Main Menu
User Menu

Velitelství letectva Armády "Krakov" [1939-1939]

Dowództwo Lotnictwa Armii "Kraków"/Aviation Command of the Kraków Army

     
Název:
Name:
Velitelství letectva Armády „Krakov“
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Lotnictwa Armii „Kraków“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10(?).09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Velitelství letectva Armády „Lublin“
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda „Krakov“ 3)
03.09.1939-10(?).09.1939 Vrchní velitelství letectva a protiletecké obrany
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-03.09.1939 Krakov/? /
04.09.1939-05.09.1939 Varšava/? /
06.09.1939-09.09.1939 Kraczewice/polní letiště /
09.09.1939-10(?).09.1939 Strzelce/polní letiště /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-10(?).09.1939 Sznuk, Stefan (pułkownik obserwator) 4)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-10(?).09.1939 Sterba, Felicjan (podpułkownik dyplomowany obserwator) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-31.08.1939 23. pozorovací letka
24.08.1939-03.09.1939 26. pozorovací letka
24.08.1939-10.09.1939 III/2 stíhací peruť
24.08.1939-18.09.1939 Kurýrní četa 3

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Plné znění názvu je Velitelství letectva a protiletecké obrany Armády „Krakov“ (Dowództwo Lotnictwa i Obrony przeciwlotniczej Armii „Kraków“, Aviation and Anti Aircraft Command of the Kraków Army). Ve většině polské historiografie je název uváděn jako zde.
2) Poslední prameny uváděný rozkaz adresovný „Plk. Sznuk - Velitel letectva a protiletecké obrany Armády „Krakov“ je ze 7. září 1939. Rozkaz z 10. září je adresován „Velitel armádního letectva – plk. Sznuk“.
3) Rozkazem Vrchního velitelství letectva a protiletecké obrany byly bojové jednotky (kromě pozorovacích letek) odveleny do zálohy Vrchního velitele letectva a protiletecké obrany. S nimi odešel rovněž velitel, náčelník štábu a většina velitelství. Tím došlo k rozdělení velitelství a pokračovatelem v rámci Armády „Krakov“ bylo Velitelství pozorovacího letectva Armády „Krakov“.
4) Do 24.08.1939 byl velitelem Zdokonalovacího střediska letectva č. 1 v Deblinu.
5) Do 24.08.1939 byl zástupcem velitele 2. leteckého pluku v Krakově.
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Krakov-1939-1939-t35152#467654Verze : 0
MOD
Další jednotky v sestavě:
Kompania balonów obserwacyjnych nr 6 ( rota pozorovacích balónů č.6)
Pododdział parkowy bazy nr 2 "Kraków" ( parková jednotka základny č 2)
Kompania lotniskowa nr 3 (letištní rota č.3 ve složení tří strážních čet a dvou letištních čet)
Stacja meteorologiczna nr 51 ( meteorologická stanice č.51)
Drużyna radiokorespondencyjna lotnictwa nr 2 ( radiokorespondenční družsvo letectva č.2)


Armádní velitelstvi letectva a protiletecké obrany typ I (nekompletní):
velitel - płk.obs.Stefan Sznuk (měl pravděpodobně pravomoci velitele brigády)
náčelník štábu - ppłk.dypl.obs.Felicjan Sterba
přednosta operačního referátu - mjr.pil. Stanisław Pawluć
přednosta zpravodajského referátu - kpt. pilot Stanisław Gajek
přednosta referátu PVO - mjr dělostřelectva Stefan Sztukowski
přednosta referátu obvodního spojení - kpt. spoj.sl. Stanisław Iwański
přednosta referátu hlásné služby - kpt. Adam Sas-Dyduszyński
přednosta technického a zásobovacího referátu - mjr pil. inż. Stefan Skulski
technický referent - por. Edward Christman
zásobovací referent - kpt. pil. Józef Orłowski
Literatura:
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Krakov-1939-1939-t35152#163939Verze : 0
MOD