Main Menu
User Menu

Bolchovitinov, Viktor Fjodorovič

Bolkhovitinov, Viktor Fodorovich

Виктор Фёдорович Болховитинов

     
Příjmení:
Surname:
Bolchovitinov
Jméno:
Given Name:
Viktor Fjodorovič
Jméno v originále:
Original Name:
Виктор Фёдорович Болховитинов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor inžiniersko-leteckej služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doktor vied (DrSc.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.02.1899 Saratov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.01.1970 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Sovietsky letecký konštruktér a vedec v oblasti konštrukcie lietadiel
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Šavrov, V.B.: Istorija konstrucij samolotov v SSSR 1938-50, Mašinostrojenije, 1988
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bolchovitinov-Viktor-Fjodorovic-t35470#530447Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bolchovitinov
Jméno:
Given Name:
Viktor Fjodorovič
Jméno v originále:
Original Name:
Виктор Фёдорович Болховитинов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1926 Vojenská letecká inžinierska akadémia profesora N. J. Žukovského
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1943 generálmajor inžiniersko-leteckej služby
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Řád rudého praporu práce /1943-1991/
Order of Red Banner of Labour /1943-1991/
Орден Трудового Красного Знамени
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

DD.MM.RRRR

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

DD.MM.RRRR

Leninův řád /1934-1936/
Order of Lenin /1934-1936/
Орден Ленина
-

DD.MM.RRRR

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

DD.MM.RRRR

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Šavrov, V.B.: Istorija konstrucij samolotov v SSSR 1938-50, Mašinostrojenije, 1988
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bolchovitinov-Viktor-Fjodorovic-t35470#562170Verze : 1
MOD
generálmajor Viktor Fjodorovič Bolchovitinov
(Генерал-майор инженерно-авиационной службы Виктор Фёдорович Болховитинов)


V roku 1926 ako jeden z prvých absolventov ukončuje Vojenskú leteckú inžiniersku akadémiu N. E. Žukovského (Военно-воздушнaйa инжинeрнaйa академиa имени Н.Е. Жуковского). Po jej skončení pracuje na akadémii ako prednášajúci, neskôr ako profesor. Vo veku necelých 45 rokov sa stáva vedúcim katedry konštrukcie lietadiel a súčasne vedie skupinu konštruktérov v rámci akadémie, ktorá sa podieľa na vývoji diaľkového bombardéru DB-A. Neskôr vedie vlastnú konštrukčnú kanceláriu (OKB) v továrni, kde je riaditeľom. Od roku 1937 je členom KSSS. V roku 1939 konštrukčný tým pod jeho vedením konštruuje rýchly bombardér Bolchovitinov S, ktorého konštrukcia je raritná použitím dvoch za sebou umiestnených motorov, z ktorých zadný poháňa súosovú vrtuľu cez náhon vedený popri prvom motore.

Pod jeho vedením konštruktéri A.J. Berezňak a A.M. Isajev v rokoch 1941 - 42 skonštruovali prvé sovietske raketové stíhacie lietadlo BI-1 s kvapalinovým raketovým motorom L.S. Duškina.

Bolchovitinov je autorom viacerých publikácií z oblasti leteckej techniky. Dvakrát bol vyznamenaný Leninovým radom a Radom červenej zástavy, je nositeľom Radu červenej zástavy práce, Červenej hviezdy a ďalších medailí.


Sovietska vojenská encyklopédia
Šavrov, V.B.: Istorija konstrucij samolotov v SSSR 1938-50, Mašinostrojenije, 1988
URL : https://www.valka.cz/Bolchovitinov-Viktor-Fjodorovic-t35470#130593Verze : 3
MOD