Main Menu
User Menu

Požarskij, Dmitrij Michajlovič

Pozharskiy, Dmitriy Mikhaylovich

Дмитрий Михайлович Пожарский

Dmitrij M. Požarskij - ruský národní hrdina a vojevůdce

(1578 – 1642)


Narodil se 1. listopadu 1578 v rodině zchudlé šlechty Starodubských ze Suzdalu. Po otcově smrti roku 1593 odešel do Moskvy, kde sloužil u dvora jako sluha. Boris Godunov ho v roce 1598 povýšil do úřednické funkce a roku 1602 uvedl mezi dvořany.

V roce 1608 byl Vasilijem Šujským pověřen velením oddílů, se kterými porazil polsko-litevská vojska u Kolomny. O rok později vedl úspěšnou obranu města Zarajska proti stoupencům Lžidimitrije II. Po svržení Vasilije Šujského se stal jedním z vůdců zeměbrany a v březnu 1611 zorganizoval v Moskvě povstání proti polským interventům. V boji na Lubljance byl těžce raněn a převezen do Trojicko-sergejevského kláštera a poté do rodného Suzdalu, kde se léčil.

V září 1611 se spojil s vůdcem lidového protipolského povstání Kuzmou Mininem a společně pak na podzim téhož roku zahájili tažení, které skončilo osvobozením Moskvy 26. října (4. listopadu) 1612. Poté stál v čele dočasné zemské vlády až do zvolení nového cara Michaila III. Romanova. Ten ho za to povýšil do bojarského stavu a jmenoval velitelem ruské armády ve válce proti švédsko-polským interventům v letech 1613 – 18. Stal se rovněž architektem tzv. štolbovského míru se Švédy v roce 1617, kterým přinutil Švédy vyklidit Novgorod, kde byl poté mnoho let vojvodou.

V letech 1632 – 34 znovu velel vojskům v rusko-polské válce. Roku 1640 opustil státní služby a vrátil se do Suzdalu, kde 30. dubna 1642 zemřel a byl pochován v městském chrámu. V současném Rusku je Dmitrij Požarskij oslavován jako národní hrdina a 4. listopad, den kdy osvobodil Moskvu, byl vyhlášen za státní svátek.

ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Pozarskij-Dmitrij-Michajlovic-t36059#134219Verze : 1