Main Menu
User Menu

113. stíhací letka [1939-1939]

113 Eskadra Myśliwska

     
Název:
Name:
113. stíhací letka
Originální název:
Original Name:
113 Eskadra Myśliwska 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Stíhací letka č. 113
Datum zániku:
Disbanded:
16.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-16.09.1939 IV/1 stíhací peruť
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Varšava, Baza Lotnicza nr 1 Warszawa-Okęcie /
31.08.1939-03.09.1939 Poniatów, polní letiště /
03.09.1939-06.09.1939 Radzików, polní letiště /
06.09.1939-08.09.1939 Bełżyce, polní letiště /
08.09.1939-09.09.1939 Radawiec Duży, polní letiště /
09.09.1939-14.09.1939 Młynów, polní letiště /
14.09.1939-14.09.1939 Denysów, polní letiště /
14.09.1939-16.09.1939 Petlikowice Stare, polní letiště /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-16.09.1939 Barański, Wiencesław (porucznik pilot)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939:
5x PZL P.11a
5x PZL P.11c
Z toho pět P.11c s radiostanicí a jeden P.11c se čtyřmi kulomety
Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce pod názvem Stíhací letka č. 113 (Eskadra Myśliwska Nr 113). Pro snadnější vyhledávání zde nazvána takto.
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991

URL : https://www.valka.cz/113-stihaci-letka-1939-1939-t35115#467835Verze : 2
MOD
113 Eskadra Myśliwska


Dowódca Eskadry: por. pil. Wieńczysław Barański
Zastępca D-cy: ppor. pil. Włodzimierz Klawe
Oficer Techniczny Eskadry: ppor. techn. Stanisław Wysocki
Szef Mechaników: st. majster wojsk. Józef Gołembowski
Szef Admin. Eskadry: sierż. Longin Woźniak


piloti:
ppor. Jan Borowski
ppor. Hieronim Dudwał
ppor. Stanisław Zatorski
pchor. Rajmund Kalpas
pchor. Jerzy Radomski
pchor. Henryk Stefankiewicz
pchor. Janusz Szaykowski
plut. Mieczysław Kaźmierczak
plut. Kazimierz Sztramko
kpr. Michał Cwynar
st.szer. Mieczysław Adamek
st.szer. Zdzisław Horn
st.szer. Stefan Krzyżagórski
st.szer. Witold Lipiński


znak: výr na bílém trojúhelníku


letiště: Poniatów


v sestavě: IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego


17-18.9.1939 - překročení polsko-rumunských hranic - evakuace


počet sestřelených nepřátelských letadel: 15 a 1/2


(Jerzy Pawlak: Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1982)
URL : https://www.valka.cz/113-stihaci-letka-1939-1939-t35115#128137Verze : 0
MOD
Sestřely:


Podle Biura Historycznego Lotnictwa w Londýně:
1.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 He 111
4.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 Ju 86
4.9. - ppor.pil.Kalpas - 1 Do 17
5.9. - ppor.pil.Sawicz - 1 He 111
5.9. - por.Barański + roj - 1 Ju 87
5.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 Ju 87
5.9. - roj: ppor.pil.Borowski, ppor.pil.Kalpas, pchor.pil.Radomski - 1 Ju 87
6.9. - roj: por.pil.Barański, ppor.pil.Borowski, st.szer.pil.Adamek ze 113EM + Kpt.pil.Kowalczyk + plut.pil.Kiedrzyński ze 114 EM - 1 Ju 87
6.9. - ppor.pil.Klawe - 1 Do 17
6.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 Me 110
6.9. - roj: por.pil.Barański, ppor.pil.Borowski, ppor.pil.Szmejl - 2 He 111
6.9. - roj: ppor.pil.Sawicz, plut.pil.Kaźmierczak - 1 Ju 86


