Main Menu
User Menu

Schlieffen, Alfred von

     
Příjmení:
Surname:
Schlieffen
Jméno:
Given Name:
Alfred von
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred von Schlieffen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál poľný maršal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
gróf
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.02.1833 Berlín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.01.1913 Berlín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník generálneho štábu nemeckej armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_von_Schlieffen
URL : https://www.valka.cz/Schlieffen-Alfred-von-t35864#409633Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Schlieffen
Jméno:
Given Name:
Alfred von
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred von Schlieffen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Univerzita Berlín
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1858-DD.MM.RRRR Válečná škola generálního štábu
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1886 generálmajor
DD.MM.1888 generálporučík
DD.MM.1893 generál jízdy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1890

Řád železné koruny 1. třídy - velkokříž
Order of Iron Crown 1st Class - Grandcross
Orden der Eisernen Krone I. Klasse - Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.1891

Řád Albrechta - velkokříž
Order of Albrecht - Grandcross
Albrecht - Orden - Großkreuz
-

DD.MM.1891

Řád Leopolda 1. třída
Order of Leopold 1st Class
Leopold-Orden I. Klasse
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.1893

Řád zähringenského lva velkokříž
Order of the Zähringen Lion Grand Cross
Orden vom Zähringenen Löwen Grosskreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.1893

Řád Friedricha - velkokříž
Order of Friedrich - Grandcross
Friedrichs -Orden
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.1893

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

DD.MM.1897

Řád Sv. Alexandra Něvského
Order of St. Alexander Nevsky
Орден Святого Александра Невского
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.1897

Civilní záslužný řád bavorské koruny, velkokříž
Order of Civile Merit of Bavarian Crown, Grandcross
Civil-Verdienstorden der Bayerischen Krone, Grosskreuze
-

DD.MM.1897

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.1899

Domácí řád věrnosti velkokříž
Order of Fidelity Grandcross
Hausorden der Treue
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.1903

Řád Ludvíka velkokříž
Order of Ludwig Grandcross
Ludwigsorden Grosskreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.1903

Domácí rytířský řád Sv. Huberta - řetěz
Order of St Hubert - Collar
Hausritterorden vom Heiligen Hubertus - Kette
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.1903

Řád za vojenské zásluhy - velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militärverdienstorden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.RRRR

Pamětní válečná medaile 1870/71
War Commemorative Medal of 1870/71
Kriegsdenkmünze für 1870/71
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 1. třída
Order of Crown 1st Class
Kronenorden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 1. třída s korunou a meči v závěsu
Order of Red Eagle 1st class with Crown and Swords on Ring
Roter Adler Orden 1. Klasse mit Krone und Schwertern am Ring
-

DD.MM.RRRR

Medaile ke 100. narozeninám Viléma I.
Centenary Medal
Zentenarmedaille
-

DD.MM.RRRR

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1870 - 1. třída
Iron Cross 1870 - 1st Class
Eisernes Kreuz 1870 - I Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1870 - 2. třída
Iron Cross 1870 - 2nd Class
Eisernes Kreuz 1870 - II Klasse
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

DD.MM.RRRR

Důstojnické služební vyznamenání
Long service award
Dienstauszeichnung für Offiziere
-

DD.MM.RRRR

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.RRRR

Řád čestného kříže - velkokříž
Order of Honour Cross - Grandcross
Orden des Ehrenkreuzes -
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád routové koruny
Order of Rue Crown
Hausorden der Rautenkrone
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - Velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militär -Verdienstorden - Großkreuz
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokomandér
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcommander
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkomtur
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž - 1. třída
Military Merit Cross - 1st Class
Militär Verdienskreuz
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Domácí Řád Vendické koruny - velkokříž
Order of the Wendish Crown - Grandcross
Hausorden der Wendischen Krone
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 1908 pro cizince - zlatá
Jubilee Medal 1908 for Foreigners - Gold
Jubiläumsmedaille 1908 für Ausländer - Gold
-

DD.MM.RRRR

Řád Osmanie - 1. stupeň
Order of Osmanieh - 1st Grade
Osmanlı Devlet Nişanı - I
-

DD.MM.RRRR

Řád Bílého slona - Rytíř Velkýho kříže (1. třída)
Order of White Elephant - Knight Grand Cross (1st class)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก - มหาวราภรณ์
-

DD.MM.RRRR

Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Order of the Netherlands Lion - Knight Grand Cross
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
-

DD.MM.RRRR

Řád lva a slunce komandér (3. třída)
Order of Lion and Sun Commander (3rd Class)
Nishan-i-Shir u Khurshid
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_von_Schlieffen
URL : https://www.valka.cz/Schlieffen-Alfred-von-t35864#687671Verze : 0
MOD