Main Menu
User Menu

Bolchovitinov S

Bolkhovitinov S

Болховитинов С

     
Název:
Name:
Bolchovitinov S
Originální název:
Original Name:
Болховитинов С
Kategorie:
Category:
bombardovací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Pokusný letecký závod č. 293, Chimki /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1939-DD.MM.1939
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola/lyže
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
? kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
5652 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg
Rozpětí:
Wingspan:
11,381) m
Délka:
Length:
13,20 m
Výška:
Height:
4,01 m
Plocha křídla:
Wing Area:
22,902) m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of Engines:
2
Typ:
Type:
Klimov M-103 o výkonu 728 kW/990 k
třílisté protiběžné vrtule
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
5703) km/h v 4600 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m
Operační dostup:
Service Ceiling:
? m
Dolet:
Range:
700 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
1x pohyblivý kulomet ŠKAS ráže 7,62 mm


400 kg pum
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) 12,20 m po úpravě křídla
2) 31,80 m2 po úpravě křídla
3) 400 km/h s jedním motorem M-105P


- podle některých zdrojů (Air Magazine) šlo o dva různé stroje
Zdroje:
Sources:
Gordon Yefim; Khazanov, Dmitri. Soviet Combat Aircraft of the Second World War, Volume Two: Twin-Engined Fighters, Attack Aircraft and Bombers. Midland Publishing, Earl Shilton 1998. ISBN 1-85780-084-2.
Gordon, Yefim; Guston, Bill. Soviet X-Planes. Midland Publishing, Leicester 2000. ISBN 1-85780-099-0.
Léonard, Herbert. L'extraordinaire Bolkhovitinov "S", Avions No.61, 1998.
L'avion "S", AirMagazine 04.
Němeček, Václav. Bolchovitinov S, L+K 1971/04.
URL : https://www.valka.cz/Bolchovitinov-S-t35428#563430Verze : 0
MOD
Bolchovitinov S
(Болховитинов С /Спарка/)


Dvojmiestny celokovový dolnoplošník neobvykle dlhého a štíhleho trupu, s dlhou a bohato presklenou kabínou pilota a strelca a dlhými úzkymi krídlami sa vyznačoval zdvojenou smerovkou a nízkym, úplne zaťahovacím podvozkom. Podvozkové nohy sa zaťahovali rovnako ako u typu Curtiss H-75, teda koleso sa po natočení zaklaplo naplocho dozadu do krídla a ostruhové koliesko sa zaťahovalo do trupu. Vzhľadom na to, že hlavnou zbraňou lietadla mala byť jeho rýchlosť, bol pre jeho obranu určený len jeden pohyblivý guľomet ŠKAS kal. 7,62 mm ovládaný strelcom. Náklad bômb bol 400 kg, pričom ich odhodenie zameriaval strelec/bombometčík cez okná na spodku trupu. Raritným bol pohon lietadla. Dva radové dvanásťvalce M-103 o výkone po 960 k každý, boli uložené v tandeme za sebou v dlhej prednej časti lietadla, kde mechanickým prevodom poháňali dve súosové protibežné trojlisté vrtule. Odtiaľ aj označenie lietadla S – Spárka, teda dvojka (motorov). Prepojenie motorov však bolo značne neobvyklé. Zatiaľ čo dovtedajšie konštrukcie pri takomto usporiadaní motorov riešili ich prepojenie tak, že kľuková hriadeľ zadného z motorov bola pripojená na predĺženú kľukovú hriadeľ predného motora a spoločne tak pracovali v podstate ako dvadsaťštyri valec, Bolchovitinovov tým riešil prenos hnacej sily zadného motora do reduktora druhej trojlistej vrtule cez diaľkový náhon vedúci popri prvom motore.

Projektové práce na tomto type boli začaté v roku 1936 a v júli roku 1938 sa začala výroba prototypu, ktorá skončila v zime toho istého roku. V lete roku 1939 začali prvé skúšobné lety, ktoré vykonával skúšobný pilot V.N. Kudrin. Pri letových skúškach sa však práve diaľkový náhon od zadného motora ukázal byť kameňom úrazu celej konštrukcie. Vinou jeho nedostatočnej tuhosti dochádzalo k praskaniu hriadele a vyvracaniu ložísk. V roku 1940 bol prototyp postúpený na štátne skúšky, ktoré vykonávali piloti V.N. Kudrin a A.I. Kabanov. Vo výške 4600 metrov dosiahli rýchlosť 570 km/hod, pričom dráha potrebná pre vzlet pri hmotnosti stroja zníženej pri skúškach na 5150 kg bola 863 metrov. Pri štandardnej hmotnosti stroja 5.652 kg bola dráha potrebná pre vzlet 1.045 metrov. Vypočítaný dolet bol 700 km.