Podle knihy J.Pawlaka "Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939" :
1.9. - por.pil.Jan Borowski - 1 Me 109
1.9. - pchor.pil.Radomski - 1 Me 109
1.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 He 111
1.9. - pchor.pil.Radomski - 1 He 111 - poškození
1.9. - roj: plut.pil.Kaźmierczak, plut.pil.Sztramko, st.szer.pil.Lipiński - 1 Ju 86
1.9. - ppor.pil.Klawe - 1 Ju 87 - poškození
1.9. - kpr.pil.Cwynar - 1 Ju 87
4.9. - pchor.pil.Kalpas - 1 Do 17
5.9. - roj: por.pil.Barański, ppor.pil.Borowski, pchor.pil.Kalpas, pchor.pil.Radomski, plut.pil.Kaźmierczak, st.szer.pil.Lipiński - 1 Me 110
5.9. - roj: por.pil.Barański, plut.pil.Kaźmierczak, st.szer.pil.Lipiński - 1 Ju 87
5.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 Ju 86
5.9. - roj: ppor.pil.Borowski, pchor.pil.Kalpas, pchor.pil.Radomski - 1 Ju 87
6.9. - st.szer.pil.Adamek - 1/2 Ju 87
6.9. - ppor.pil.Klawe - 1 Do 17
6.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 Me 110
6.9. - por.pil.Barański - 1 He 111
8.9. - plut.pil.Sztramko - 1 He 111
17.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 Hs 126
17.9. - ppor.pil.Zatorski - 2 sovětské I-153 - poškozené
? - por.pil.Borowski - 1 He 111 - poškozený
? - plut.pil.Sztramko - 1 Do 17 - poškozený
V polské terminologii poškozený = sestřelený pravděpodobně.


Podle knihy Jerzego B.Cynka"Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym":
1.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 He 111 - II.(K)/LG 1
1.9. - ppor.pil.Borowski - 1 Bf 109 - I./JG 21
1.9. - pchor.pil.Radomski - 1 Bf 109 - I./JG 21
4.9. - ppor.pil.Dudwał - 1 Do 17 ? - ?
4.9. - ppor.pil.Kalpas - 1 Do 17 - ?
6.9. - roj: por.pil.Barański, ppor.pil.Borowski, st.szer.pil.Lipiński - 1 He 111 - II/KG 26
6.9. - roj: ppor.pil.Borowski, ppor.pil.Klawe, st.szer.Adamek - 1 Ju 87 - III./StG.2


Podle knihy M.Emmerlinga "Luftwaffe nad Polską 1939"cz.1 Jagdflieger a cz.2 Kampfflieger:
1.9. V ranním boji nad Varšavou ztratila II.(K)/LG 1 dva He 111H nanávratně a 13 dalších bylo poškozeno.Nárokované úspěchy 113EM -
ppor.pil.Dudwał - 1 He 111
pchor.pil.Radomski - 1 He 111 - poškozen
roj: plut.pil.Kaźmierczak, plut.pil.Sztramko, st.szer.pil.Lipiński - 1 Ju 86 ?
por.pil.Borowski - 1 He 111 - poškozen
1.9. V odpoledním boji nad Varšavou ztratila I./JG 21 pět Bf 109D, z toho dva v přímém boji:
ppor.pil.Borowski - 1 Bf 109 - 2./JG 21 - Lt.Rudolf Heimann - zajat
pchor.pil.Radomski - 1 Bf 109 - 1./JG 21 - Uffz Otto Wolz - zraněn,zajat
6.9. V boji v prostoru Koło - Uniejów ztratila 4./KG 26 tři sestřelené a 1 poškozený stroj.113.EM nárokovala :
por.pil.Barański - 1 He 111H poškozený - osádka Oblt.Matthäuse přistála na poškozeném stroji (?%) na letišti Breslau Schöngarten
st.szer.pil.Adamek - 1 Do 17 ? v prostoru Koło.
8.9. V prostoru Dęblin byl napaden a poškozen (?%) polskými stíhači He 111H od Stabstaffel/LG 1 s osádkou pilota Uffz.Boeckera.Stroj se vrátil na své letiště.
POZNÁMKA: podle knihy J.Pawlaka sestřelil 8.9.v tomto prostoru 1 He 111 plut.pil.Sztramko
URL : https://www.valka.cz/113-stihaci-letka-1939-1939-t35115#149159Verze : 0
MOD
Znak používaný 113 EM v září 1939. Motiv tohoto znaku byl později použit u znaku 316.polské stíhací perutě RAF.
URL : https://www.valka.cz/113-stihaci-letka-1939-1939-t35115#158580Verze : 0
MOD
Letoun PLZ P.11c (10) - 113. Eskadry Myśliwskiej.Na tomto stroji 1.9.1939 ppor.Hieronim Dudwał sestřelil německý bombardér Heinkel He-111.
URL : https://www.valka.cz/113-stihaci-letka-1939-1939-t35115#168280Verze : 0
MOD


P.11c varšavské 113. stíhací eskadry v roce 1939. Nesymetricky umístěné výsostné znaky měly nepříteli znesnadnit zaměření ve vzdušném boji.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/532771
URL : https://www.valka.cz/113-stihaci-letka-1939-1939-t35115#532772Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/532771
URL : https://www.valka.cz/113-stihaci-letka-1939-1939-t35115#532773Verze : 0
MOD