Main Menu
User Menu

CZK - Škoda ON vz. 32 (220mm moždíř)

22cm moździerz wz.32

     
Název:
Name:
wz. 32
Originální název:
Original Name:
moździerz wz. 32
Kategorie:
Category:
těžký moždíř
Výrobce:
Producer:
Škodovy závody, Plzeň /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1933-DD.MM.1935
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
+27
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
15-17
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
14740 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
? kg
Ráže:
Calibre:
220 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
4150 mm
Celková délka:
Overall Length:
7130 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3210 mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Náměr:
Elevation:
-4° - +75 °
Odměr:
Traverse:
? °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
30 km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
13500 m -
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
0,3 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
500 m/s -
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vladimír Karlický: Československé dělostřelecké zbraně, edice Mars, Naše vojsko, Praha 1975, ISBN nemá
Andrzej Kontankiewicz, Piotr Zarzyski: Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i WP w latach 1914-1939, in Nowa Technika Wojskowa 1995, č. 2, ISSN 1230-1655
http://odkrywca.pl/wz-32-skoda-220mm,164857.html
URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-ON-vz-32-220mm-mozdir-t35044#535115Verze : 4
MOD
wz.1932


Tento moždíř dodávaly Škodovy závody polské armádě. Poláci tyto moždíře koupili jako odpověď na lehké a střední opevnění, které Němci stavěli podél polských hranic. Z důvodů konstrukčních změn (66 změn) a ekonomické krize bylo prvních 27 moždířů dodáno až v roce 1933. Zajímavostí celého kontraktu je, že za něj polská stran zaplatila uhlím. Prach dodala pardubická firma Explosia a nábojky Selier-Bellot. Poslední moždíře byly dodány v roce 1935. Při přesunech byl moždíř převážen třemi oddíly. První převážel hlaveň s závěrem, druhý lafetu s kolíbkou a brzovratným zařízením, třetí oddíl převážel podkladní desku (podloží).


V Polsku moždíře používal 1 pluk těžkého dělostřelectva. Na začátku byly k transportu munice a moždíře používáno 6 nákladních vozů Polski Fiat 621. Později dostaly 3 dělostřelecké tahače typu C7P. Bohužel v roce 1939 již nepředstavovaly tyto moždíře větší bojovou hodnotu a to zejména z důvodu nízké zásoby munice. 75 dělostřeleckých granátů na moždíř a dlouhé doby složení moždíře, podle instrukcí měla trvat až 5,5 hodiny! Proto byly moždíře převedeny k tzv. armádě "Prusy", kam ale již nastačily dorazit. Zmobilizováno bylo 18 moždířů, z nichž 11 se zúčastnilo 22. - 23.9. 1939 bitvy u Tomaszova Lubelského. Po vystřílení munice a obklíčení byly moždíře vlastními obsluhami zničeny. 2 moždíře během transportu bez jediného výstřelu padly do rukou sovětské armády.


Německá armáda používal děla v pobřežních bateriích v Norsku pod označením 22,0 cm Morser 538 (p).
Sloužili u následujících bateriích:
1. Bateria 47/977 Heeresküstenbatterie v Kroken (3ks 22 cm Mrs.(p) v roce 1941)
2. Baterie 47/977 Heeresküstenbatterie v Hetlefloten ( 3ks 22 cm Mrs.(p) v roce 1941)
3. Baterie 6/975 Heeresküstenbatterie v Klinga ( 3 ks 22 cm Mrs. (p) 1941-42)
4. Baterie 4/974 Heeresküstenbatterie v Reitan (3 ks 22 cm Mrs.(p) 1941 - 42)


Technicko-taktická data
Ráže: 220 mm
Hmotnost v bojové pozici: 14 740 kg
Počet drážek: 72
Hmotnost granátu: 128 kg (trhavina až 6x 8,92kg)
Počet prachových náplní:6
Délka hlavně: 4 150 mm
Délka vývrtu: 3 261 mm
Délka v bojové pozici: 7 130 mm
Šířka v bojové pozici: 3 210 mm
Palebná výška:1 770 mm
Úsťová rychlost max.: 500 m/s
Úsťová rychlost min.: 275 m/s
Úsťová energie: 1631 atm.
Dostřel:13 500 m
Max. náměr: -4° do +75°
Rychlost střelby: 20 ran za hodinu
Obsluha: 15-17 osob
Max. rychlost trakce: moto 30 km/h
Rozložení moždíře: 2,5 hodiny
Složení moždíře: 5,5 hodiny
Hmotnost hlavně s závěrem: 4 350 kg,
Hmotnost lafety s kolíbkou: 4 410 kg
Hmotnost lože: 5 560 kg
Hmotnost transportního vozu s hlavní: 8 090 kg
Hmotnost transportního vozu s lafetou: 8 110 kg
Hmotnost transportního vozu s ložem: 8950 kg
URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-ON-vz-32-220mm-mozdir-t35044#127601Verze : 1
Zdroj:
Scan z:Nowa Technika Wojskowa 2/95 P. Zarzyski
"Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i WP w latach 1914-1939" A.Kontankiewicz
CZK - Škoda ON vz. 32  (220mm moždíř) - V plné kráse

V plné kráse
CZK - Škoda ON vz. 32  (220mm moždíř) -


CZK - Škoda ON vz. 32  (220mm moždíř) -


CZK - Škoda ON vz. 32  (220mm moždíř) -


CZK - Škoda ON vz. 32  (220mm moždíř) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-ON-vz-32-220mm-mozdir-t35044#323461Verze : 0