Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
T-50 / T-51
Originální název:
Original Name:
T-50 / T-51
Kategorie:
Category:
střední tank
Výrobce:
Producer:
Škoda, Plzeň / [T-50]
ČKD, Praha / [T-51, tovární označení / factory designation: TNH tA]
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
0 (projekt/project)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
4-5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
40000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
? mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Šířka pásu:
Track Width:
? mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 65 mm
boky, zadok - 40 mm

Veža:
max. 100 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
ČKD AXK (vznetový 16-valec)
alebo
Škoda AHK (vznetový 16-valec)
Výkon:
Power:
cca 735,5 kW při 2250 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50-60 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón kalibru 100 mm (vývoj pod šifrou AK 1)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet kalibru 7,6 2mm
1x guľomet kalibru 12,7 mm
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Břetislav Nakládal-Organizační výstavba tankových jednotek čs.armády 1945-50,HPM č.6/2001
Ivo Pejčoch - Tanky Praga, Historie obrněných vozidel ČKD 1918-1956, vydavateľstvo Svět křídel, rok vydania 2007, ISBN: 978-80-86808-38-3
Vojenský historický archiv, fond VTÚ, rok 1950, kartony č. 69-78
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-50-t36233#428054Verze : 1
MOD
Úvahy o vývoji nového povojnového tanku sa objavili už koncom roka 1945.
17.10.1945 zaslalo 1.oddelenie Hlavného štábu svoju predstavu o novom tanku Vojenskému technickému ústavu (VTÚ). Malo sa jednať o stroj hmotnosti 30-33 ton, vyzbrojený kanónom ráže 85-105 mm so zásobou 80 nábojov, pancierovaním 20-65 mm. Stroj mal poháňať naftový motor, s ktorým mal dosahovať maximálnu rýchlosť až 50 km/hod. Posádku malo tvoriť 5 osôb. VTÚ uvažovalo o nemeckých protilietadlových kanónoch ráže 88 mm a 105 mm.
1.3.1946 bol 2.oddelením III.odboru VTÚ prednesený návrh stredného tanku v M 1:50, ktorý niesol označenie tank všeobecného použitia (TVP). Návrh bol zmesou československých, nemeckých, britských a sovietských konštrukcií. Zaujímavosťou bola lafetácia korbového guľometu (BESA alebo TK vz.37) s plameňometom. Uvažovalo sa o vybavení tanku obranným granátometom, zadýmovacím zariadením, či predstavným pletivovým pancierovaním. Motor mal byť vzduchom chladený vznetový s výkonom aspoň 20 koní na tonu. Odpruženie stroja bolo inšpirované ešte predvojnovými konštrukciami a mali ho tvoriť listové pružiny. Pre skúšky sa mali vyrobiť dva prototypy, v prípade, že sa do vývoja zapoja viaceré firmy, mali byť vyrobené po dva prototypy od každej firmy.
Na požadované špecifikácie vypracovala firma Škoda Plzeň výkresovú dokumentáciu k svojemu návrhu tanku Škoda T-40 (výkres Am 39-P datovaný k 8.12.1946). V rokoch 1947-48 sa riešilo upresňovanie požiadaviek a predstáv o konštrukčných prvkoch TVP.
V rovnakom období prebiehali i práce na vývoji i vo firme ČKD Praha, no k dispozícii nie sú podrobnejšie informácie.
Oficiálna požiadavka na vývoj tanku bola 1.oddelením Hlavného štábu zadaná až v roku 1949. Pod označením T 50 figuroval projekt firmy Škoda, projekt firmy ČKD figuroval pod označením T 51.


Zadané špecifikácie boli nasledovné:
- hmotnosť - 35, neskôr 40 ton
- dĺžka - 6500 mm
- šírka - 3200 mm
- výška - 2800 mm
- svetlá výška - 500 mm
- pancierovanie: 65 mm (čelný pancier), 40 mm (boky a zadok), 20-30 mm (ostatné časti)
- kanón ráže 100 mm (60-70 nábojov)
- 2x guľomet ráže 7,62 mm + 1x guľomet ráže 12,7 mm (3600 nábojov)
- vznetový motor


Predpokladané ukončenie vývoja, vrátane výroby a otestovania prototypov bol naplánovaný na 6/1952.
Firma Škoda predstavila projekt T 50 a jeho drevený model v M 1:1 pravdepodobne v 9/1949, no návrh neuspel. Druhý návrh bol predstavený 24.11.1949 a k 2.12.1949 bola vyrobená maketa v M 1:10. Zaujímavosťou, ktorá ale bola zamietnutá, bol navrhnutý šípový tvar čelného pancierovania, obdobného aký mal sovietský ťažký tank IS-3.


