Main Menu
User Menu

30. letecký bitevní pluk [1951-1954]

30th Attack Air Regiment

     
Název:
Name:
30. letecký bitevní pluk
Originální název:
Original Name:
30. letecký bitevní pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 30
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
30. bitevní letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.08.1951 4. letecká bitevní divize
01.08.1951-01.11.1954 34. letecká bitevní divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-DD.10.1953 Prostějov, Stichovice /
DD.10.1953-01.11.1954 Piešťany, letiště /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-DD.05.1952 Kvapil, Josef (podplukovník letectva)
00.05.1952-18.07.1952 Krofta, Vladimír (nadporučík letectva)
18.07.1952-01.11.1953 Havliš, Ondrej (kapitán letectva)
01.11.1953-DD.MM.1954 Šoška, Anton (kapitán)
DD.MM.1954-01.11.1954 Mäsiar, Anton (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-01.11.1954 Velitelský roj
01.01.1951-01.11.1954 1. bitevní letka
01.01.1951-01.11.1954 2. bitevní letka
01.01.1951-01.11.1954 3. bitevní letka
DD.MM.RRRR-01.11.1954 4. bitevní letka
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1951-01.11.1954 Ostravský letecký bitevní pluk
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1951-DD.08.1953 VÚ 5741 Prostějov
00.08.1953-01.11.1954 VÚ 5741 Piešťany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (30. letecký bitevní pluk), www.letectvi.cz, Iljušin Il-10 / Avia B-33 v československém letectvu 1950-1963 (1. a 2. díl); Miroslav Irra, Milan Hanák; Jakab

K přejmenování došlo k 01.11.1954 v souladu s nařízením MNO čj. 002524-OMS z 25. října 1954;
Věc: Letecké úvary - reorganizace
URL : https://www.valka.cz/30-letecky-bitevni-pluk-1951-1954-t35469#130591Verze : 0
Počátky historie tohoto útvaru sahají do závěrečného období zahraniční letecké jednotky 1. čssmld v SSSR – 3. bitevního leteckého pluku "Ostravského".


V srpnu 1945 byl reorganizován a v rámci nové organizace se z něj stal Letecký pluk 3 (LP 3) v podřízení 4. letecké divize byl dislokován na letišti Trenčianské Biskupice.
15.2.1946 – byl přejmenován na Letecký pluk 30 (VÚ 4616) s určením pro 8. leteckou divizi…(plánovanou) Až do jejího zřízení „prozatím“ podřízen 4. ld.


Jeho výzbroj tvoříly bitevní letouny Il-2 m3 (od r. 1947 ozn. B-31, cvičné CB-31).


I když již dříve používal historický název „Ostravský“, ale až dekretem presidenta mu byl potvrzen:
3.3.1948 – propůjčen čestný název „Ostravský“


V květnu 1949 – povoleno označit letouny znakem města Ostravy
V říjnu 1949 změněno krycí číslo útvaru na VÚ 5741.
V říjnu 1950 – přesunut na letiště Prostějov II. - Stichovice .


Velitelé Leteckého pluku 30:
1. škpt.let. Jozef Páleníček (1946 – 1948)
2. škpt.let. Jan Vršanský (1948 – 1949)
3. pplk.let.. Rudolf Galbavý (1949 – 1951)


01.08.1951 byla 4. letecká bitevní divize ?(4. letecká divize - "smíšená") reorganizována na : 34. leteckou bitevní divizi a do jejího podřízení přešel 30. letecký bitevní pluk
6.10.1952 – propůjčena bojová zástava


Podle TMP měl mít 266 vojáků + 1 občanského zaměstnance a leteckou techniku :
U velitelského roje 4 letouny B-33 / (Il-10) a 1 letoun kurýrní ;


v letkách (3 letky) po 12 letounech B-33 / (Il-10), dále 1 letoun cvičný CB-33 / (Il-10U) a 2 pokračovací letouny C-2.


Pluk byl postupně vybaven letouny z domácí – licenční výroby B-33 a CB-33. Organizačně pak ve 4 letkách, po 4 rojích (v každé 16 bojových letounů).


Hlavní výzbroj pluku:


B-33 /Il-10 (1951-1958) (54 ks ve stavu k 01.10.1953)


CB-33 /UIl-10 (1951-1958) (2 ks ve stavu k 01.10.1953)


Pokračovací letouny:


C-2 (1951-1954)
(6 ks ve stavu k 01.10.1953)


C-11 (?-?)


Kurýrní/spojovací letouny:


K-65(1951-?)


K-68 (1 ks ve stavu k 01.07.1953)


C-106 (1 ks ve stavu k 01.07.1953)
Pro označení příslušnosti letounů k útvaru:
Od r. 1951 do 30.6.1957 používal vyhrazené skupiny čísel :


Velitelský roj - HU-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - LX-10 a dále ( nejvýše -29)
2. letka - MW-30 a dále ( nejvýše - 49)
3. letka - NV-50 a dále ( nejvýše - 69)
4. letka - PA-70 a dále


Zabezpečovací letištní jednotky:
4. letištní prapor (01.01.1951-15.08.1958)Zdroj: VÚA Praha
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/30-letecky-bitevni-pluk-1951-1954-t35469#195233Verze : 0