Počas skúšok sa zistilo, že profil krídla nebol zvolený najšťastnejšie, čo však Z.I. Ickovič, pracujúci v tom čase (1940-41) u Bolchovitinova vyriešil s geniálnou jednoduchosťou. Na celokovové krídlo nechal prilepiť drevené lišty, a na ne potom nový preglejkový poťah, ktorý podstatne zlepšil letové vlastnosti krídla i prototypu samotného. Aj napriek tomuto zlepšeniu však nebol typ schválený do sériovej výroby, keďže v tom čase (1941) už v tomto závode bežala výroba vyzretejšieho typu Pe-2.

Pre úplnosť je treba dodať, že pre dosiahnutie prijateľnejších výsledkov bol vymontovaný zadný motor a ponechaný len predný motor poháňajúci jednu trojlistú vrtuľu. Problémy s náhonom zadného motora sa tým síce vyriešili, výkon jedného motora však pre tento typ nepostačoval. Pretože skúšky s jedným motorom boli vykonávané v zime bol namiesto kolesového namontovaný lyžový podvozok.

Ako to už bolo uvedené, výzbroj lietadla bola pôvodne dosť slabá – jeden guľomet ŠKAS v chvostovej časti trupu, ktorý bol neskôr nahradený dvoma veľkorážnymi guľometmi UBT s diaľkovým ovládaním strelcom/bombometčíkom.

Pozn.: Václav Němeček v L+K uvádza označenie lietadla ako Bolchovitinov S (skorostnyj) teda rýchlostný, avšak vo všetkých ruských prameňoch je uvedený názov Spárka, preto som sa aj priklonil k tomuto názvu


Šavrov, V.B.: Istorija konstrucij samolotov v SSSR 1938-50, Mašinostrojenije, 1988
Němeček, V.: Letadla 1939-1945, L+K 4/1971, s. 152
URL : https://www.valka.cz/Bolchovitinov-S-t35428#130397Verze : 3
MOD
Kresba prototypu s jedným motorom.
Bolchovitinov S -


URL : https://www.valka.cz/Bolchovitinov-S-t35428#130483Verze : 2
MOD
Шавров, В.Б.: История конструкций самолетов в СССР до 1938 гг., Машиностроение, Москва 1988
topwar.ru

Bolchovitinov S - kresba oboch tandemovo uložených motorov

kresba oboch tandemovo uložených motorov
Bolchovitinov S - pristávacie jednoštrbinové Fowlerove vztlakové klapky, ktoré sa vysúvali spod krídla

pristávacie jednoštrbinové Fowlerove vztlakové klapky, ktoré sa vysúvali spod krídla
Bolchovitinov S - výkres z L+K, všimnite si nesprávne nakreslené výfuky

výkres z L+K, všimnite si nesprávne nakreslené výfuky
Bolchovitinov S - výkres z knihy V.B. Šavrova

výkres z knihy V.B. Šavrova
URL : https://www.valka.cz/Bolchovitinov-S-t35428#132546Verze : 3
MOD
http://www.airwar.ru/enc/bww2/sparka.html

Bolchovitinov S -


Bolchovitinov S -


Bolchovitinov S - Okna na boku přibyla pravděpodobně dodatečně.

Okna na boku přibyla pravděpodobně dodatečně.
Bolchovitinov S -


Bolchovitinov S - Jednomotorový.

Jednomotorový.
URL : https://www.valka.cz/Bolchovitinov-S-t35428#563431Verze : 0
MOD
https://www.airwar.ru/enc/bww2/sparka.html
topwar.ru

Bolchovitinov S - odkrytované motory

odkrytované motory
Bolchovitinov S - palubná doska

palubná doska
Bolchovitinov S - kabína pilota a strelca

kabína pilota a strelca
URL : https://www.valka.cz/Bolchovitinov-S-t35428#620790Verze : 1
MOD