Main Menu
User Menu

131. stíhací letka [1939-1939]

131 Eskadra Myśliwska

     
Název:
Name:
131. stíhací letka
Originální název:
Original Name:
131 Eskadra Myśliwska 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Stíhací letka č. 131
Datum zániku:
Disbanded:
08(09?).09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-08(09?).09.1939 III/3 stíhací peruť
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-30.08.1939 Poznaň, letiště Ławica /
31.08.1939-03.09.1939 Dzierżnica/polní letiště / 3), ?
04.09.1939-04.09.1939 Kleczew/polní letiště / , ?
04.09.1939-05.09.1939 Malczewo/polní letiště / , ?
05.09.1939-07.09.1939 Osiek Mały/polní letiště / , ?
08.09.1939-08.09.1939 Ostrowy/ polní letiště / , ?
Velitel:
Commander:
24.08.1939-03.09.1939 Zaremba, Jerzy (kapitan pilot) 4)
03.09.1939-08(09?).09.1939 Moszyński, Zbigniew (porucznik pilot) 5)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939:
10x PZL P.11c
Z toho osm P.11c s radiostanicí a dva se čtyřmi kulomety.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce pod názvem Stíhací letka č. 131 (Eskadra Myśliwska Nr 131). Pro snadnější vyhledávání zde nazvána takto.
2) S ohledem na očekávané úkoly III/3 stíhací perutě v bitvě nad Bzurou došlo k její reorganizaci. Letka byla zrušena. Část leteckého a pozemního personálu byla zařazena do 132. stíhací letky a část byla přesunuta i s nepoužitelnými stroji a nepotřebným materiálem do zázemí. Pawlak uvádí datum 09.09.1939
3) Od 01.09.1939 do 05.09.1939 letka svými částmi působila z tzv. léček – přistávacích ploch mimo polní letiště.
4) V boji s devíti He 111 P od 8. letky Kampfgeschwader 27 utrpěl těžké poranění nohy. Večer odvezen do nemocnice v Poznani.
5) Do 03.09.1939 byl zástupcem velitele letky.
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską. Cz. II Kampfflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2005
Kurowski, Adam: Lotnicy w bitwie nad Bzurą, Krajowa Agentura Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch″, Warszawa 1975
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992

URL : https://www.valka.cz/131-stihaci-letka-1939-1939-t35156#468891Verze : 0
MOD
131 Eskadra Myśliwska


Dowódca Eskadry: kpt. pil. Jerzy Zaremba
Zastępca D-cy: por. pil. Zbigniew Moszyński (od 4.9. D-ca Eskadry)
Oficer Techniczny Eskadry: ppor. techn. Kazimierz Koźmiński
Szef Mechaników: majster wojskowy Franciszek Borkowski
Szef Admin. Eskadry: st. sierż. Antoni Kocik


piloti:
ppor. Włodzimierz Gedymin
ppor. Lecz Grzybowski
ppor. Zbigniew Rowiński (rezerva)
ppor. Aleksander Wróblewski (rezerva)
pchor. Alfons Kabat
pchor. Florian Kortus
pchor. Mirosław Nowak
pchor. Jerzy Salski
kpr. pchor. rez. Bolesław Rychlicki
kpr. Tomasz Gabryel
kpr. Brunon Kroczyński
kpr. Stanisław Matuszak
kpr. Romuald Żerkowskiletiště: Dzierżnica


v sestavě: III/3 Dywizjonu Myśliwskiegopočet sestřelených nepřátelských letadel: 11 a 1/2


(Jerzy Pawlak: Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1982)
URL : https://www.valka.cz/131-stihaci-letka-1939-1939-t35156#128321Verze : 0
MOD
Znak používaný 131 EM v září 1939.
URL : https://www.valka.cz/131-stihaci-letka-1939-1939-t35156#158662Verze : 0
MOD
Podle Biura Historycznego Lotnictwa w Londýně:
2.9.1939 - kpt.pil.Zaręba(?) - 1 He 111
2.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - Do 17
3.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - 1 He 111
3.9.1939 - kpt.pil.Zaręba(?) - 1 Do 17
3.9.1939 - por.pil.Moszyński - 1 He 111
4.9.1939 - kpr.pil.Kroczyński - 1 Do 17
5.9.1939 - pchor.pil.Salski - 1 He 111
5.9.1939 - pchor.pil.Kabat - 1 Do 17
7.9.1939 - ppor.pil.Grzybowski - 1 He 111
8.9.1939 - kpr.pil.Gabrjel - 1 He 111
10.9.1939 - kpr.pil.Matuszak - 1 He 111
10.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - 1 He 111
11.9.1939 - ppor.pil.Grzybowski - 1 He 111
13.9.1939 - kpr.pil.Mazur - 1 He 111
14.9.1939 - ppor.pil.Nowak - 1 Do 17
15.9.1939 - kpr.pil.Mazur - 1 Hs 126


Podle knihy J.Pawlaka "Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939":
2.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - 1 Do 17
2.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - 1 He 111
3.9.1939 - kpt.pil.Zaremba - 2 Ju 86
3.9.1939 - ppor.pil.Grzybowski - 1 He 111
3.9.1939 - pchor.pil.Kabat - 1/2 He 111
4.9.1939 - pchor.pil.Nowak - 1/2 He 111(Hs 126?)
4.9.1939 - ppor.pil.Moszyński - 1/2 He 111
6.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - 1 He 111
6.9.1939 - pchor.pil.Nowak - 1 He 111
6.9.1939 - ppor.pil.Grzybowski - 1/2 He 111
9.9.1939 - ppor.pil.Grzybowski - 1 Me 109
13.9.1939 - pchor.pil.Nowak - 1 Do 17
?.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - 1/2 He 111
?.9.1939 - pchor.pil.Kabat - 1 Ju 86 - poškozen
Jako poškozené jsou označovány letouny sestřelené pravděpodobně.


Podle knihy Jerzego B.Cynka "Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym" :
2.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - 1 Do 17(průzkumný) - ?
2.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - 1 He 111 - osádka Ambrost, Hermings, Prügel
3.9.1939 - kpt.pil.Zaremba - 1 He 111 - ?
4.9.1939 - ppor.pil.Nowak - 1/2 He 111 - ?
4.9.1939 - ppor.pil.Moszyński - 1/2 He 111 - ?
6.9.1939 - ppor.pil.Gedymin - 1 He 111 - ?
9.9.1939 - ppor.pil.Grzybowski - 1 Bf 110 - I./ZG 76
11.9.1939 - kpr.pil.Mazur - 1/2 He 111 - Stab/LG 1
13.9.1939 - ppor.Nowak - Do 17 - KG 77
URL : https://www.valka.cz/131-stihaci-letka-1939-1939-t35156#160475Verze : 0
MOD