Main Menu
User Menu

Poslanci Národního shromáždění 1945 - 1946

Postupně bych rád do sekce Přehledy umístil seznamy všech českých a slovenských zákonodárců v letech 1918 - 1948. K některým jsem ovšem i přes největší úsilí nesehnal žádné nebo pouze kusé životopisné informace. Tyto osoby označím silně a kurzívou a budu rád za jakékoliv doplňující informace.
URL : https://www.valka.cz/Poslanci-Narodniho-shromazdeni-1945-1946-t36158#134761Verze : 0
28.10.1945


V Praze se konala ustavující schůze Prozatímního Národního shromáíždění. Předsedou byl zvolen Josef David, místopředsedy Josef Gottier, František Tymeš, Alois Petr, Anežka Hodinová – Spurná a Andrej Cvinček. Jednotlivé strany jmenovaly do parlamentu tyto zástupce:
URL : https://www.valka.cz/Poslanci-Narodniho-shromazdeni-1945-1946-t36158#134762Verze : 0
Komunistická strana Československa:


Ladislav Blaha


lékař Rudolf Bureš (14.3.1906 – 25.2.1980)


Josef Čihák


Lumír Čivrný (3.8.1915 – 8.12.2001)


Václav David (23.9.1910 – 5.1.1996)


Jarmila Gerlichová – Petrusková


Klement Gottwald (23.11.1896 - 14.3.1953)


František Halas (3.10.1901 – 27.10.1949)


Jan Harus (12.7.1892 – 15.9.1967)


Anežka Hodinová – Spurná (12.1.1895 – 1.4.1963, od roku 1952 předsedkyně Výboru československých žen) - Anežka Hodinová – Spurná spolu s Gustou Fučíkovou mají podíl na smrti spisovatelky Mileny Jesenské v koncentračním táboře Ravensbrück, když jí odmítali dávat potravu jako trest za špatné názory na politiku Sovětského svazu.


Evžen Holuša


Josef Janoušfilolog Josef Jirásek (11.7.1884 – 7.4.1972)


František Jungman


Josef Juran (12.2.1885 – 26.12.1963)


Alfred Kaleta


Jan KazimourAugustin Kliment (3.8.1889 – 22.10.1953, od 1952 předseda ÚRO)


Václav Kopecký (27.8.1897 – 6.8.1961)


Vladimír Koucký (13.12.1920 – 21.7.1979, za války agent gestapa, 1955 – 58 šéfredaktor Rudého práva, 1968 – 70 velvyslanec v SSSR)


Josef Krosnář (19.10.1891 – 25.12.1968)


František Kubíček


Karel KubínJaroslav Ledl (23.4.1892 – 27.12.1974)


Božena Machačová – Dostálová (25.9.1903 – 20.5.1973)


Jaroslav Mráček


František MrázZdeněk Nejedlý (10.2.1878 – 9.3.1962)


Josef Nepomucký (12.10.1897 – 8.4.1972)


Václav Nosek (26.9.1892 – 22.7.1955)


Rudolf Paleček


Vojtěch Pavlásek


Jindřich PešákMiroslav Pich – Tůma (22.8.1919 – 9.1.1996 sebevražda)


Bedřich Procházka


Rudolf Slánský (31.7.1901 – 3.12.1952)


Jura Sosnar (20.5.1914 – 26.11.1989, za války působil jako agent gestapa)


Gustav Souček


Rudolf Svoboda


Barbora ŠkrlantováOtto Šling (24.8.1912 – 3.12.1952)


Karel Štekl


Josef Štětka (13.1.1885 – 24.10.1963)


Marie Švermová (17.8.1902 – 14.2.1992)


Josef Tesla (22.5.1905 – 29.4.1963)


Karel Václavů


Jan Vodička (10.7.1893 – 9.3.1961) - Jan Vodička patřil ke komunistickým zrádcům československých legií během 1. světové války a byl přímo zodpovědný za smrt plk. Josefa Švece. Během 2. světové války působil jako kápo v koncentračním táboře Sachsenhausen, kde ze své pravomoci posílal do transportů na smrt především členy nekomunistického odboje, čímž plnil tajnou direktivu NKVD, jejímž byl agentem.


