Main Menu
User Menu

15. stíhací letecký pluk [1954-1958]

15th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
15. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
15. stíhací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
15. letecký stíhací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1958 5. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1958 Žatec, letiště
Velitel:
Commander:
01.11.1954-24.09.1955 Šíma, Jaromír(kapitán)
24.09.1955-07.12.1956 Hobl, Miloslav (kapitán)
07.12.1956-02.08.1958 Borský, Vladimír(podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-DD.MM.1958 Velitelské stanoviště 15. stíhacího leteckého pluku

Ručně vyplněné položky:
01.11.1954-01.10.1958 1. letka
01.11.1954-01.10.1958 2. letka
01.11.1954-01.10.1958 3. letka
01.11.1954-01.11.1956 4. letka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.10.1958 VÚ 8699 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (15. stíhací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#130402Verze : 2
01.11.1954 - přejmenování na 15. stíhací letecký pluk (15. slp)

Velitelé letek:
1. letka:
por. Horák Jiljí
npor. Sládek Vladimír
npor. Kaucký Pavel
npor. Paldus Oldřich
npor. Faix Josef (z potu ZV letky)kpt. Farbiak Ondrej
kpt. Polášek Václav - do zrušení

2. letka:
por. Konečný Jiří
npor. Gendiar Anton
npor. Růžička Milan
npor. Kaucký Pavel
por. Burda Alois (z potu ZV letky)kpt. Dohnálek Josef - do zrušení

3. letka:
npor. Kvarda Vladimír
npor. Farbiak Ondrej
npor. Renner Jaroslav
npor. Dohnálek Josef
kpt. Jiroušek Bohuslav - do zrušení

4. letka: (od podzimu 1954 do 31.10.1956)
npor. Renner Jaroslav
npor. Dohnálek Josef
kpt. Jiroušek Bohuslav
***************
Při leteckých katastrofách zahynuli tito piloti 15. slp:
06.10.1953 - por. Zdeněk Bejček; S-102, v. č. 220541
15.05.1954 - por. Karel Starošík; S-102, v. č. 231801;
03.04.1955 - por. Josef Štercl; S-102, v. č. 225203;
14.06.1955 - npor. Herbert Kos ; S-103, v. č. 143082 (PR-01)
16.7.1955 - npor. Rudolf Jedlička ; S-103, v. č. 143065 (OL-11)
18.04.1956 - kpt. Pavel Kautcký; S-103, v. č. 613203; (NF-31)
01.03.1957 - npor. Václav Bílek ; MiG-15bis, v. č. 5307450 (OL-12)
30.09.1957 - npor. Radoslav Schrömer ; MiG-15bis, v. č. 623829 (3829)

Při leteckých haváriích byla dále ztracena následující letadla 15. slp:
15.01.1955 - S-102 - v.č. 225105 (NF-32)- por. Sedlák se katapultoval
15.01.1955 - S-102 - v.č. 141138 (NF-40)- por. Mencl se katapultoval
13.06.1957 - MiG-15bis - v.č. 623828 (npor. Hýka se katapultoval)
13.06.1957 - MiG-15bis - v.č. 623830 (por. Hálek se katapultoval)
30.09.1957 - MiG-15bis - v.č. 530730 (0730)- npor. Majksner se katapultoval

Materiální zabezpečení: 13. letištní prapor Žatec VÚ 8672 (zřízen k 01.03.1952 čj.00663-OMS-1952).15.8.1958 - Zrušen na základě "Usnesením vlády ČSR na snížení počtů Čs. lidové armády" - Rozkaz NMNO, VLaPVOS č. j. 0018887 z července 1958 k provedení organizačních a dislokačních změn v r.1958.
(Podle uvedeného rozkazu v době 1. až 15.8.1958).

Zdroj: VÚA - Fond MNO - VL
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#175611Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 15.stíhacího leteckého plukuS-102/MiG-15 (01.04.1952-15.08.1958)


225101/OL-10
225102/NF-30
225103/OL-11 a NC-36
225104/NF-31
225105/NF-32
225106/OL-12
225107/OL-13
225108/OL-14
225109/NF-33
225110/OL-15
220540
220541
220546
225203/NF-34
225205/NF-35
225206/OL-16
225207/NF-36
225208/OL-17
231801
231949
141136/RD-57
141138 (NF-40)
141142 (NC-39) 17.slp


Poznámka:
- Letouny S-102, původně zařazené u 11.lsp do 31.03.1952 a následně předané k 15.lsp NEBYLY opatřeny kódovým označením.
Kódy pro letouny byly "přiděleny" v souladu s předpisem "čj.0047684 MNO-VL ze 4. září 1952-rozpoznávací znaky letadel - přidělení 15. leteckému sboru". V té době se to týkalo i letounů typu C-2.


