Main Menu
User Menu

Těžký tankový oddíl SS 501 [1944-1945]

501st SS Heavy Tank Battalion

schwere SS-Panzer-Abteilung 501

     
Název:
Name:
Těžký tankový oddíl SS 501
Originální název:
Original Name:
schwere SS-Panzer-Abteilung 501
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Těžký tankový oddíl SS 101
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.09.1944-08.05.1945 Zvláštní jednotky říšského vedení SS
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
22.09.1944-20.03.1945 Westernhagen, Heinz von (SS Obersturmbannführer)
20.03.1945-08.05.1945 Kling, Heinrich (SS Sturmbannführer)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

22.09.1944-08.05.1945 Štábní rota
22.09.1944-08.05.1945 1. těžká tanková rota
22.09.1944-08.05.1945 2. těžká tanková rota
22.09.1944-08.05.1945 3. těžká tanková rota
22.09.1944-08.05.1945 4. rota
22.09.1944-08.05.1945 Zásobovací rota
22.09.1944-08.05.1945 Dílenská rota
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
vyzbrojen tanky Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger a Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Elfter Band: Die Landstreitkräfte 501—630, Biblio Verlag, Osnabrück, 1975
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://www.axishistory.com/index.php?id=2024
URL : https://www.valka.cz/Tezky-tankovy-oddil-SS-501-1944-1945-t35713#402210Verze : 0
MOD
Na podzim 1944 došlo současně s přejmenováním tělesa i k obnově techniky a doplnění mužstva. Oddíl se přeskupil v oblasti mezi Bielefeldem a Sennelagerem. V polovině října dorazili první nové tanky Tiger II a v listopadu se z léčení vrátil velitel oddílu obersturmbannführer SS Heinz von Westernhagen. Na počátku prosince byl oddíl připraven k dalšímu nasazení. Každá ze tří tankových rot měla 14 tanků (4 tanky v každé ze tří čet, tank velitele a tank velitele štábního družstva). Zbylé tři tanky byly rozděleny mezi velitele oddílu, jeho pobočníka (untersturmführer SS Eduard Kalinowsky) a spojovacího důstojníka (obersturmführer SS Dollinger).


Velitelem 1. roty byl obersturmführer SS Jürgen Wessel. Jeho velitel čet byli untersturmführer SS Rolf Henniges, untersturmführer SS Heinz Buchner a oberscharführer SS Jürgen Brandt. Druhé rotě velel hauptsturmführer SS Rolf Möbius. Četám druhé roty pak veleli untersturmführer SS Georg Hantusch, untersturmführer SS Walter Hahn a hauptscharführer SS Georg Lötzsch. Hauptsturmführer SS Heinz Birnschein vedl třetí rotu. V čele jeho čet stáli Thomas Amselgruber, untersturmführer SS Winfried Lukasius a hauptscharführer SS Rolf von Westernhagen. Nejednalo se o shodu jmen. Rolf byl bratrem velitele oddílu.


Čtvrté rotě velel hauptsturmführer SS Wilhelm Spitz. Rota se skládala z obrněné průzkumné čety, ženijní čety, dvou protiletadlových čet (každá o čtyřech samohybných dělech). Velitelem štábní a zásobovací roty byl obersturmführer SS Paul Vogt. Rotě byla podřízena zdravotnická četa. Rota mimo jiné zabezpečovala zásobování palivem a municí. Dílenská rota v čele s obersturmführerem SS Gottfriedem Kleinem zajišťovala opravy strojů.
Zdroj:
https://www.ss501panzer.com
URL : https://www.valka.cz/Tezky-tankovy-oddil-SS-501-1944-1945-t35713#402229Verze : 0
MOD
červenec 1943
I.SS-Panzerkorps zformován v Berlíně - 3 roty SS Panzer Regiment 1 zformovány v Sennelageru - budoucí jádro Abteilungu.

