Main Menu
User Menu

53. centrum pasivních systémů a elektronického boje [2005-2007]

53rd Passive Systems and Electronic Warfare Centre

     
Název:
Name:
53. centrum pasivních systémů a elektronického boje
Originální název:
Original Name:
53. centrum pasivních systémů a elektronického boje
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2005
Předchůdce:
Predecessor:
111. prapor elektronického boje / 53. centrum pasivních systémů a elektronického boje
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2007
Nástupce:
Successor:
53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2005-30.09.2007 Velitelství společných sil
Dislokace:
Deployed:
01.10.2005-30.09.2007 Opava, Jaselské kasárny
Velitel:
Commander:
01.10.2005-DD.MM.RRRR Milčický, Petr ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2005-30.09.2007 531. středisko pasivních systémů
01.10.2005-30.09.2007 532. středisko elektronického boje

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
28.10.2006-30.09.2007 Generála Heliodora Píky
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.53brigada.cz
URL : https://www.valka.cz/53-centrum-pasivnich-systemu-a-elektronickeho-boje-2005-2007-t35346#340166Verze : 1
MOD
53. centrum pasivních systémů a elektronického boje

Vznik: 1. 10. 2005 ze zrušených útvarů EB


Čestný název: Generála Heliodora Píky


Krycí číslo: VÚ 3068


Dislokace: Opava


Nadřízený stupeň: Velitelství společných sil


Složení:
velitelství
531. středisko pasivních systémů
532. středisko elektronického boje


Charakteristika:
53. centrum PS a EB je specializovaný, mobilní pozemní útvar brigádního typu v sestavě Velitelství společných sil AČR určený:
- k vedení skrytého elektronického (rádiového a radiotechnického) průzkumu širokého spektra vzdušných, pozemních i hladinových cílů protivníka zahrnujícího vyhledávání, zaměřování a důkladnou technickou i zpravodajskou analýzu signálů jako nezbytný podklad pro rozhodování velitelů všech druhů vojsk na taktickém i strategickém stupni,
- k získávání, shromažďování, vyhodnocování, předávání informací a vedení elektronického působení na hloubku prostoru odpovědnosti mechanizované divize,
- k provádění odborné přípravy specialisty pasivních systémů a elektronického boje příslušníků AČR a NATO.


Zánik: 30. 9. 2007 reorganizace na 53. brigádu pasivních systémů a elektronického boje


Zdroj:
www.army.cz
www.53brigada.cz
URL : https://www.valka.cz/53-centrum-pasivnich-systemu-a-elektronickeho-boje-2005-2007-t35346#134442Verze : 0
MOD

Citace :

Vzniklo centrum pasivních systémů a elektronického boje

Ve středu 5. října 2005 se v areálu Jaselských kasáren v Opavě uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti vzniku 53. centra pasivních systémů a elektronického boje.


Tento odborně specializovaný útvar elektronického zaměření vznikl k 1. říjnu v podřízenosti velitelství společných sil. Skládá se z velitelství, které sídlí v Opavě a dvou podřízených útvarů.


„Středisko pasivních systémů je dislokováno v Českých Budějovicích, středisko elektronického boje potom v Opavě,“ řekl velitel centra podplukovník Petr Milčický.


Celek však není v armádě úplně nový. „Vznikl sloučením dvou odborností. V Českých Budějovicích už existoval útvar se stejným názvem - 53. centrum pasivních systémů a elektronického boje, který měl mimo pasivních systémů ve výzbroji také některé prostředky elektronického boje pro podporu vzdušných sil, jimž byl původně podřízen. Útvar následně přešel do podřízenosti velitelství specializovaných sil. V Opavě pak donedávna působil 111. prapor elektronického boje podřízený společným silám,“ vysvětlil Milčický, který byl dosud zástupcem velitele právě budějovického útvaru.


„Nyní bylo v rámci reformy rozhodnuto, že se oba útvary sloučí. Tak, aby elektronické vojsko bylo zastřešeno v jeden kompaktní celek,“ dodal velitel.


Úkoly jednotlivých útvarů popsal velitel centra takto: „Jedním z hlavních úkolů střediska v Českých Budějovicích je vyčlenění jednotky pasivních systémů VĚRA S/M pro NATO, opavské středisko v rámci plnění běžných odborných úkolů ve prospěch nadřízených stupňů připravuje dvě roty pro 4. brigádu rychlého nasazení a pro 7. mechanizovanou brigádu. Opavské velitelství pak bude poskytovat podporu velitelství společných sil,“ uzavřel podplukovník Milčický.Zdroj: Vítězslav Bureš, MO ČR, 6.10. 2005
53. centrum pasivních systémů a elektronického boje [2005-2007] - Věra S/M z výzbroje 53. centra pasivních a sledovacích systémů a radioelektronického boje (www.army.cz)

Věra S/M z výzbroje 53. centra pasivních a sledovacích systémů a radioelektronického boje (www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/53-centrum-pasivnich-systemu-a-elektronickeho-boje-2005-2007-t35346#129917Verze : 0
MOD