Main Menu
User Menu

123. stíhací letka [1939-1939]

123 Eskadra Myśliwska

     
Název:
Name:
123. stíhací letka
Originální název:
Original Name:
123 Eskadra Myśliwska 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Stíhací letka č. 123
Datum zániku:
Disbanded:
16.09.1939
Nástupce:
Successor:
Průzkumná letka Stíhací brigády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-31.08.1939 III/2 stíhací peruť
01.09.1939-16.09.1939 IV/1 stíhací peruť
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Krakov, Lotnisko Kraków-Rakowice-Czyżyny /
31.09.1939-01.09.1939 Varšava, Baza Lotnicza nr 1 Warszawa-Okęcie /
01.03.09.1-39.Po.iat� w/polní letiště /
03.09.1939-06.09.1939 Radzików/polní letiště /
06.09.1939-08.09.1939 Bełżyce/polní letiště /
08.09.1939-09.09.1939 Radawiec Duży/polní letiště /
09.09.1939-14.09.1939 Młynów/polní letiště /
14.09.1939-14.09.1939 Denysów/polní letiště /
14.09.1939-16.09.1939 Petlikowice Stare/polní letiště /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-01.09.1939 Olszewski, Mieczysław Leonard (kapitan pilot) 1)
02.09.1939-16.09.1939 Kawnik, Erwin Stanisław (podporucznik pilot) 2)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939:
10x PZL P.7a
Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce pod názvem Stíhací letka č. 122 (Eskadra Myśliwska Nr 122). Pro snadnější vyhledávání zde nazvána takto.
2) Padl ve vzdušném boji své letky s německými Bf 110 C od 2. těžké stíhací letky Lehrgeschwader 1.
3) Do 02.09.1939 byl zástupcem velitele letky.
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Janowicz, Krzysztof: Krew nad Warszawą, Oficyna Wydawnicza KAGERO, Lublin 2009
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991

URL : https://www.valka.cz/123-stihaci-letka-1939-1939-t35119#467850Verze : 3
MOD
123 Eskadra Myśliwska


Dowódca Eskadry: kpt. pil. Mieczysław Olszewski
Zastępca D-cy: ppor. pil. Erwin Kawnik (od 2.9. D-ca Eskadry)
Oficer Techniczny Eskadry: ppor. techn. Rudolf Beck
Szef Mechaników: st. majster wojsk. Władysław Chwirut
Szef Admin. Eskadry: sierż. Piotr Pompa


piloti:
ppor. Stanisław Chałupa
ppor. Jerzy Czerniak
ppor. Feliks Szyszka
pchor. Władysław Bożek
pchor. Stanisław Czternastek
pchor. Antoni Danek
pchor. Tadeusz Kratke
kpr. Henryk Flamme
kpr. Stanisław Widlarz
st. serz. Eugeniusz Nowakiewicz
st. serz. Stanisław Zięba


znak: racek v letu


letiště: Poniatów


v sestavě: IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego


17.9.1939 - překročení polsko-rumunských hranic - evakuace


počet sestřelených nepřátelských letadel: 5 a 1/2


(Jerzy Pawlak: Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1982)
URL : https://www.valka.cz/123-stihaci-letka-1939-1939-t35119#128164Verze : 0
MOD
Sestřely:


Podle Biura Historycznego Lotnictwa v Londýně:
1.9.1939 - ppor.pil.Czerniak - 1 He 111
5.9.1939 - ppor.pil.Kawnik + roj - ?
6.9.1939 - ppor.pil.Czerniak - 1 Me 110
6.9.1939 - kpr.pil.Widlarz - 1 Me 110


Podle knihy J.Pawlaka "Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939":
1.9.1939 - pchor.pil.Danek - 1 Do 17 - poškozený
1.9.1939 - ppor.pil.Czerniak+kpr.pil.Widlarz - 1 He 111
4.9.1939 - ppor.pil.Czerniak - 1 Me 110
4.9.1939 - roj:ppor.pil.Kawnik, ppor.pil.Chałupa, pchor.pil.Kratke - 1 bombardér
6.9.1939 - ppor.pil.Czerniak+kpr.pil.Widlarz - 1 Me 110 - poškozený


Podle knihy Jerzego B.Cynka"Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym" :
1.9.1939 - ppor.pil.Czerniak - 1 He 111 - II.(K)/LG 2
5.9.1939 - roj:ppor.pil.Kawnik, ppor.pil.Chałupa, pchor.pil.Kratke - 1 He 111 - I./KG 152


Podle knihy Krzysztofa Janowicza: Krew na Warszawą:
1.9.1939 - ppor.pil.Czerniak - 1 He 111 H (poškozený nebo zničený) - II.(K)/LG 2
URL : https://www.valka.cz/123-stihaci-letka-1939-1939-t35119#156358Verze : 0
MOD
Znak používaný 123 EM v září 1939.
URL : https://www.valka.cz/123-stihaci-letka-1939-1939-t35119#158586Verze : 0
MOD