Main Menu
User Menu

51. letecký stíhací pluk [1951-1953]

51st Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
51. letecký stíhací pluk
Originální název:
Original Name:
51. letecký stíhací pluk /proudový/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 51
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1953
Nástupce:
Successor:
7. letecký stíhací pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.07.1952 Velitelství letectva
01.07.1952-01.05.1953 22. letecká stíhací divize
01.05.1953-15.05.1953 Velitelství letectva
15.05.1953-01.10.1953 166. letecká stíhací divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-DD.MM.1952 Plzeň, Bory /
DD.MM.1952-01.10.1953 Mladá, letiště /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-DD.MM.1952 Albl, Bohumil (major letectva)
DD.MM.1952-07.05.1953
07.05.1953-01.10.1953 Březina, Jaroslav (nadporučík letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1951-01.10.1953
Vyznamenání:
Decorations:
01.01.1951
Poznámka:
Note:
01.01.1951-DD.MM.1952 VÚ 7349 Plzeň
DD.MM.1952-01.10.1953 VÚ 7349 Mladá
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (51. letecký stíhací pluk),
URL : https://www.valka.cz/51-letecky-stihaci-pluk-1951-1953-t35427#422349Verze : 1
MOD
Zřízení: 01.01.1951 - přejmenováním z Leteckého pluku 51 (LP 51) Přímým předchůdem tohoto útvaru byl Letecký pluk 51., zřízený z podstaty zrušeného Bezpečnostního letectva - t.zv. "letajících policajtů" na letišti Plzeň Bory. Převzal ostrahu hranic a používal "jejich" leteckou techniku - C-2 a S-199. Krátce působil v podřízení 22. letecké divize.


V podřízení velitelství 166. letecké stíhací divize proudové v Mladé a současně byl přeznačen na 51. letecký stíhací pluk proudový. V květnu 1953 - převzal od 11. lp letouny S-101 pro 1. letku. Postupně zahájil přezbrojení 2. letky na S-102. 01.10.1953 přečíslován na: 7. letecký stíhací pluk Npor. Jaroslav Březina předal 4.5.1953 11. lsp (Záznam o předání pluku – čj. 00116-OS-53). V květnu 1953 byl ustanoven velitelem 51. leteckého pluku v Mladé. Do zálohy odešel v srpnu 1954 v hodnosti major.


Zdroj: VÚA a osobní svědectví J. Březiny
URL : https://www.valka.cz/51-letecky-stihaci-pluk-1951-1953-t35427#130395Verze : 1
Velitelé 51. leteckého pluku:
mjr. Bohumil Albl 1950 - 1951


Velitelé 51. leteckého stíhacího pluku:


mjr. Bohumil Albl 1951 - 1952
npor. Matěj Mikuš 1952
??? 1952 - 1953


Zdroj: Archiv VHÚ, Karta vývoje obsazení funkce velitele pluku
URL : https://www.valka.cz/51-letecky-stihaci-pluk-1951-1953-t35427#234368Verze : 0