Main Menu
User Menu

12. vrtulníkový pluk [1962-1969]

12th Helicopter Regiment

     
Název:
Name:
12. vrtulníkový pluk
Originální název:
Original Name:
12. vrtulníkový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1962
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1962-01.09.1964 10. letecká armáda
01.09.1964-01.09.1969 46. dopravní výsadková letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1962-15.10.1968 Olomouc, letiště /
15.10.1968-01.09.1969 Prostějov, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1962-DD.MM.RRRR Slapnička, Václav (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Kopec, Milan (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1962-01.09.1963 18. rota pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-01.09.1969 18. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
01.09.1962
Poznámka:
Note:
01.09.1962-15.10.1968 VÚ 8197 Olomouc
15.10.1968-01.09.1969 VÚ 8197 Prostějov
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (12. vrtulníkový pluk),
URL : https://www.valka.cz/12-vrtulnikovy-pluk-1962-1969-t35499#422481Verze : 1
MOD
V počátcích měl pluk 2 letky vrtulníků Mi-4,
v r. 1963 už 3 letky (36 vrtulníků Mi-4).


Velitelé pluku:
1. pplk. Václav Slapnička
2. pplk. Miroslav Dvořáček ?
3. pplk. Milan Kopec


Letkám veleli:
npor. Antonín Šedek
mjr. Miroslav Bartoš
kpt. František Kozár.


Hlavní výzbroj pluku:
Mi-1 (?-1969)
Mi-4 (1962-1969)
Mi-8 (? -1969)


V srpnu 1968 - v důsledku obsazení letiště "Vstupci", byl pluk přemístěn na plochu letiště Stichovice
K 31.8.1969 - 12. vrp zrušen.
(Vrtulníky 3 letek - Mi-8, Mi-4 a Mi-1, přešly do Prostějova, kde vytvořily odloučenou část 1. dopravně výsadkového leteckého pluku VÚ 2073/A v Mošnově.
(V r.1974 z podstaty této jednotky vznikl 51.vrp ).
URL : https://www.valka.cz/12-vrtulnikovy-pluk-1962-1969-t35499#192641Verze : 0
.
12. vrtulníkový pluk [1962-1969] - Roj mjr. Jána Lešaniče - 1966 ( 1. letka mjr. Dalibora Hanuše )

Roj mjr. Jána Lešaniče - 1966 ( 1. letka mjr. Dalibora Hanuše )
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/12-vrtulnikovy-pluk-1962-1969-t35499#577258Verze : 1
Diskuse
Připomínky:
pplk. Dvořáček byl náčelník štábu, nebyl nikdy velitelem pluku. Po vytvoření 46.dvld Olomouc odešel na divizi do funkce NŠ divize. NŠ 12.vrp převzal pplk. Ing. Rozsíval.
Velitele 1. letky vykonával po odchodu kpt. Antonína Šedka na štáb pluku kapitán Dalibor Hanuš.
pplk. Kopec vystřídal po srpnu 68 velitele 12. vrp pplk. Ing. Václava Slapničku. V podstatě byl u likvidace - zrušení 12.vrp.
Velitelem odloučené části 1.dvlp v Prostějově byl pplk.Ing. Karel Vejs.
URL : https://www.valka.cz/12-vrtulnikovy-pluk-1962-1969-t35499#486974Verze : 2
.
URL : https://www.valka.cz/12-vrtulnikovy-pluk-1962-1969-t35499#612981Verze : 0