O projekte T-51 firmy ČKD neboli doposiaľ nájdené bližšie informácie.


Na prelome rokov 1949/50 boli projekty oboch firiem zlúčené do spoločného projektu T 50/51. Od polovice 1/1950 prebiehali intenzívne koordinačné práce a rozhovory, kde sa ujasňovali konštrukčné detaily a to, ktorá firma bude na čom pracovať. Dohodla sa jednotná konštrukcia motorového priestoru a podoba tankového podvozku. Na podobe korby spolupracovali obe firmy. Firma Škoda dostala na starosť vývoj veže a tankového kanóna 100mm označeného šifrou AK 1 (vznikli dve verzie kanóna L/53 a L/55). Dohodlo sa použitie šiestich pojazdových kolies projektu T-50 (T-51 mal päť pojazdových kolies). Použitý vznetový motor mal mať v prototype firmy ČKD valce do "X" (motor AXK), v prototype firmy Škoda mal mať valce do "H" (motor AHK).
15.2.1950 bolo rozhodnuté o výrobe dvoch prototypoch z nepancierovanej a jednom prototype z pancierovanej ocele. Obe firmy mali vyrobiť po dve motory s prevodovkami. Zároveň mala firma ČKD vyriešiť núdzové zabudovanie vznetového motoru V-2, pretože sa predpokladala dlhšia doba na vývoj a výrobu plánovaných motorov. Finálnu podobu jednotného návrhu nového tanku schválila poverená komisia Veliteľstva tankového vojska dňa 27.2.1950. Podobu tanku boli zakreslené na zostavných výkresoch Am 634-P a Am 635-P v M 1:10 datované k 18.2.1950. Výsledok porovnania projektu T-50/51 s tankom T-34/85 vyznel v jasný prospech projektu. Termíny dokončenia prác na prototypoch boli šibeničné, firmy však sľúbili dodať prototyp z nepancierovanej ocele k 30.4.1952 a prototyp z pancierovanej ocele k 31.11.1952. V tom čase sa však osud projektu začal napĺňať, plánované termíny sériovej výroby neboli z kapacitných dôvodov reálne. Boli zakúpené licenčné práva na výrobu T-34/85 a to hralo prioritu. Vplyvom politických postojov, ďalekým termínom dokončenia vývojových prác a nábehu sériovej výroby bolo 4.3.1950 na porade 1. oddelenia Hlavného štábu oznámené rozhodnutie ministra národnej obrany o zastavení vývoja tanku T-50/51. Definitívne zastavenie vývoja bolo uvedené výnosom čj. 15705/Taj.hl.št.1 odd. 1950, kde sa okrem zastavenia prác na T-50/51 rušili práce na pridružených vývojových projektoch mostného, plameňometného, odmínovacieho a vyprosťovacieho tanku využívajúce platformu T-50/51.


Vývojom na platforme tohoto tanku mali vzniknúť tieto projekty:
100 mm ShPTK 14,75/900-TVP - stíhač tankov - bezvežová verzia (tankové vojsko)
100 mm ShPTK 14,75/950-TVP - stíhač tankov - vežová verzia (delostrelecké vojsko)
152 mm ShKH 43,5/675-TVP - samohybné delo - bezvežová verzia (tankové vojsko)
152 mm ShKH 43,5/675-TVP - samohybné delo - delostrelecká vežová verzia (delostrelecké vojsko)


Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Břetislav Nakládal - Organizační výstavba tankových jednotek čs.armády 1945-50, HPM č.6/2001
Ivo Pejčoch - Tanky Praga, Historie obrněných vozidel ČKD 1918-1956, vydavateľstvo Svět křídel, rok vydania 2007, ISBN: 978-80-86808-38-3
Archív VHÚ

CZK - T-50 -


CZK - T-50 -


CZK - T-50 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-T-50-t36233#135529Verze : 9
MOD