srpen 1943
Přesun do Verony, Itáie

říjen 1943
22.října byl zformován v Mailly le Camp ve Francii Schwere SS-Panzer Abteilung 101. Síla jednotky: 27 Tigerů

listopad 1943
1. a 2. rota (kompanie) přidělena k 1.SS Panzer Division Leibstandarte Adolf Hitler u které setrvala až do dubna 1944; 3.rota a štáb zústaly v Mailly le Camp?

duben 1944
Zbytek jednotky přidělen rovněžk LSSAH až do září; bojová síla: cca 42 tanků

červen 1944: těžké boje v Normandii


6.června: Spojenecká invaze v Normandii; jednotka v plné bojové síle s 37 bojeschopnými Tigery I. a 8 v opravě .
7.června: jednotky nařízen přesun k Bretteville-sur-Odon
8.června: Spojenecký letecký útok poškodil několik Tigerů; jednotka je stále 250km od bojové oblasti.
12.června: jednotka oslabená leteckými útoky a mechanickými poruchami dorazila do bojové oblasti, Villers-Bocage. Zahajuje boje společně s 12.SS Panzer Division Hitlerjugend a armádní divizí Panzer Lehr a 21.tankovou divizí.
13.června: 4 tanky Tiger a PzKpfw IV pod velením tankového esa Michaela Wittmana, odrazily celou britskou 7.tankovou divizi. Wittman povýšen do hodnosti Hauptsturmführer a za svou činnost obdržel Meče k Rytířskému kříži. Wittman odcestoval do Berghofu, aby z rukou Vůdce osobně převzal toto vyznamenání.
16.června: jednotka ztratila 38 mužů
26.června: boje o Grainville
29.června: boj o kótu 112 (Hill 112)

červenec 1944: 1.rota přesunuta to Paderbornu, aby převzala první tanky Tiger II.
3.července: bojová síla: 11 Tiger I. a 19 v krátkodobé opravě
10.července: Michael Wittman se stal velitelem jednotky
17.července: odpočibnek&doplnění v Granville; bojová síla: 17 provozuschopných Tiger I
25.července: dočasně přiřazena k Kampfgruppe Wünsche


srpen 1944: 1.rota obdržela 14 tanků Tiger II


6.srpna: jednotka na pozicích u Grimboq Halte
8.srpna: Tankové eso Michael Wittman zabit u Gaumesnil poblíž Caen. Jeho konečné skóre: 138 tanků, 132 děl.
14.sprna: bojová síla: 6 tanů Tiger I, Falaise
20.srpna: obklíčení ve Falaiské kapse, únik z obklíčení
23.srpna: 1.rota provedla společně s 18.Luftwaffe Field Division protiútok u Guitrancourtu

září 1944: 2. a 3.rota vyzbrojena 37 tanky Tiger II ve SS-PAnzer Ersatz Abteilung u Augustdorfu. Abteilung je přejmenován na 501


prosinec 1944: ofenzíva v Ardenách; jednotka obdržela 30 Královských tigrů
16.prosince: battalion zahájil ofenzívu jako součást Kampfgruppe Pieper náležející k I.SS-Panzerkorps 6.SS tankové armády; část jednotky však mohla operovat nezávisle.
19.prosince: dosažena oblast Stoumontu, Belgie
20.prosince: jednotka obklíčena
24.prosince: posádky opustily své tanky a zahájily pěší ústup do Německa
27.prosince: jednotka s několika zbývajícími tanky přeložena do Oerlinghausenu?

leden 1945: odpočinek a doplnění v oblasti Kolína - obdržela 45 nových Královských Tygrů

únor 1945
15.února: převelena do Gyö v Maďarsku; bojová síla: 19 Tygrů II.
25.února: težké boje o předmostí na Hronu: počet tanků: 4

březen - květen 1945: jednotka se rozpadla, její tanky byly zničeny nebo opuštěny během chaotického ústupu do Rakouska.
URL : https://www.valka.cz/Tezky-tankovy-oddil-SS-501-1944-1945-t35713#4216Verze : 0
MOD