Nivelle, Robert

     
Příjmení:
Surname:
Nivelle Nivelle
Jméno:
Given Name:
Robert Georges Robert Georges
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Georges Nivelle
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divizní generál Divisional General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.10.1856 Tulle, Corrèze /
15.10.1856 Tulle, Corrèze /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.03.1924 Paříž /
22.03.1924 Paris /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel francouzských sil na západní frontě, v Severní Africe
- velitel 2. armády
- velitel III. armádního sboru
- commander of french forces on western front, in North Africa
- commander of 2nd Army
- commander of III Corps
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- traduje se o něm, že plýtval životy svých vojáků v marnotratných protiútocích během bitvy o Verdun
- jeho motto bylo: "dělostřelectvo dobývá; pěchota okupuje"
- velel neúspěšné Nivellově ofenzívě, která znamenala v součtu dvojnásobné ztráty oproti protivníkovi a velení bylo předáno Pétainovi
- he is considered to have squandered the lives of his soldiers in wasteful counter-attacks during the Battle of Verdun
- his slogan was: "the artillery conquers; the infantry occupies"
- commanded unsuccessful Nivelle ofensive, with result of two times casualities against enemy and was replaced by Pétain
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Nivelle
URL : https://www.valka.cz/Nivelle-Robert-t356#636522 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Nivelle Nivelle
Jméno:
Given Name:
Robert Georges Robert Georges
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Georges Nivelle
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1878 École Polytechnique
DD.MM.RRRR-DD.MM.1878 École Polytechnique
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1878 poručík
DD.MM.1880 nadporučík
DD.MM.1889 kapitán
DD.MM.1901 major
DD.09.1908 podplukovník
DD.12.1913 plukovník
DD.10.1914 brigádní generál
DD.12.1915 divizní generál
DD.MM.1878 2nd Lieutenant
DD.MM.1880 Lieutenant
DD.MM.1889 Captain
DD.MM.1901 Major
DD.09.1908 Lieutenant Colonel
DD.12.1913 Colonel
DD.10.1914 Brigadier General
DD.12.1915 Divisional General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Nivelle
URL : https://www.valka.cz/Nivelle-Robert-t356#740096 Verze : 0
Generál Robert Nivelle
(15.10. 1856 - 22.3. 1924)


Robert Nivelle se narodil 15.10.1856 v městečku Tulle ve Francii.
V srpnu 1914 (tedy době vypuknutí WW1) sloužil ve francouzké armádě v hodnosti Plukovník a byl velitel dělostřelecké divize. V roku 1915 bojoval se svou divizi ve Verdunském sektoru fronty a taky jako zástupce Generála Pétaina, velitele Verdunského sektoru. Svoji reputaci si vysloužil, když v roce 1916 v tomtéž sektoru západní fronty velel jednotkám, které znovu obsadili Douamont a jiné pevnosti v okolí města Verdun. Robert Nivelle vzpracoval strategii "pohyblivé palebné přehrady", kterou chtěl prolomit patovou situaci. Tato strategie se zalíbila Aristidovi Briandovi--ministerskému předsedovi francouzké vlády za Socialistickou stranu. V prosinci 1916 Nivelle nahradil ve funci náčelníka generálniho štábu francouzke armády Josepha Joffreho. V dubnu 1917 začala na západní frontě v sektoru Aisne Nivelleová ofenziva, která jen za první den skončila katastrofou. Nivelle vojákům slíbil, že když se ofenziva nezdaří do 48 hodin, bude pozastavena na neurčito. Tento slib však nesplnil a s ofenzivou pokračoval, až dokud se vojáci nevzbouřili. Nivelle dal výpověď a v květnu 1917 byl ve své funkci nahrazen Henrim-Phillipem Pétainem, hrdinou od Verdunu a pozdějším prezidentem. Nivelle zbytek svoji vojenské kariéry strávil v severní Africe.
Zemřel 22. března 1924.
URL : https://www.valka.cz/Nivelle-Robert-t356#1949 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více