Antonín Zápotocký (19.12.1884 - 13.11.1957)


Rostislav Závodský


Helena Zimáková – ZemanováAntonín Zmrhal (22.7.1882 – 26.11.1954)
URL : https://www.valka.cz/Poslanci-Narodniho-shromazdeni-1945-1946-t36158#134765Verze : 0
Československá strana národně - socialistická:


Čestmír Adam (10.3.1924 - 6.6.1999)


Antonín Bartoš (12.9.1910 – 13.12.1998)


Jaroslav Břicháček


Gustav Burian


starosta Poděbrad Josef CaňkářAlois Čížek (24.12.1905 – 13.12.1990 Francie)


Josef David (26.2.1884 – 21.4.1968)


Bohuslav Deči


Jan DědProkop Drtina (13.4.1900 – 16.10.1980)


Július Firt (17.11.1897 – 27.5.1979 USA, 1950 – 65 ředitel československého vysílání RFE)


matematik Václav Hlavatý (27.1.1894 – 11.1.1969 USA), poslanec od 10.4.1946


Ladislav Hobza


Ota Hora (26.11.1909 – 1.12.1997 Kanada)


Milada Horáková (25.12.1901 – 27.6.1950 popravena)


starosta ČOS Antonín Hřebík (24.2.1902 – 20.11.1984 USA)


František Jedlička


předseda Inženýrské komory Štěpán Ješ (26.12.1895 – 3.12.1966)


lékař Karel Kácl (25.1.1900 – 16.4.1989)


Ladislav Kameníček


novinář František Klátil (5.6.1905 – 19.3.1972 USA)


Vladimír Klecanda (25.9.1888 – 3.4.1946)


Štěpán Kobylka


Josef Koutgenerální tajemník strany Vladimír Krajina (30.1.1905 – 1.6.1993 Kanada)


František Křepela


obuvník František Langr (31.5.1881 – 6.1.1948)


Josef Litera


Gustav Loubalrolník Václav Mikuláš (9.4.1886 – 7.11.1964)


starosta Českých Budějovic Alois Neuman (12.3.1901 – 27.7.1977, za války působil jako agent gestapa)


Stanislav Novák


Božena Pátková (tajná členka KSČ)Ferdinand Peroutka (6.2.1895 – 20.4.1978 USA, 1924 - 38 šéfredaktor Přítomnosti a 1945 – 48 Svobodných novin a týdeníku Dnešek, 1951 - 65 ředitel českého vysílání RFE)


František Přeučil (9.10.1907 – 20.3.1996)


Hubert Ripka (26.7.1895 – 7.1.1958 USA)


advokát Jaroslav Stránský (17.1.1884 – 12.8.1973)


Augustin Šíp


Vladimír Tichota


Václav Tichýpublicista František Uhlíř (11.8.1900 – 11.9.1980 Kanada)


učitelka Jarmila Uhlířová (25.2.1902 – 4.12.1988 USA)


Josef Ulrich


Bohumil Urbánek


Antonín Vála


Antonín Vandrovec


Emil Weilandnovinář Otakar Wünsch (26.5.1893 – 6.10.1947, tajný člen KSČ)


Karel Zeman


účetní Františka Zemínová (15.8.1882 – 26.9.1962)


předseda strany Petr Zenkl (13.6.1884 – 3.11.1975 USA)


Jaromíra Žáčková – Bátková (16.1.1902 – 23.10.1991 Francie)
URL : https://www.valka.cz/Poslanci-Narodniho-shromazdeni-1945-1946-t36158#134766Verze : 0
Československá strana lidová:


zemědělský ekonom Štěpán Benda (1911)


zemědělec a kovář Jan Brukner (1891 – 1949)právník Bohumír Bunža (10.2.1908 – 27.11.1990 USA)


generální tajemník strany Vladimír Červenka (24.11.1881 – 16.12.1960)


rolník František Desenský (1913 – 1984)


šéfredaktor týdeníku Obzory Ivo Ducháček (27.2.1913 – 1.3.1988 USA)


Antonín Franek


podnikatel Eduard Fusek (1901 – 1996)František Hála (20.6.1893 – 27.8.1952)


Josef Holcman


Alois Hořínek


Cyril Charvát


Jan Chomutovský (po únoru 1948 vězněn)Václav Chytil (3.11.1907 – 15.9.1980)


Alois Janáček


František Kaďůrek


Jan Kellnerprofesor náboženství Julius Klimek (8.4.1897 – 8.2.1950)


Josef Konvalina


Jan Kopecký (24.4.1896 – 31.7.1974)


Bedřich Kostelka


Josef Limpouch


Jan MoravecJindřich Nermuť (25.2.1917 – 1.3.1990 Tasmánie)


Josef Novák


František Novotný


Vilém Pavlík


Josef Peňáznovinář Alois Petr (26.12.1889 – 14.12.1951)


Josef Plojhar (2.3.1902 – 5.11.1981) – českobudějovický Němec, původní jméno Ployhar, prošel německými školami, vystudoval jako německý bohoslovec, v semináři byl i předsedou spolku německých bohoslovců. Po vysvěcení se přihlásil pro doktorát z teologie na německé univertzitě v Praze. V Buchenwaldu působil jako Blockältester – vedoucí bloku. V Dachau byl na bloku německých kněží, na němž požíval Vatikánem vymožených výhod, zatímco čeští kněží trpěli na jiných blocích bez těchto privilegií. Byl získán jako agent gestapa, po osvobození převzat NKVD, vydírán díky své homosexuální pedofilii.