Vysvětlivky:
* DD.MM.RRRR je datum přeletu k 1. vojenskému útvaru
+ DD.MM.RRRR je datum zničení
(h) havarie
(k) katastrofa


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 5.sld
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#374195Verze : 5
Letouny, které prošly službou u 15.stíhacího leteckého pluku


S-103/MiG-15bis (DD.MM.1953-15.08.1958)


530719/OL-11
530730/OL-13
530750/OL-12
143056/NF-40
143082/PR-01
143065/OL-11
613201
613203/NF-32
613213/PR-01;*3213 (Křemen modrý šíp 09/1957)
613233 ;*3233(Polášek modrý šíp 09/1957)
613234 ;*3234(Paldus modrý šíp 09/1957)
613640/OL-10
613646/OL-20
613649/OL-21
623828 (VF-15) 17.slp
623829 (VF-16)
623830 (VF-17)
623920 (náhradní * modrý vstup 09/1957)
613213


Poznámka-vysvětlivky:
* DD.MM.RRRR je datum přeletu k 1. vojenskému útvaru
+ DD.MM.RRRR je datum zničení
(h) havarie
(k) katastrofaZdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 5.sld
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#374196Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 15.stíhacího leteckého pluku


CS-102/MiG-15UTI (DD.MM.1953-15.08.1958)


11317
142603 *09.09.1954
142607/NF-42 *15.10.1954 11.slp; 05.04.1956 pš u 15.slp
142609 *13.10.1954
142611 OL-22 * DD.MM.RRRR; 02.03.1955 pš (npor. Renner Jaroslav a por. Hrbek Jaroslav)
142613 *15.10.1954 (zaznamenán u 11. slp)
612731 *23.03.1956
722463 *11.10.1957
722465 *21.09.1957


Poznámka-vysvětlivky:
* DD.MM.RRRR je datum přeletu k 1. vojenskému útvaru
+ DD.MM.RRRR je datum zničení


(pš) poškozen a opraven
(h) havarie
(k) katastrofaZdroje: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 5.SLD, Fond 15. slp
Irra, Miroslav: MiG-15 "Patnáctka.."; Jakab 2007
Poznámky z archivu Ing. Emila Padiora
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#374204Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 15.stíhacího leteckého pluku


C-2 "Arado" (01.04.1952-DD.MM.1954)


C-2B.527 (ve stavu 11. lsp)
C-2B.561
C-2B1.653
C-2B1.750Zdroje: Vojenský historický archiv Praha, Fond č. 1475
Kronika 5.sld
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#374207Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 15.stíhacího leteckého plukuC-11/Jak-11 (DD.MM.1953-DD.MM.RRRR)


C-11 OL-29
letoun zařazen u 1. letky, zapůjčován i pilotům velitelského roje


C-11 NF-42
05.08.1955 stav při předání velení 2. letky 15.slp - npor. Milan Růžička předal npor. Pavlu Kauckému


C-11 170103 16.03.1954 poškozen (npor. Alois Burda)


Stav k 18.07.1956:
(TR 035 / 21.5.1956 - přidělení letounů mechanikům)
C-11 OL-27 171501 (1. letka) čet. Emil Chrenko
C-11 RD-67 171502 svob. Fr. Vízner
C-11 171503 des. Jan Pecho
C-11 171724 svob. Karel Máchal


Zdroje: Vojenský historický archiv Praha * Fond č. 1475
Sdělení mjr. v.v. Jana Podesedníka, pilota velitelského roje
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#376221Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 15.stíhacího leteckého pluku


(Spojovací letouny u velitelského roje)


K-68 (PR-09)"Piper" (DD.MM.1952-DD.MM.RRRR)
(TR 08/52 11.08.1952 přidělen voj. Helebrant Rudolf )


K-65 (PR-05) "Čáp" (DD.MM.1953-DD.08.1956)
"kurýrní" pilot:
por. Janda Karel (1953-1955)
npor. Podsedník Jan (1955-1956)


C-105/Z-126 (PR-08)(DD.05.1956-DD.04.1958)
"kurýrní" pilot: npor./kpt. Podsedník Jan (DD.05.1956-DD.04.1958)
Mechanik letounu: čet. Skořepa Tomáš (DD.06.1956-17.12.1956)


K-75/Ae-45 (DD.04.1958-15.08.1958)
"kurýrní" pilot: kpt./mjr. Podsedník Jan (DD.04.1958-15.08.1958)Zdroje: Vojenský historický archiv Praha (Fond č. 1475)
Sdělení mjr. v.v. Jana Podsedníka a p. Tomáše Skořepy
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#376223Verze : 0

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432535
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#432536Verze : 0
MOD


Pilot Jan Mazálek (1955) přebírá před nástupem do osobního letounu MiG-15 OL-16 hlášení od leteckého mechanika


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/432537
URL : https://www.valka.cz/15-stihaci-letecky-pluk-1954-1958-t35430#432538Verze : 0
MOD