Main Menu
User Menu
V 5/1931 bolo poľským armádnym predstaviteľom, ktorí prišli dohodnúť kontrakt o nákupe 6 tonových tankov Vickers a ich licenčných výrobných práv predstavený i projekt delostreleckého ťahača Vickers Medium Gun Tractor, ktorý bol postavený na podvozku tohoto tanku. Stroj ich ale nijako zvlášť nezaujal a rozhodli sa, že zadajú vlastný vývoj podobného delostreleckého ťahača.

Po dodávke prvých kusov anglických Vickersov a započatí vývoja poľského tanku 7TP bol zahájený i vývoj vlastného delostreleckého ťahača, ktorého platforma mala byť z 7TP.
Vývoj však pokračoval pomaly a dva prototypy boli postavené až v roku 1933. Jeden označený ako C6P mal hnacie kolesá vzadu, druhý označený ako C6T mal hnacie kolesá vpredu.
V 2.-3./1934 boli vykonávané intenzívne prototypové skúšky. Po skúškach bol typ C6T prebudovaný na štandardný C6P (označovaný i ako C6P/II, neskôr prestavaný a preznačený na C7T/II). Pôvodný C6P bol prebudovaný na C7T/I. Tento stroj niesol evidenčné číslo 8393 a meno "FELEK", ktoré mu dala posádka. Neskôr vznikol i tretí prototyp C7T/III.

12.5.1934 bol C7T schválený k sériovej výrobe. Ťahače mali slúžiť ako k ťahaniu diel veľkých kalibrov, tak i u ženijných jednotiek a v tankových jednotkách (odťahovanie poškodených tankov).
Výroba prvej série mala prebehnúť v závode F1 PLInz.URSUS vo Varšave. V rokoch 1934/35 bola výroba ťahačov finančne krytá, no fabrika v tom čase nebola schopná súbežnej výroby tankov a ťahačov. Prednosť bola daná výrobe ťahačov. Neskôr v rokoch 1937-38 bola továreň schopná produkovať ťahače i tanky súčasne na dvoch linkách.

Produkcia C7P v Ursuse v rokoch 1933-39:
1933- 2 prototypy zmontované hlavne z anglických dodávok súčiastok
1934- 1 prototyp + prebudovanie 2 prototypov
1934-36 - 73 sériových strojov
1937- 46 kusov
1938- ??? ojedinelé stroje
1939- min.29 kusov (13 ks pre tankové jednotky (?), 16 ks s pluhmi pre Ministerstvo komunikácií (?))
Plánované: 1939/40-36 ks 1940/41-36 ks

Celkovo bolo teda vyrobených cca 151 kusov C7P (?).

Hlavným odberateľom ťahačov boli delostrelecké jednotky. V rokoch 1934-37 bolo delostreleckým jednotkám dodaných min. 108 ťahačov.
Pred 2.svetovou vojnou mali poľské sily len jeden pluk ťažkého delostrelectva (1.pluk v Gorze Kalwarii pri Varšave). Jednotka bola vyzbrojená československými mažiarmi vz.1932 ráže 220mm (vyrobené v Škoda Plzeň). V roku 1932 bolo zakúpených 12 ks a v roku 1936 ďalších 15 ks tejto zbrane (zároveň bola zakúpená licencia na výrobu munície). Poliaci vytvorili tri oddiely ťažkého delostrelectva. Každý mal tri batérie po dvoch mažiaroch. Každá batéria mala po 11 ťahačov (6 ks na prevoz mažiarov, 4 ks na prevoz príslušenstva, munície a iného materiálu, 1 kus bol rezervný). Celý oddiel mal mať 33 ks ťahačov, celý pluk 99 ks. Neskôr sa prevádzali skúšky s delami iných ráží, kedy následne vznikla požiadavka na vybavenie ťahačov silnejšími motormi.

Druhým užívateľom ťahačov boli tankové jednotky.