Josef Polomský


Adolf Procházka (5.8.1900 – 8.5.1970 USA)


Karel Procházka


ředitel Ostravské spořitelny Bohumil Rolek (1903)právník Jaroslav Řehulka (31.12.1886 – 20.1.1961)


Marie Skuhrovcová


Alois Soukup


Jan Sova


Jindřich Synek


Jaroslav Šmehlíkteolog a předseda strany Jan Šrámek (11.8.1870 – 22.4.1956)


František Štambacher


Bohumil Štěpán


Marie Trojanová


Bohumil Váňa


Josef Vičánek


František Víšek


Emil VojanecAlois Vošahlík (19.8.1899 - 8.8.1946)
URL : https://www.valka.cz/Poslanci-Narodniho-shromazdeni-1945-1946-t36158#134767Verze : 0
Československá sociální demokracie:


lékař Jan Bělehrádek (18.12.1896 – 8.5.1980 Velká Británie, 1945 – 46 rektor UK)


Adéla Bělíková


Vilém Bernard (5.5.1912 – 22.5.1992 Velká Británie, 1972 – 89 předseda exilové ČSSD)


Ladislav Cígler


Václav Cipro


Jan ČernoEvžen Erban (18.6.1912 – 26.7.1994, od 28.8.1943 agent gestapa, po válce převzat NKVD)


právník Vojtěch Erban (19.8.1913 – 28.1.1981, za války získán jako agent NKVD)


Zdeněk Fierlinger (11.7.1891 - 2.5.1976)


novinář Vladimír Görner (18.9.1904 – 9.9.1972)


Antonín Gottvald


Jiří Hájek (6.6.1913 – 22.10.1993, tajný člen KSČ pod šifrou E – 21)


František Hatina


Jaroslav Hladký


Karel HlaváčekVáclav Holub (8.8.1909 – 10.5.2004 Velká Británie)


Jaromír Jodas


Oldřich John (20.2.1907 – 2.8.1961)


Anna Jungwirthová


Jaromír Kafka


František Kaplan


Václav KonopaBohuslav Kratochvíl (21.10.1901 – 28.8.1972 Kanada)


Josef Kubát


právník Bohumil Laušman (30.8.1903 – 9.5.1963)


Jaroslav Lindauer


Antonín Machát (5.11.1880 – 26.2.1967)


Karel Maiwald (3.10.1902 – 18.8.1979 Velká Británie)


Václav Majer (22.1.1904 – 26.1.1972 USA)


Stanislav Maleček


Josef Míčka


Pravoslav F. NosekJan Novotný (25.1.1912 – 7.1.1950 Velká Británie)


Jaroslav Pavlán


profesor UK a právník Zdeněk Peška (9.5.1900 – 23.10.1970)


Vladimír Podborský


Vladimíra Přibylová


Pavel SajalMiroslav Sedlák (15.4.1913 – 23.1.1981 Francie)


Ladislav Skaunic


Oldřich Smejkal


Josef Straňák


Antonín TrubeckýFrantišek Tymeš (14.10.1895 – 2.10.1968)


šéfredaktor Práva lidu Jan Vaněk (20.10.1895 – 14.8.1968)


Čeněk Vašek


Leopold VaverkaJosef Veverka (4.2.1903 – 8.10.1971)


František Větr


generální tajemník strany Blažej Vilím (3.2.1909 – 26.9.1976 Velká Británie)
URL : https://www.valka.cz/Poslanci-Narodniho-shromazdeni-1945-1946-t36158#134768Verze : 0
Komunistická strana Slovenska:


Karol Bacílek (2.10.1896 – 19.3.1974, za války agent gestapa)


Jozef Baláž


Štefan Bašťovanský (7.2.1910 – 27.11.1952 zavražděn Stb)


Ludovít Benada (23.8.1899 – 13.6.1973)


Vladimír Clementis (20.9.1902 – 3.12.1952)


František Čáp


Ján ČechMarek Čulen (8.3.1887 – 26.12.1957)


Vojtech Daubner


Jaromír Dolanský (25.2.1895 – 16.7.1973, za války agent gestapa)


Ferdinand Dvorín


Július Ďuriš (9.3.1904 – 18.2.1986, za války agent gestapa)


Michal Falťan


Eduard Friš (1912 – 1978)


Ján Gonda


Albert Robert GottierLadislav Holdoš (14.5.1911 – 9.9.1988)


Ivan Horváth (26.7.1904 – 5.9.1960)


