Main Menu
User Menu

Ogilvy, George Jacob

George Jacob Ogilvy


velitel špilberské pevnosti


V Čechách se jeho jméno psalo Ogilvy, ale původně se zřejmě psal O´Gilvy, neboť pocházel ze starobylého skotského šlechtického rodu, jehož počátky se připomínají již od 12. století. Během švédského obléhání Brna se proslavil jako velitel Špilberku.


Bohužel však o něm není mnoho známo. Narodil se pravděpodobně roku 1605 ve Skotsku. Živil se jako námezdný kondotiér. Roku 1627 sloužil v dánském vojsku v hodnosti kapitána. Později, jako přesvědčený katolík, vstoupil do služeb Habsburků.


V jedné z bitev ztratil paži a od té doby se mu říkalo „Jednoruký“. Jeho služby však byly oceněny. Někdy kolem roku 1630 byl jmenován velitelem špilberské pevnosti v Brně. To znamenalo pravidelný příjem a současně celkem klidný život. Tedy do okamžiku, než přitáhl nepřítel.


O´Gilvy zabezpečoval obranu Brna roku 1643, když švédská vojska přitáhla k městu poprvé. Obléhání naštěstí netrvalo dlouho. Jednoruký Skot se projevil jako schopný odborník, ale jako velitel nebyl oblíben ani u brněnských měšťanů, ani u vlastních vojáků, jak vyplynulo z dochovaných městských dokumentů. Bylo tomu tak bezpochyby kvůli jeho cholerické a nepříjemné povaze.


Když Švédové přitáhli znovu roku 1645, O´Gilvy opět očekával, že bude jmenován velitelem města. Tato funkce však byla svěřena Raduitovi de Souches. To O´Gilvyho urazilo, neboť zde sloužil již 15 let, byl znalcem místní situace a navíc byl o tři roky starší než de Souches. Ten byl ještě ke všemu hugenot a bývalý švédský důstojník.


Okolnosti však vyžadovaly, aby spolu oba důstojníci začali spolupracovat. Je skutečným divem, že tito dva muži, oba pověstní svojí prchlivostí a nesympatickou povahou se skutečně dokázali spolu dohodnout. Zřejmě si však oba uvědomovali svoji odpovědnost - oba byli zkušenými profesionály svého oboru a jen na nich ležela budoucnost města.


O´Gilvy zřejmě také dokázal uznat de Souchesovu převahu ve vedení pevnostní války. Nechal si prý od Francouze radit ohledně opevnění apod. Nicméně oficiálně byl O´Gilvy de Souchesovi podřízen až 15. května.


Odvážný Skot si vedl při obraně Špilberku dobře. Pevnost byla uhájena a na úspěšného velitele čekaly pocty. Purkmistr města Brna spolu s městskou radou společně vydali 13. 10. 1645 osvědčení, v němž se pravilo, že de Souches i O´Gilvy si vedli při obraně statečně a ze všech sil hájili město.


Císař Ferdinand III. O´Gilvyho za odměnu povýšil do hodnosti plukovníka a jmenoval ho doživotním velitelem Špilberku. Dále mu udělil titul svobodného pána. Po získání inkolátu do panského stavu někdy po roce 1650, mohl O´Gilvy na Moravě nabývat majetek. V Želešicích zakoupil svobodný mlýn s domky, založil rodinu a v poklidu strávil zbytek života. Zemřel zřejmě roku 1661 a je pohřben v klášterním kostele svatých Petra a Pavla v Rajhradě.
URL : https://www.valka.cz/Ogilvy-George-Jacob-t35100#127973Verze : 0
MOD