Main Menu
User Menu

Leopold Wilhelm

Generalissimus Erzherzog Leopold Wilhelm


(1614-1662)


otec: císař Ferdinand II.
bratr: císař Ferdinand III.


Statthalter der Spanischen Niederlande
(Místodržící ve Španělském Nizozemí)


Hochmeister des Deutschen Ordens
(Velmistr Německého řádu)


Erzbischof von Magdeburg, Bischof von Breslau, Halberstadt, Olmütz, Passau und Straßburg
(Arcibiskup magdeburský, biskup vratislavský, halberstadtský, olomoucký, pasovský a štrasburský)


mj. vojevůdce z doby Třicetileté války


významný umělecký mecenáš
URL : https://www.valka.cz/Leopold-Wilhelm-t35376#130108Verze : 0
MOD