Elena Hroboňová


Františka HrušovskáGustáv Husák (10.1.1913 – 18.11.1991)


Oskár Jeleň


Peter Jilemnický (18.3.1901 – 19.5.1949)


Ondrej Klokoč (17.8.1911 – 26.3.1975)


František Kubač (3.12.1887 – 15.6.1958)


Štefan Kuššík


Jozef LietavecJúlius Maurer (19.6.1896 – 24.5.1961)


Ján Mazúr


Ladislav Novomeský (27.12.1904 – 4.9.1976)


Ján Oliva


Štefan Ondrušek


Tomáš Oravec


Ondrej Pavlík


Ján Púll


Marek SmidaRudolf Strechaj (25.7.1914 – 28.7.1962)


Ján Svítok


Ernest SýkoraViliam Široký (31.5.1902 – 6.10.1971, za války agent gestapa)


Karol Šmidke (21.1.1897 – 15.12.1952 zavražděn Stb)


Jaroslav Šolc


Jozef Šoltész (1.5.1909 – 19.3.1977)


Jozef Trojan (25.3.1906 – 29.12.1953 popraven)


Mária Turková


Ján Ušiak


Martin ValachovičJozef Valo (7.3.1898 – 16.2.1978)


František Zupka (30.6.1901 – 2.6.1976, 1950 - 52 a 1954 – 65 předseda ÚRO)
URL : https://www.valka.cz/Poslanci-Narodniho-shromazdeni-1945-1946-t36158#134771Verze : 0
Demokratická strana:


Ján Beharka


advokát Samuel Belluš (2.10.1916 – 4.7.1998)


Ján Bendík


Pavol Blaho (14.6.1903 – 3.5.1987 USA)


právník Vladimír Brežný (27.8.1905 – 4.8.1978)


kněz Andrej Cvinček (27.11.1880 – 1949)


Dominik Drgoň


Ján FerjakMikuláš Ferjenčík (5.12.1904 – 4.3.1988 Kanada)


národohospodář Kornel Filo (3.3.1901)


podnikatel Rudolf Fraštacký (11.2.1912 – 19.3.1988 Kanada)


Vladimír Haviar


Fedor Hodža (4.11.1912 – 17.9.1968 USA)


Jozef Horváth (14.1.1908 – 27.11.1989 USA)


novinář Karol Hušek (2.6.1891 – 13.2.1972)


Martin Chudý


Matej Josko (19.6.1907 – 11.6.1969 USA)


právník Ján Kempný (19.10.1912 - 1997)


Štefan Kočvara (25.12.1896 – 17.10.1973 USA)


rolník Martin Kulich (13.1.1906 – 2.12.1979, po únoru 1948 kolaboroval s komunisty)


Martin Kvetko (9.9.1912 – 3.6.1995)


Jozef Lettrich (17.6.1905 – 29.11.1968)


Ján Lichner (14.2.1897 – 16.10.1979)


rolník Valentin Matrka


Jozef Mjartan (1900 – 1983)


Michal Múdry – Šebík (1909 – 1978, od 1951 redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa, 1970 – 1974 ředitel její československé sekce v New Yorku)Ivan Pietor (29.7.1904 – 5.8.1977 USA)


Milan Pišút


Pavol Pláňovský (10.11.1912 – 22.2.1984 USA)


Milán Polák (17.8.1897 – 2.8.1951)


Mária Poloncová


Dušan SlávikJozef Styk (19.3.1897 – 8.6.1965)


Jozef Šabršula


evangelický kněz Ludovít Šenšel (13.4.1888 – 22.7.1956)


Ján Ševčík (13.2.1896 – 6.3.1965)


lékař Vavro Šrobár (9.8.1867 – 6.12.1950)


právník Ivan Štefánik (9.9.1889 – 1.2.1979, 1945 – 48 předseda Nejvyššího správního soudu)


Vojtech Török


Ján Ursíny (11.10.1896 – 8.1.1972)


novinář Pavol Viboch (7.4.1906 – 29.5.1981 USA)


Alexander Vido


Jaroslav Vyškovský


Gejza WeissPeter Zaťko (17.10.1903 – 10.1.1978)


právník Michal Zibrín (23.2.1899 – 21.12.1968 USA)


Andrej Žoldoš
URL : https://www.valka.cz/Poslanci-Narodniho-shromazdeni-1945-1946-t36158#134773Verze : 0
Ukrajinská národní rada Prjaševčiny:


Peter Babej


Gabriel Michalič


Ivan Rohál – Ilkiv


Viktor Zevacký


Peter Židovský
URL : https://www.valka.cz/Poslanci-Narodniho-shromazdeni-1945-1946-t36158#134775Verze : 0