Main Menu
User Menu

GBR - Tall Boy (12 000 lb)

     
Název:
Name:
Tall Boy1)
Originální název:
Original Name:
Tall Boy
Kategorie:
Category:
seismická bomba
Výrobce:
Producer:
DD.07.1943-DD.MM.RRRR Vickers, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.07.1943-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
854
(729 )
(125 )
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943
Technické údaje:
Technical Data:
 
Celková hmotnost:
Overall Weight:
5725 kg
Ráže:
Nominal Weight:
? kg
Hmotnost trhaviny:
Explosive Weight:
2359 kg
Celková délka:
Overall Length:
6400 mm
Průměr těla:
Body Diameter:
965 mm
Rozpětí stabilizátoru:
Stabiliser Span:
? mm
Trhavina:
Explosive:
Torpex D1
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
1) US označení prototypu T10, série M109, upravena pro použití standardních amerických částí, v padesátých letech přeznačena na M121
Zdroje:
Sources:
Svatopluk Černoch a kol. Strojně technická příručka, SNTL, Praha 1959, 11. vydání.
www.globalsecurity.org
https://www.lancastermuseum.ca/s,tallboy.html
www.lancastermuseum.ca
www.bismarck-class.dk
www.bismarck-class.dk
https://www.reference.com/browse/wiki/Tallboy_bomb
https://members.aol.com/nukeinfo2/
www.computing.dundee.ac.uk
https://www.lancastermuseum.ca/damsraid.html
URL : https://www.valka.cz/GBR-Tall-Boy-12-000-lb-t35102#652435Verze : 0
MOD
Britské ozn. Tall Boy
US ozn. prototypu T10, série M109

Britská letecká protizemní bomba proti zodolněným cílům. Její vývoj byl ukončen na sklonku druhé světové války podle návrhu Barnese N. Wallise.

K prvnímu použití britské 12000 librové bomby došlo v noci z 8. na 9. června 1944, během náletu proti Saumurskému železničnímu tunelu. Z devatenácti (Pozn. jiné údaje mluví o osmi) použitých bomb přinejmenším jedna zasáhla kopec nad tunelem. Zával horniny a zborcený strop v délce asi 6000 stop znemožnil dopravu na několik týdnů. Díky náletu nemohli Němci dopravit do Normandie dostatek svých jednotek k bojům se Spojenci.

TTD britské verze
Délka celková 21' / 6,4 m
Průměr těla 38" / 0,965 m
Rozpětí stab. ploch ...
Odhadovaná dopadová rychlost až 3700 ft per sec. / 1127,8 m za sec.
Hmotnost 12622 lb / 5725,2 kg
Použitá výbušnina Torpex D1 o hmotnosti 5200 lb / 2358,7 kg
Zapalovač No. 58 Mk. I umožňoval nastavit několik možností zpoždění výbuchu, od 0 sec. do 11 sec.
Zapalovač No. 47 umožňoval nastavit několik možností zpoždění výbuchu v minutách, max. do 60 min.
Objednávka na výrobu zadána 18. července 1943
Licence na výrobu poskytnuta Spojeným státům - zde postaveno 125 kusů
Celkem vyrobeno 854 kusů

Poznámka
Při přepočtu britských měr do soustavy SI bylo přihlédnuto k jejich odlišnosti od severoamerické soustavy.

Některé zdroje udávají označení severoamerického prototypu T39 a sériového modelu M123. Lze předpokládat, že tyto údaje patří k "bojové" části bomby.

Vyobrazení použito z uvedených zdrojů.

Zdroje
Svatopluk Černoch a kol. Strojně technická příručka, SNTL, Praha 1959, 11. vydání.
www.globalsecurity.org
https://www.lancastermuseum.ca/s,tallboy.html
www.lancastermuseum.ca
www.bismarck-class.dk
www.bismarck-class.dk
https://www.reference.com/browse/wiki/Tallboy_bomb
https://members.aol.com/nukeinfo2/
www.computing.dundee.ac.uk
https://www.lancastermuseum.ca/damsraid.html
URL : https://www.valka.cz/GBR-Tall-Boy-12-000-lb-t35102#127997Verze : 3
MOD
Vážení,
13.10.2020 oznámily polské deníky, že bomba nalezená v Piastově průplavu byla zneškodněna řízeným výbuchem. Zneškodnění bomby provedli ženisté-potápěči z 12. Dywizjonu Trałowców, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
Zdroj
swinoujscie.naszemiasto.pl
szczecin.wyborcza.pl
GBR - Tall Boy (12 000 lb) - Fota via server Świnoujście Nasze Miasto.

Fota via server Świnoujście Nasze Miasto.
URL : https://www.valka.cz/GBR-Tall-Boy-12-000-lb-t35102#652404Verze : 0
MOD