Main Menu
User Menu

Hlavní stan vrchního velitele 1914-1918

Ставка Верховного Главнокомандующего
Hlavní stan vrchního velitele


vrchní velitelé
gen, jízdy velkokníže Nikolaj Nikolajevič 20.07.1914 - 23.08.1915
Nikolaj II. (Nikolaj Alexandrovič Romanov) 23.08.1915 - 2.03.1917
gen, jízdy velkokníže Nikolaj Nikolajevič 2.03.1917 - 11.03.1917
gen. pěchoty M. V. Alexejev 1.04.1917 - 21.05.1917
gen. jízdy A. A: Brusilov 22.05.1917 - 19.07.1917
gen. pěchoty L. G. Kornilov 19.07.1917 - 27.08.1917
A. F. Kerenskij 30.08.1917 - 3.11.1917
genpor. N. N. Duchonin 3.11.1917 - 9.11.1917
prap. N. V. Krylenko 9.11.1917 - 5.03.1918


náč. štábu vrchního velitele
gen. pěchoty N. N. Januškevič 19.07.1914 - 18.08.1915
gen. pěchoty M. V. Alexejev 18.08.1915 - 1.04.1917
gen. jízdy V. I. Gurko 10.11.1916 - 17.02.1917 (zastupuje Alexejeva během nemoci)
gen. pěchoty V. N. Klembovskij 11.03.1917 - 5.04.1917
genpor. A. I. Děnikin 5.04.1917 - 31.05.1917
genpor. A. S. Lukomskij 2.06.1917 - 30.08.1917
gen. pěchoty M. V. Alexejev 30.08.1917 - 9.09.1917
genpor. N. N. Duchonin 10.10.1917 - 3.11.1917
genmjr. M. D. Bonč-Brujevič 20.11(3.12.).1917 - 21.02.1918
genmjr. M. M. Zagju 4.03.1918 - 16.03.1918
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-stan-vrchniho-velitele-1914-1918-t36163#134872Verze : 0