K 15.7.1939 mali v stave 18 ks C7T. 7 ťahačov bolo v Modline, 5 ks v 2.prápore v Žuravici, 4 ks v 3.prápore vo Varšave, 2 ks v Breste. Neskôr, tesne pred vojnou dostal 12.prápor s tankami Renault R-35 4 ks C7T. K prevozu tankov 7TP bol vyvinutý špeciálny príves, ktorý mal ťahať práve ťahač C7P. Skúšky s ťahaním dopadli úspešne a bolo objednaných 7 ks prívesov, ktoré boli dodané v lete 1939, a ktoré boli neskôr skutočne použité pri evakuácii tankov 2.práporu. Zachovali sa záznamy o ďalšej objednávke na 26 ks prívesov, no o ich výrobe nie sú žiadne informácie.
V rokoch 1939/40 malo byť celkovo dodaných pre tankové jednotky 32 ks ťahačov (je možné, že ešte niektoré kusy boli dodané pred evakuáciou továrne, napr.pre tankové roty vybavené anglickými Vickersami).

Ďalším užívateľom malo byť Ministerstvo komunikácií, ktoré malo vytvoriť špeciálne jednotky, ktoré by sa presúvali po železničných tratiach na špeciálnych drezínach poháňaných samotnými ťahačmi a mali slúžiť na odstraňovanie poškodených vlakových súprav v čase vojny (po leteckom, či inom napadnutí vlaku). Konštrukčne sa jednalo o obdobný projekt, aký bol vypracovaný pre francúzske Renault R 35 a poľské TK-3/TKS, ktoré sa takto dokázali presúvať po železničných koľajách. Železničný podvozok pre 7 TP/C7P narvhol ing. M.Bekker a bol dokončený v roku 1936. Skúšky prototypu prebehli úspešne. Pri ťahaní vagónov do hmotnosti 60 ton bola dosiahnutá maximálna rýchlosť až 60 km/hod. Bolo objednaných 10 ks tohoto podvozku, no informácie o ich výrobe chýbajú.
Plánované bolo vybavenie jednotiek 52 ťahačmi do roku 1940. Celkovo však malo Ministerstvo komunikácií do 30.8.1939 dostať 16 ks ťahačov s pluhmi.

Jednotlivé stroje mali dostať ženijné (plánované dve série tesne pred napadnutím Poľska - reálne však bolo vyrobených len niekoľko kusov) a ďalšie jednotky. Nektoré stroje sa v čase vypuknutia vojny nachádzali nepridelené v skladoch.

Väčšina strojov bola zničená pri bojových akciách, no niektoré boli po skončení bojov využité k odstraňovaniu zničenej bojovej techniky nemeckými jednotkami. Známe je i použitie strojov s namontovanými snežnými pluhmi pri odstraňovaní snehu v zime 1939/40.

hmotnosť 8,5t
posádka 6-7 osôb
dĺžka 4600 mm
šírka 2400 mm
výška 2400 mm
motor dielsel Saurer CBLDb(PZInz.235) (115k/1800ot/min)
max.rýchlosť 25 km/hod
dojazd okolo 150 km
zásoba paliva 160 l
spotreba paliva 96-120 l/100km
prekážky:
stúpanie - 36°, priekopa - 180 cm, brod - 100 cm
nosnosť v ťahu 5 ton

Janusz Magnuski - Militaria špeciál Czolg lekki 7TP Vol 1. No.5, ISSN: 1231-692X
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 5, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2004, ISBN 80-86158-32-2
Svatopluk Spurný - Polský tank 7TP, HaPM č.10/2001, ISSN: 1210-1427

POL - C7P - C6T

C6T
POL - C7P - C6T

C6T
URL : https://www.valka.cz/POL-C7P-t35810#132754Verze : 3
MOD
...
POL - C7P - C7T/I(exC6P)

C7T/I(exC6P)
POL - C7P - pravdepod. prototyp C7T/II

pravdepod. prototyp C7T/II
URL : https://www.valka.cz/POL-C7P-t35810#132755Verze : 0
MOD
www.ebay.de
POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


POL - C7P -


URL : https://www.valka.cz/POL-C7P-t35810#132759Verze : 1
MOD