Main Menu
User Menu
Reklama
Spartakus
(?? př.n.l - 71 př.n.l.)


- vůdce povstání otroků 73-71 př.n.l.


(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Spartakus-t35731#132367Verze : 0
Spartakus bol kedysi vojakom rímskej armády, ale po dezertovaní (prípadnom padnutí do zajatia) sa dostal opäť do rúk Rimanom, ktorí ho odsúdili a tak stratil slobodu. V kasárňach gladiátorov pôsobil ako učiteľ šermu. Svojich bojujúcich druhov presvedčil, aby sa nevzdávali a bojovali za svoju slobodu. Roku 73 p. n. l. gladiátori povstali v kasárňach v Kapui patriace Lentulovi Batiatovi a asi sedemdesiatim sa podarilo utiecť. Získali voz so zbraňami a ukryli sa na Vezuve. Po boji s Rimanmi sa im podarilo dostať ďalšie zbrane. Z Ríma vyslali 3000 vojakov na čele s Gaiom Claudiusom Glaberom, ktorý zablokoval cestu a dúfal, že po nejakom čase budú musieť opustiť miesto. No Spartakusovým prívržencom sa podarilo dostať Rimanom za chrbát a poraziť ich. Víťazstvá a úspechy Spartakovho povstania sa šírili a zo vzbúrencov sa razom stala niekoľko tisícová armáda. Spartakus ich rozdelil do oddielov, každý oddiel mal veliteľa a tak sa stala ich sila oveľa účinnejšou.


Prišla jar roku 72 p. n. l. a Spartakusove povstanie vyrazilo na sever. Niektorí sa cestou od neho odlúčili, ale Spartakus rýchlo postupoval. V Mutine, dnešnej Modene sa ale stretol s miestodržiteľom Predalpskej Galie s armádou 10 000 mužov. Po ťažkom boji sa Spartakusovi podarilo zvíťaziť a cesta k Alpám bola otvorená.


Zrazu sa ale stala najneočakávanejšia vec, ktorú by nikto nepredpokladal. Spartakus sa rozhodol otočiť celé vojsko a ísť späť na juh. V Ríme sa začala panika. Dvoch konzulov velenia zbavil senát moci a zveril ju do rúk Marcovi Liciniovi Crassovi. Jeho príjmi boli natoľko veľké, že si mohol dovoliť najať šesť žoldnierskych légií. Spartakus sa ale Rímu veľkým oblúkom vyhol a išiel popri pobreží. Keď prišli na juh, dohodli sa s pirátmi aby ich previezli na Sicíliu, ale piráti ich oklamali. Povstalci ostali na brutijskom poloostrove. Crassus prikázal svojím vojakom aby okolo nich vykopali hlbokú priekopu od mora po more dlhú 50 kilometrov a tak odrezať chcel povstalcov. Spartakovi sa ale podarilo priekopu zasypať a s tretinou vojska ujsť. Nuž ale pre vnútorné nezhody sa rozdelili. Skupinky sa podarilo obávanému Crassusovi zlikvidovať a v osudnej bitke na jar roku 71 p. n. l. v Apúlii padli poslední povstalci. Padol v nej aj Spartakus a ďalších 60 000 gladiátorov bojovalo až do konca. Ranených a zajatých dal Crassus pribiť na kríž. 6 000 takých krížov lemovalo cestu z Kapuy do Ríma.


Použitá literatúra: Vojtech Zamarovský: Dejiny písané Rímom.
URL : https://www.valka.cz/Spartakus-t35731#155898Verze : 0
Diskuse
Příspěvek bohužel kopíruje většinu mýtů které o Spartakovi dodnes panují. Už volba zdroje - Zamarovského Dějiny psané Římem jsou sice obecně vcelku pěkná knížka pro základní přehled o starém Římu, ale je trochu zatížená komunistickou ideologií, a to se projevuje nejvíc v pasážích jako je Spartakovo povstání.


Chystám na toto téma vlastní příspěvek, ale zatím se k tomu nemůžu dostat. Tak jenom upozorním na tu základní nesrovnalost - to že Spartakovým cílem bylo dostat se "domů" je idealistický nesmysl (a z příspěvku jsem to odstranil). Kde to je "doma" pro bandu povstalců, z nichž každý pochází odjinud? Navíc se ignoruje, že velkou část Spartakových sil tvořili povstalci z Itálie, kteří mnohdy ani nebyli otroky. A co je za Alpami, přívětivá Galie s hromadou nadšených Galů vítajících římské povstalce chlebem a solí? Na cestu přes Alpy se odpojila jenom část Spartakových mužů, a asi není překvapením, že to byli povstalci galského původu.
URL : https://www.valka.cz/Spartakus-t35731#156034Verze : 0