Main Menu
User Menu

Pernický, Rudolf

Generálmajor vo výslužbe Ing. Rudolf Pernický


nar.: 1.7.1915, Krhová
zomr.: 21.12.2005, PrahaRudolf Pernický sa narodil 1. júla 1915 v Krhovej. Otec bol učitelom, matka nebola zamestnaná a venovala sa spravovaniu domácnosti. Rudolf mal brata a 2 sestry. Po štyroch ročníkoch obecnej školy bol v roku 1926 prijatý na reálne gymnázium v okresnom Valašskom Meziříčí.


Pernického otec chcel aby sa Rudolf stal učitelom, on však v roku 1934, po maturite, dobrovolne vstúpil do armády. Bol pridelený do Olomouca ku delostreleckému pluku 107 a zároveň navštevoval školu na dôstojníkov delostrelectva v zálohe. Po jej ukončení slúžil od marca 1935 u delostreleckého pluku 108. Od septembra 1937 do augusta 1938 navštevoval Vojenskú akadémiu v Hranicích, ktorú absolvoval s hodnosťou poručík delostrelectva. Naďalej slúžil u pluku 108 až do júna 1939.


Dňa 26.6.1939 prebehol do Polska a koncom júla sa na lodi Chrobry preplavil do Francúzska. Keďže čs. vojakom nebolo povolené vstúpiť do francúzskej armády, prihlasovali sa teda do Cudzineckej légie. Do jej radov vstúpil 15.8.1939 aj Pernický a v hodnosti sergeant nastúpil službu v Tunise. Po mesiaci služby v légii mu bolo kvôli vypuknutiu vojny, dovolené opustiť légiu a vstúpiť do novovznikajúcej čs. jednotky.


26.9.1939 bol prezentovaný v Agde a bol pridelený ku pešiemu pluku 2. Od januára 1940 slúžil v 3.delostreleckej batérii, do bojov však nestihol zasiahnuť. Na prelome júna a júla odišiel z Francúzska a v Gibraltare sa nalodil na Viceroy od India, s ktorou sa preplavil do Británie. V Británii nastúpil službu u 1.batérie delostreleckého pluku 1.


Na nadporučíka delostrelectva bol povýšený 28.10.1940. Popri službe u delostrelectva sa zaujímal o možnosti sabotážnych akcií v tyle nepriatela. Tiež sa zapájal do prípravy operácií ako inštruktor. Od roku 1942 absolvoval špeciálny výcvik - sabotážne kurzy a paravýsadkový výcvik.


V septembri 1944 bol vybraný do výsadku TUNGSTEN spolu s Leopoldom Musilom. Úlohou výsadku bolo vytvoriť vhodné podmienky na prepravu predstavitelov domáceho odboja do Británie; zabezpečiť plochy pre letecké zásobovanie a podporiť koordináciu odboja s výsadkármi z Británie. Pernický s Musilom mali tiež dopraviť náhradné rádiotechnické pomôcky, konkrétne kryštály pre rádiostanicu Zdenka. Obaja sa koncom septembra presunuli z Británie do talianskeho Bari. Skupina odletela do Protektorátu 7.10.1944 (spolu s výsadkom Platinum), avšak kvôli hmle nad cielovou oblasťou musela byť operácia zrušená, respektíve odložená. Opätovný pokus o vysadenie sa udial až 21.12.1944 (spolu s výsadkom Embassy). Avšak namiesto pri Hlinsku bola skupina vysadená pri obci Libenice, takže Musil s Pernickým sa museli presunúť 100 km peši. Na miesto plánovaného vysadenia dorazili až 29.decembra.


Skupina Tungsten v nasledovných mesiacoch operovala z okolia Nového Mesta a Radešínskej Svratky. 16.januára 1945 skupina zabezpečovala pristátie výsadku Platinum-Pewter pri obci Rokytno a o týždeň pristátie rádiotelegrafistu Pavla Hromka. Zabezpečiť prevoz odbojových predstavitelov sa nepodarilo, avšak skupine sa darilo aj naďalej zabezpečovať spojenie s Britániou a sprostredkovávať zásobovanie lietadlami. Na konci vojny zastával Pernický funkciu velitela okresu Nové Mesto, čo obnášalo organizovanie odbojových skupín, znemožňovanie ústupu a obranného boja Nemcov.


17.mája 1945 bol pridelený na 2.oddelenie hlavného štábu MNO. V auguste bol povýšený na majora delostrelectva. V júni 1948 absolvoval VŠV a od júla bol pridelený ku 14.divízii.


Začiatkom roka 1949 bol zatknutý a 3.marca odsúdený na 20 rokov väzenia. Trest si Pernický odpykával prevážne v uránových baniach až do 9.5.1960, keď bol po 11tich rokoch prepustený na amnestiu. Následne pracoval ako robotník.
Dňa 12.10.1990 bol Pernický rehabilitovaný a povýšený na generálmajora vo výslužbe. V roku 1990 je tiež menovaný predsedom Konfederácie politických väzňov, pričom predsedníctvo zastával do roku 1992.


V roku 1993 mu bol udelený Rad M.R.Štefánika. Na jeseň 2005 mu boli kvôli cukrovke amputované obe nohy. Dňa 25.októbra 2005 mu bol slávnsotne udelený Řád bílého lva I.třídy.


Žial, krátko po udelení vyznamenania, 21.decembra 2005, Rudolf Pernický zomrel v Pražskej nemocnici. Stalo sa tak presne v deň 61. výročia jeho zoskoku nad Protektorátom. Aj napriek pošpineniu jeho osoby komunistickým režimom, Rudolf Pernický nikdy dátum 21.12.1944 neolutoval...
Udelené vyznamenania:Čs. válečný kříž 1939 (2 krát)
Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelom
Medaile Za zásluhy I.tr.
Čs. pamätní medaile so štítkom F-VB
Rad M.R.Štefánika III.triedy
Řád Bíleho lva I.tr.


Zdroje: Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
http://www.lib.cas.cz/parasut/pernicky.htm
www.zdarskevrchy.cz
http://www.radio.cz/cz/clanek/72225
zpravy.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/Pernicky-Rudolf-t35726#209480Verze : 0
Generálmajor ve výslužbě Rudolf Pernický


* 1.7.1915
21.12.2005Dnes, 28. října 2005, byl generálmajorovi ve výslužbě Rudolfu Pernickému za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost propůjčen Řád bílého lva I. třídy.

ČT1, 28. 10. 2005, 19:58, Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky
URL : https://www.valka.cz/Pernicky-Rudolf-t35726#132354Verze : 0
MOD