Main Menu
User Menu

10. protiradiotechnický letecký oddíl [1965-1969]

10th Electronic Warfare Air Division

     
Název:
Name:
10. protiradiotechnický letecký oddíl
Originální název:
Original Name:
10. protiradiotechnický letecký oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1965
Předchůdce:
Predecessor:
3. radiotechnická letka, 25. bombardovací letecký pluk
Letka radiotechnického průzkumu
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
5. letka radiotechnického průzkumu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1965-01.09.1969 10. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.1965-01.09.1969 Přerov, letiště

Velitel:
Commander:
01.07.1965-01.09.1969 Svoboda, Milan (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1965-01.09.1969 2. letka vzdušného radiotechnického průzkumu

Ručně vyplněné položky:
01.07.1965-01.09.1969 1.letka (protiradiotechnická)
01.09.1965-01.09.1969 radiotechnické středisko
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
01.07.1965-01.09.1969 VÚ 6200 Přerov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (10. protiradiotechnický letecký oddíl), Rampula, Oldřich (podplukovník v.v., PhDr): "Letka RTP NETOPÝR"; (Materiály 1. sletu letky RTP "Netopýr", Pardubice 24.04.1993)
URL : https://www.valka.cz/10-protiradiotechnicky-letecky-oddil-1965-1969-t35476#130631Verze : 0
10. protiradiotechnický letecký oddíl (10. prtlo)

Zřízení: 01.07.1965 z podstaty zrušené 3. radiotechnické letky od 25. bombardovacího leteckého pluku

Počátky existence sahají do r. 1958, když 11. srpna 1958 (oficiálně k 01.09.1958) při velitelství 46. bold vznikla
(46.) letka radiotechnického průzkumu
Jejím úkolem byla činnnost, označovaná "REB" (radioelektronický boj).
Do historie vstoupila s neoficiálním názvem "letka RTP NETOPÝR".

Po zrušení 25. bolp v květnu 1965 byla zbývající letecká technika (Il-28) vč. personálu na letišti v Přerově využita k výstavbě vyšší speciální průzkumné jednotky k provádění radiotechnického průzkumu a REB.

01.07.1965 - zřízen 10. protiradiotechnický letecký oddíl VÚ 6200
byl dislokovan na : Přerov, letiště a Přerov, Želatovické kasárny

01.09.1965 - včleněna letka radiotechnického průzkumu ("NETOPÝR" ), od 47. průzkumného leteckého pluku

Funkcionáři útvaru:
Velitel : pplk. Ing. Milan Svoboda
Zástupce velitele (ZV) : pplk. Jan Brůha;
Zást. velitelepro věci politické (ZVP ): mjr. Jan Sychra ; mjr. Karel Novotný;
Inspektor techniky pilotáže (ITP) : pplk. František Kokš;
Náčelník štábu (NŠ) : mjr. Antonín Suchý;
Letovod : mjr. Luboš Franc ;
Náčelnik spojení / radiotelegrafistů (RTG) : mjr. Otto Verbich ;
Náčelník radiotechnického průzkumu (RTP) : mjr. Jan Michna ;
Důstojník pro radiotechniký boj (RTR/REB) : mjr. Dušan Suchánek
Náčelník radiotechnického oddělení (RT odd.) : mjr. Ing. Jan Čekal;
Náčelník vyhodnocovací skupiny: kpt. Miloš Svoboda
Inženýrská letecká služba (ILS) - náčelník technické skupiny: mjr. Jaroslav Nerud ; mjr. Josef Dvořák

------
A) Zabezpečovací jednotky:

- velitelská rota,
- rota zabezpečení letového provozu,
- technické oddělení,
- 1. provozní oddělení (zabezpečení 1. letky)
- 2. provozní oddělení (zabezpečení 2. letky)

B) Bojové jednotky:

- 1. letka (protiradiotechnická ) (s letouny Il-28):

Velitel letky :

mjr. Vlastimil Bažant (01.07.1965-DD.MM. 1966)
mjr. Michal Klasa (DD.MM.1966-01.09.1969)

- 2. letka (vzdušného radiotechnického průzkumu ) (s letouny Il-28RT a Il-14RT/RTR)
Velitel letky :
pplk. František Kokš (01.09.1965-DD.MM.1966)
mjr. Vlastimil Bažant (DD.MM.1966-01.09.1969)

- Radiotechnické oddělení

----

C)Letecká technika:

Stav k 1.10.1966:
15 ks letounů Il-28
- Il-28: 2101 ; 2107 ; 2109 ;..?
- Il-28RT: 2404 ;6757 ; 6912 ; ..?
- Il-28RTR: 2303 ; 6926 ; 6935 ; ..?

2 ks Il-14 RT ( tr.č. 0601 ; 3109) *)
2 ks Il-14 RTR (tr.č. 3133 ; 3160) *)

Zdroj: Plk. v.v. Ing. Milan Svoboda (býv. velitel 10. prtlo)

Ing. Augusti Vladovič
poskytl další tr. č. letounů Il-28 přestavěných na verze RT / RTR : 2114, 2216, 2305, 2307, 2310, 2403, 6804 a 7021.
Většina z nich byla "zrušena" letištním praporem v Pardubicích.

-------------------------------------------
V posledním roce existence oddíl disponoval tímto stavem letounů:

Stav k 1.2.1969: *)
14 ks Il-28 RT/RTR
2 ks Il-28U
2 ks Il-14 RT *)
2 ks Il-14 RTR *)
1 ks Mi-1

*) Uvedené stavy letecké techniky byly převzaty z "opisu", pořízeného vysokým důstojníkem 10. LA... Naprosto není vyloučeno, že skutečné počty verzí RT a RTR byly odlišné.


Stav k 31.7.1969: **)
13 letounů Il-28 RT/RTR,
2 letouny Il-28,
2 letouny Il-28U,
3 letouny Il-14 RT
1 letoun Il-14 RTR
1 vrtulník Mi-1.

V téže době u útvaru sloužilo 147 důstojníků, 58 praporčíků a 199 vojáků základní služby, společně s 10 občanskými pracovníky.
**) www.letectvi.cz ,(Vaše dotazy, odpovídá Dr. Pavel Minařík, CSc)


(Pokračovatelem v plnění úkolů REB se stala 5. letka radiotechnického průzkumu u 47. zlp,
kam přešla část techniky a personálu)

*********

Zdroj:
www.letectvi.cz
Rampula, Oldřich (podplukovník v.v., PhDr): "Letka RTP NETOPÝR"; (Materiály 1. sletu letky RTP "Netopýr", Pardubice 24.04.1993) a 2. slet "Netopýr", Pardubice 23.04.1994)
URL : https://www.valka.cz/10-protiradiotechnicky-letecky-oddil-1965-1969-t35476#192642Verze : 0
10. protiradiotechnický oddíl na letišti v Přerově zabezpečovaly :
(01.07.1965-31.08.1969)


A) Letištní zabezpečení:
11. letištní prapor (Týlová posilová skupina)
Velitel: mjr. Slovák Emil ; mjr. Jíša Miroslav


B) Radiotechnické zabezpečení:
1. prapor radiotechnického zabezpečení
Velitel 1. pr rtz: pplk. Masaryk Anton
Posilová skupina: kpt. Vajgl JosefZdroj: www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/10-protiradiotechnicky-letecky-oddil-1965-1969-t35476#344408Verze : 0