Frick, Wilhelm

     
Příjmení:
Surname:
Frick Frick
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Wilhelm
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Frick
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr. Dr. iur.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.03.1877 Alsenz /
12.03.1877 Alsenz /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.10.1946 Norimberk /
16.10.1946 Nuremberg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- Říšský ministr vnitra /1933-1943/
- Říšský protektor v Čechách a na Moravě
- Reich Minister of the Interior /1933-1943/
- Reich Protector of Bohemia and Moravia
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- uznán vinným z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, popraven - found guilty of war crimes and crimes against humanity, executed
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Frick
URL : https://www.valka.cz/Frick-Wilhelm-t35724#542813 Verze : 0
Wilhelm Frick se narodil 12. března 1877 ve falckém Alsenzu v rodině učitele Wilhelma Fricka jeho ženy Henrietty, rozené Schmidtové. Vysokoškolské právnické vzdělání získal na univerzitách v Mnichově, Göttingenu, Berlíně a Heidelberku, promoval v roce 1901. Po dvou letech složil státní zkoušku a byl přijat do bavorské státní služby. Od roku 1917 byl vládním asesorem při policejním ředitelství v Mnichově a po dvou letech převzal řízení mnichovské Politické policie. Ve své funkci pomáhal členům freikorpsů v případě problémů se zákonem a navíc byl v kontaktu s Adolfem Hitlerem. V únoru 1923 se stal šéfem mnichovské kriminální policie, avšak v roce 1924 byl kvůli účasti na Hitlerově pokusu o puč odsouzen k patnácti měsícům pevnostního vězení, později byl navíc propuštěn od policie a zbaven statusu úředníka. Trest mu byl ovšem zmírněn na podmínečný a status vrácen.


Ve stejném roce byl zvolen do Říšské rady za Německou lidovou stranu svobodnou, jež byla náhradní stranou za zakázanou NSDAP. Když byl zákaz zrušen, stal se jejím poslancem a od roku 1928 i předsedou poslaneckého klubu. Zároveň byl úředníkem Vrchního pojišťovacího úřadu v Mnichově. V roce 1930 byl jmenován durynským ministrem vnitra a osvěty a začal s čistkami v zemské policie - republikánské úředníky nahrazovali nacisté. Avšak již v dubnu následujícího roku mu byla vyslovena nedůvěra a Frick odstoupil. Působil poté opět jako poslanec a úředník v pojišťovacím úřadě.


Po nacistickém nástupu k moci byl jmenován říšským ministrem vnitra. Z titulu té funkce měl výrazný podíl na demontáži právního státu a budování nacistické diktatury, především v oblasti státní správy a příslušného zákonodárství. Jmenujme například likvidaci samostatnosti spolkových zemí, zákon, na jehož základě se Hitler mohl stát nejvyšším soudcem, což bylo použito během noci dlouhých nožů či zbavení Židů občanství - stali se pouhými státními příslušníky s nižším právním statusem.


V té době se nacházel na vrcholu své moci a vlivu. V roce 1936 byl totiž Heinrich Himmler jmenován šéfem německé policie. Tato funkce sice formálně spadala pod ministerstvo vnitra, avšak tento vztah byl stále více pouhou formalitou. Slabou náplatí bylo jmenování generálním zmocněncem pro říšskou správu - v této funkci měl připravit německou veřejnou správu na válečné podmínky. Ministrem vnitra byl až do roku 1943, kdy ho v této funkci nahradil právě Heinrich Himmler. Frick se stal říšským ministrem bez portfeje a říšským protektorem pro Čechy a Moravu. I v této funkci představoval ovšem spíše reprezentativní figuru ve stínu faktické moci vyššího velitele SS a státního ministra K. H. Franka.


V roce 1946 byl v Mnichově odsouzen k trestu smrti a 16. října popraven.
Zdroje:
www.dhm.de
URL : https://www.valka.cz/Frick-Wilhelm-t35724#368380 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více