupp -


URL : https://www.valka.cz/Leichttraktor-Krupp-t36251#531835Verze : 2
MOD