Main Menu
User Menu

Taurus 607

     
Název:
Name:
Taurus 607
Originální název:
Original Name:
Taurus 607
Kategorie:
Category:
revolver
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Taurus Armas S.A., São Leopoldo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,250 kg
Ráže:
Calibre:
.357
Náboj:
Cartridge:
357 Magnum
Délka:
Length:
284 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
155 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
7
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
425 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
foto: bazar.hunting-shop.cz

URL : https://www.valka.cz/Taurus-607-t35325#383050Verze : 2
MOD
Originálny názov : Taurus 607
Ráž : 357 Magnum
Válec: 7 ranový
Hmotnosť: 1250 g (44 oz) pri 4" hlavni
Výrobca: Taurus Brasil (Forjas Taurus, S.A.)
Poznámka: Mohutný revolver postavený na veľkom ráme. Ako u prvého sériového revolvera bola použitá zvýšená kapacita valca až 7 nábojov výkonného náboja 357 Magnum. To si vyžiadalo použitie mohutnejšieho valca a tým aj väčšieho rámu, pôvodne určeného pre ráž 44 Magnum. Vyrábal s v dvoch prevedeniach: so 4" a so 6" hlavňou. Aspoň u 4" modelu bola hlaveň opatrená 8 komorovým kompenzátorom. Ústie hlavne je zahĺbené na väčší priemer v hĺbke asi 1", čím vzniká dojem, že revolver je väčšieho kalibru.
Mechanizmus je klasický dvojčinný (SA/DA), napodobujúci S&W, bicia pružina je špirálová.
Válec je odklopný s centrálnym vyhadzovačom.
Muška je zvýraznená oranžovým plastovým záliskom, cieľnik je mikrometrický.
Povrchová úprava: černený alebo nerez
Rukoväť: drevená alebo anatomická gumová


Moderné revolvery, ktoré teraz produkuje Taurus, vďaka použitým pevnejším materiálom, umožňujú stavať 7 ranové revolvery už na štandardných rámoch (medium). Verzie postavené na veľkých rámoch (large) stavajú dokonca pre 8 nábojov 357 Magnum
, čím sa čiastočne odstraňuje nevýhoda revolverov voči pištoliam v oblasti kapacity nábojov.
URL : https://www.valka.cz/Taurus-607-t35325#129729Verze : 0
Fotografie revolvera Taurus 607
Taurus 607 - 7 komorový válec

7 komorový válec
Taurus 607 - celkový pohľad

celkový pohľad
URL : https://www.valka.cz/Taurus-607-t35325#129733Verze : 0